Ominaisuudet

Aikatauluta tuotantosuunnitelmasi tehokkaasti ja luotettavasti vain sekunneissa.

SkyPlannerin sisäänrakennettu tekoäly aikatauluttaa tuotantosi ja tekee tuotantosuunnittelusta helppoa.
Käytä SkyPlanneria itsenäisesti, tuo dataa tai integroi se ERP-järjestelmääsi.

Tekoäly

Optimoi koko tuotantoprosessisi sekunneissa Arcturus AIn tehokkaalla algoritmilla säilyttäen samalla täydellisen hallinta intuitiivisen käyttöliittymän kautta.

Reaktio

Tekoäly optimoi tuotantoasi muuttuvissa tilanteissa ja pitää suunnitelman jatkuvasti ajan tasalla.

Läpinäkyvyys

Nauti reaaliaikaisesta näkymistä koko tuotantoketjuusi SkyPlannerin intuitiivisen GANTT-aikajanan ja raporttien avulla. Saat täydellisen katsauksen tuotantoosi ja voit tehdä perusteltuja päätöksiä yhdellä silmäyksellä.

Data

Voit käyttää SkyPlanneria itsenäisesti, tuoda tietoja muista ohjelmistoista tai yhdistää sen omaan ERP-järjestelmääsi. SkyPlanner tarjoaa nykyaikaiset työkalut tiedonhallintaan ja API-liitännöille.

Mobiilivahvistukset

Anna työntekijöillesi mahdollisuus merkitä työvaiheiden aloitus ja valmistuminen kätevästi reaaliajassa SkyPlannerin mobiilinäkymällä.

Mukautuvuus

Mukauta SkyPlannerin ominaisuuksia tarkasti yrityksesi tarpeisiin sen monipuolisten asetusten avulla.

Ohjaus

Kontrolloi täydellisesti jokaisesta tuotantoprosessin vaihetta SkyPlannerin käyttäjäystävällisen hallintapaneelin avulla.

Tuotannon aikataulutus tekoälyn avulla

SkyPlannerin ytimessä, kehittämämme Arcturus AI menee useita askeleita pidemmälle kuin perinteiset menetelmät tuotannon suunnittelussa. Tekoäly ymmärtää tuotantoprosessisi monimutkaisuuden ja ottaa huomioon lukemattomia muuttujia – materiaalitilanteista ja varastosta työvoimaan ja koneiden saatavuuteen.

Tekoäly optimoi ja mukautuu muuttuviin olosuhteisiin, tarjoten sinulle jatkuvasti päivitetyt tuotantosuunnitelmat. Tämä pitää tuotantosi joustavana ja tehokkaana, samalla kun voit seurata ja hallita tuotantoprosessia reaaliajassa. Arcturus-tekoälyn käyttö on erittäin helppoa ja käyttäjäystävällistä.

Reaaliaikainen GANTT-aikajana

Voit seurata ja hallita tekoälyn toimintaa visuaalisen ja käyttäjäystävällisen GANTT-aikajanan kautta. Voit helposti hakea tietoja tuotannostasi ja ratkaista tuotanto-ongelmat ja pullonkaulat etukäteen tekoälyn avulla.

SkyPlannerin GANTT-aikajana on kuin tehtaan ohjauskeskus, joka auttaa sinua pysymään ajan tasalla tuotannossasi.

Dynaamiset prioriteetit

Dynaamiset prioriteetit ovat SkyPlannerin ytimessä, parantaen tekoälyn avustamaa tuotannon suunnittelua. Ohjaat siis tekoälyä toiveidesi mukaan. Tämä ominaisuus mahdollistaa prioriteettien asettamisen eri asiakkaille, tehtäville ja tilauksille, ja tekoäly ottaa ne älykkäästi huomioon työaikataulussa. Voit suosia avainasiakkaita, suunnitella kiireelliset tai aikaa vievät tehtävät etusijalle ja ratkaista tehokkaasti ristiriidat prioriteettien välillä.

SkyPlannerin dynaaminen priorisointi tuo joustavuutta monitasoiseen prioriteettien hallintaan. Tämä tarkoittaa, että voit myös korostaa eri prioriteetteja toisiaan vasten, varmistaen, että tärkeimmät saavat korkeimman prioriteetin muihin nähden.

