Home » Artikkelit » Työntekijöiden aikataulutuksen merkitys teollisuudessa

Työntekijöiden aikataulutuksen merkitys teollisuudessa

Arvioitu lukuaika: 5 minuuttia

“Aika on rahaa” on yleinen sanonta erinomaisesta syystä. Päivittäinen ajankäyttö ei ole aina helppoa. Jotkin hankaluudet ja häiriötekijät voivat aiheuttaa suunnitelmien muuttumisen, eikä aikaa käytetä tehokkaasti suunnitellulla tavalla.

Yrityksessä on kyse samasta asiasta: aika, joka kuluu materiaalien saapumiseen, tuotteen valmistamiseen ja toimitukseen, on elintärkeässä asemassa. Tämän resurssin käyttäminen parhaalla mahdollisella tavalla yrityksesi prosesseissa lisää voittomarginaalia ja asiakastyytyväisyyttä, mikä tekee yrityksestä kilpailukykyisemmän ja tehokkaamman.

Aikataulun optimointi voi kuitenkin olla hankalaa, koska on otettava huomioon monia näkökohtia, kuten oikeudenmukaisuus, joustavuus ja säännökset. Tällöin automatisoitu työntekijöiden aikataulutus tulee kuvaan mukaan.

Selvitetään, miten tämä työkalu auttaa yritystäsi tekemään ajasta kannattavaa.

Mikä on automatisoitu työntekijöiden aikataulutus?

Automaattinen työntekijöiden aikataulutus on ohjelmisto, joka määrittelee työntekijän erityiset toiminnot, jotka hänen on suoritettava tuotteen tai palvelun toimittamiseksi tietyssä aikataulussa, ja mukauttaa niitä tarvittaessa vaatimustenmukaisuussäännösten mukaisesti.

Automatisoidun työntekijäaikataulun avulla yritys voi paremmin arvostaa ja hallita aikaa, tietää, milloin on tarpeen tehdä ylitöitä, ketkä työntekijät ovat halukkaita tekemään tätä uutta vuoroa, ja noudattaa määräyksiä. Automaattisen työntekijäaikataulun avulla voit myös edistää työturvallisuutta ja vähentää stressiä, mikä parantaa työympäristöä.

Yrityksesi voi helposti välttää useita ristiriitoja, jos sillä on automatisoitu työntekijöiden aikataulutus. Työsuunnitelman tekeminen käsin fyysisillä laskentataulukoilla tai jopa Excel-dokumenteilla voi olla työlästä käsitellä ja järjestää, puhumattakaan siitä, kuinka aikaa vievää se voi olla tai kuinka hankalaa viime hetken muutosten tekeminen voi olla.

Henkilökuntasi pystyy helposti hallitsemaan muun muassa seuraavia asioita tämän ohjelmiston avulla:

 • Työvuorojen epätasainen jakautuminen: Ylityöllistäminen voi johtaa stressiin, ja se, ettei voi käyttää tilaisuutta saada lisärahaa tekemällä ylimääräistä työvuoroa, voi olla turhauttavaa. Automaattisen työntekijän aikataulutusohjelmiston avulla laskeminen on pelastus, jotta työtunnit voidaan jakaa oikeudenmukaisesti. Se hallitsee työntekijöidesi työvuorot ja ehkäisee suosimista, ristiriitoja, ahdistusta ja työuupumusta. Henkilöstösi voi päättää, haluavatko he ottaa lisätunteja vai eivät.
 • Epäoikeudenmukainen maksu: Työntekijöiden aikataulujen hallinta paperilla tai Excel-taulukoilla voi olla monimutkaista, ja inhimillisiä virheitä voi sattua erityisesti suurissa yrityksissä, joissa on paljon työntekijöitä. Automaattisen työntekijäaikataulun avulla tämä tehtävä helpottuu, kun työntekijän historiaa voidaan tarkastella, jolloin palkanlaskennan hallinta on helpompaa koko henkilöstölle.
 • Sääntelyyn liittyvät ongelmat: On tärkeää olla tietoinen liittovaltion säädöksistä, kun laaditaan aikataulua. Työntekijäaikataulu APS voi hallinnoida lomia, vanhempainlomia, ylityökorvauksia, sairauslomia, pakollisia taukoja, turvallisuussääntöjä ja paljon muuta lain mukaan.
 • Virheet saatavuuden kanssa: Aikataulu ei toimi, jos työntekijöiden saatavuudesta ei ole reaaliaikaista tietoa. Voi esimerkiksi olla, että vahingossa tehdään tuplavaraus tai tilaukseen tulee viime hetken muutos, joka vaatii lisää työntekijöitä tilauksen loppuunsaattamiseen, minkä vuoksi viestintä on ratkaisevan tärkeää. Automatisoidun työntekijäaikatauluohjelmiston avulla yritys voi seurata työntekijöiden suorituksia ja lähettää ylimääräisiä vuoroja. Työntekijät voivat ilmoittautua niihin lähettämällä lomakkeen, soittamalla tai kirjoittamalla sähköpostia.
 • Haitallinen ajank äyttö: Automatisoidun aikataulun avulla työntekijäsi tietävät, mitä heidän on tehtävä ja missä vaiheessa. Tämä ehkäisee huonoja käytäntöjä, kuten “aikavarkauksia”, seuraamalla työntekijöiden toimintaa, mikä parantaa tuottavuutta ja vähentää työuupumusta.