Materiaalivetoinen tuotannon aikataulutus

Materiaalivetoinen tuotannon aikataulutus varmistaa, että tuotantoaikataulusi on täysin synkronoitu varastosi materiaalitilanteen kanssa. Tekoäly ottaa huomioon ostotilaukset, materiaalien odotetut saapumisajat, muilla tilauksilla varatut ja kulutetut resurssit sekä materiaalien saapumisen varastoon.

Tämä mahdollistaa tekoälyn laskemaan kumulatiiviset materiaalitaseet ja ajoittamaan työt optimaalisesti, jotta tarvittavat osat ovat käytettävissä juuri oikeaan aikaan. Näin vähennät viivästyksiä ja tehostat tuotantoasi.

Vaihtoehtoiset työpisteet

Tekoäly ottaa työaikataulutuksessa huomioon, että ne voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti useilla eri työpisteillä. Voit määritellä tuotekohtaisesti, mitä resurssia voidaan käyttää sen työvaiheen suorittamiseen. Tekoäly valitsee vaihtoehdoistasi sopivimman työpisteen työn loppuunsaattamiseksi tuotantotilanteen mukaan.

Voit myös määrittää tehokkuuskertoimia työpisteille, jotka tekoäly ottaa huomioon valitessaan työpistettä. Tämä ominaisuus mahdollistaa kaikkien tuotannon resurssien mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen.

Juokseva aikalukitus

Juokseva aikalukitus turvaa tulevat tuotantosuunnitelmasi estäen viime hetken muutokset. Esimerkiksi voit asettaa ajoitetun lukituksen seuraavalle neljälle tunnille, jonka aikana aikataulutetut tehtävät pysyvät muuttumattomina eikä niitä muuteta, siirretä tai vaihdeta.

Tämä auttaa tuotantohenkilöstöäsi keskittymään työhönsä ja välttämään nopeita suunnanmuutoksia tuotannossasi. Juokseva aikalukitus on ominaisuus, joka on sinun hallinnassasi.

Tilausten aikataulutuksen suunnat

Tilausten aikataulutuksen suuntavaihtoehdot antavat sinulle mahdollisuuden valita, miten työt aikataulutetaan: nykyhetkestä eteenpäin tai toimituspäivämäärästä taaksepäin.

Valittaessa nykyhetkestä eteenpäin työt aikataulutetaan alkaviksi mahdollisimman pian ja jatkuvat kunnes ne on saatu päätökseen. Tämä voi olla hyödyllistä, jos haluat aloittaa tuotannon heti, kun kapasiteettia ja materiaalia on saatavilla. Voit myös manuaalisesti määritellä aikaisimman sallitun ajankohdan tilaukselle. Valittaessa toimituspäivämäärästä taaksepäin työt aikataulutetaan valmistuviksi juuri ennen toimituspäivää. Tämä minimoi ajan, jonka valmiit tuotteet seisovat varastossasi odottamassa toimitusta.

Tekoäly ottaa huomioon nämä ohjeet suorittaessaan aikataulutusta, varmistaen, että työt suunnitellaan parhaalla mahdollisella tavalla tarpeidesi mukaan.

Asetus- ja purkuaikojen optimointi

Optimoimalla asetus- ja purkuaikoja voit määritellä ja hallita eri työvaiheiden asetus- ja purkuaikoja tuotantoprosessiesi mukaisesti.

Asetusaika on aika, jonka kone tarvitsee valmistautuakseen ennen työn aloittamista, kuten työn valmistelu tai työkalun vaihto tuotantokoneessa. Purkamisaika on aika, joka on kulunut työn jälkeen, ennen kuin seuraava työvaihe, kuten maalin kuivuminen tai sisäinen logistiikka, voi alkaa.

Tekoäly ottaa tuotannon aikataulutuksessa huomioon sekä asennus- että purkamisajat. Tämä tarkoittaa, että jokaiselle työlle ja koneelle voidaan antaa tarkka aikataulu, joka minimoi tuotannon keskeytykset ja maksimoi koneen käyttöasteen.

Bulldozer

Bulldozer toimii siirtämällä aloittamattomia tehtäviä eteenpäin, jotta ne eivät jää menneisyyteen, jos työpiste jää tavoitteistaan jälkeen. Tämä varmistaa, että sinulla ei ole koskaan aloittamattomia tehtäviä aikataulutettu menneisyyteen, vaan ainoastaan tulevaisuuteen, kuten pitäisikin. Bulldozer ottaa myös huomioon tehtävien väliset suhteet ja niiden vaiheiden järjestyksen.