Kokonaisuutena automatisoitu työntekijöiden aikataulutus sisältää yksityiskohtaiset tiedot prosesseista ja resursseista, jotka työntekijän on suoritettava, jotta tuotanto toimisi parhaalla mahdollisella kapasiteetilla jopa viime hetken muutosten yhteydessä tietyssä ja joustavassa aikataulussa.

SkyPlanner APS - Tuotannonsuunnittelu ja hienokuormitus tuotekuva suora näkymä

Edistynyttä tuotannonsuunnittelua tekoälyllä – SkyPlanner APS

Lue lisää tuotannonsuunnittelusta ja optimoinnista tekoälyn avulla.

Mitä hyötyä automatisoidusta työntekijöiden aikatauluttamisesta on?

Automaattisen työntekijäaikataulun avulla yrityksesi ei vain järjestä paremmin työntekijän työvuoroja, vaan se saa myös paljon etuja, jotka tekevät työnkulusta organisoidumman.

Aikataulutusta hallinnoivan ohjelmiston eduista ja kannattavuudesta voidaan mainita muun muassa seuraavat:

 1. Se optimoi kaikkien yrityksen osa-alueiden työn joustavalla ja mukautuvalla tuotantosuunnitelmalla. Katso ehdotuksemme siitä, miten läpimenoaikoja voidaan optimoida.
 2. Se hallinnoi aikaa tarkemmin ja kannattavammin, vaikka satunnaisia tapauksia, kuten myöhästyneitä toimituksia tai pullonkauloja, esiintyisikin.
 3. Valvoo arvoa ja vähentää työvoimakustannuksia suunnitelluilla toimilla, vähentää ylityötä ja ylimiehitystä hankkeissa.
 4. Se antaa sinulle ja työntekijöillesi entistä paremman reaaliaikaisen työnkulun näkyvyyden laitteissa, jotka auttavat päätöksenteossa.
 5. Sen avulla on helpompi nähdä työprosesseissa toteutettavissa olevat mahdollisuudet jatkuvaan parantamiseen ja tuottavuuteen.
 6. Varmistaa turvallisuussääntöjen oikean käytön, parantaa työntekijöiden terveyttä ja tehostaa työnkulkua. Se varmistaa myös, että yrityksesi työvuorot noudattavat liittovaltion säännöksiä.
 7. Se edistää työntekijöidesi työ- ja yksityiselämän parempaa tasapainoa.

Varmista täydellinen työvuoro automatisoidulla työntekijän aikataulutusohjelmalla.

Maailma muuttuu jatkuvasti joka päivä, eikä yrityksellä voi olla ikuisesti samaa tuotantoaikataulua, vaan sen on sopeuduttava viime hetken muutoksiin, kuten sairauslomiin tai satunnaisiin tapauksiin. Automaattisen työntekijäaikataulun lisääminen ERP- tai MES-järjestelmääsi, kuten Skyplanner APS, auttaa luomaan tehokkaimman tuotantosuunnitelman muutamassa sekunnissa.

On aika sanoa hyvästit fyysisille laskentataulukoille ja monimutkaisille Excel-asiakirjoille. Yrityksesi tarpeisiin räätälöidyn Skyplanner APS:n avulla työntekijäsi saavat läpinäkyvämmän ja järjestäytyneemmän näkymän työhistoriaan, heillä on vähemmän maksuongelmia ja he saavat taatusti oikean määrän väkeä yrityksesi työvuoroihin.

Aloitetaan demolla ja katsotaan itse!

SkyPlanner APS - Tuotannonsuunnittelu ja hienokuormitus näkymä

Tehosta tuotantoasi SkyPlanner APSn avulla

Varaa demo asiantuntijoidemme kanssa nähdäksesi miten SkyPlanner APS toimii oikeassa elämässä.


Varaa demoesitys nähdäksesi SkyPlanner APS toiminnassa

Varaa demoesitys nähdäksesi SkyPlanner APS toiminnassa

Varaa demoesitys nähdäksesi SkyPlanner APS toiminnassa
Yritykset ja niiden prosessit eivät ole koskaan täysin samanlaisia, eikä niiden kuuluisi ollakaan. Siksi Skyplannerissa on loputon määrä kustomointimahdollisuuksia. Pyydä tapaamista nähdäksesi, miten SkyPlanner APS voisi toimia juuri sinun yrityksesi kannalta.

SkyPlanner APS - Varaa demoesitys nähdäksesi kuinka Skyplanner toimii