Se voi myös säilyttää alkuperäisen vaihejärjestyksen ja prioriteetit, vaikka työjonot liikkuisivat eri nopeuksilla eri työpisteiden aikajanoilla. Tämä mahdollistaa sujuvan ja suunnitellun etenemisen monimutkaisissa ja monivaiheisissa tuotantoprosesseissa. Bulldozer on erinomainen työkalu, kun haluat ylläpitää tuotantolinjasi järjestystä ja strategista suunnittelua muuttuvissa olosuhteissa.

Työkaluoptimointi

Jotkut tehtävät saattavat vaatia työpisteen ja tietyn työkalun, kuten muotin. Sama työkalu ei voi olla kahdessa paikassa samanaikaisesti. SkyPlannerissa voit hallita työkaluja ja määrittää niihin liittyvät tuotteet ja työpisteet. Tekoäly optimoi työkalujen käyttöä tuotantoaikataulussasi.

Voit myös hallita työkalujen rikkoutumisia ja huoltoa, jotka otetaan myös huomioon tuotantosuunnitelmassasi.

Prosessivaiheen valmistumisaste

Prosessivaiheen valmistumisaste on SkyPlanner-sovelluksen älykäs ominaisuus, joka mahdollistaa seuraavan tuotantovaiheen aloittamisen, kun edeltävä vaihe on saavuttanut tietyn valmistumisasteen.

Esimerkiksi pakkausprosessi voi alkaa, kun edellinen vaihe, kuten kokoonpano, on 10% valmis. Tämä tehostaa koko tuotantoprosessia, vähentää seisokkeja ja mahdollistaa resurssien optimaalisen käytön.

Alihankkijan aikataulutus

Alihankkijan aikataulutus mahdollistaa alihankkijoiden integroinnin tuotantoprosessiisi SkyPlannerissa. Alihankkijat toimivat kuin omat työpisteensä, ja useita tehtäviä voidaan osoittaa niille samanaikaisesti.

Tämä tarkoittaa, että voit suunnitella ja seurata alihankkijoiden työkuormaa suoraan SkyPlannerissa, mikä tekee yhteistyöstä heidän kanssaan tehokkaampaa ja joustavampaa. Tämä ominaisuus parantaa koko tuotannon kulkua ja edistää resurssien optimaalista käyttöä.

Erätehtävien aikataulutus

Erätehtävät ovat niitä tehtäviä, jotka sisältävät useiden eri tilausten työvaiheiden samanaikaista tuotantoa. Tämä liittyy usein siihen, että useiden tilausten osat valmistetaan samanaikaisesti samasta materiaalista.

Esimerkiksi laserleikkuri voi leikata osia samasta levystä useille tilauksille käyttäen samaa levyä, tai maalari voi maalata useita eri osia samassa värissä

SkyPlannerissa voit hallita kokoonpanotehtäviä, ja tekoäly aikatauluttaa ne optimaalisesti tuotantosuunnitelmassasi.

Tehokkuuskertoimet

SkyPlannerin tehokkuuskertoimet tarjoavat työkalun, jonka avulla voit säätää eri työpisteiden tai työntekijöiden suorituskykyä vastaamaan todellisia työolosuhteita.

Samoin voit ottaa huomioon tehokkuuserot vuorojen välillä, kuten erilaiset tehokkuuskertoimet aamu- ja iltavuoroille. Tehokkuuskertoimissa otetaan huomioon, että kaikki työpisteet tai työntekijät eivät suorita tehtäviä samalla nopeudella. Voit määrittää, kuinka nopeasti eri työpisteet tai työntekijät suorittavat tehtäviä suhteessa toisiinsa tai eri vuoroissa

Jos esimerkiksi sama hitsaustyö vie yhdeltä työntekijältä puoli tuntia aamuvuorossa ja tunnin iltavuorossa, SkyPlanner voi ottaa tämän eron huomioon tuotannon aikataulutuksessa. Tehokkuuskertoimet auttavat sinua suunnittelemaan ja aikatauluttamaan työtä realistisemmin, parantaen samalla tuotantosi tehokkuutta ja tarkkuutta.

Tehtävien lukitseminen aikajanalle

Voit lukita tehtävän tai tilauksen tiettyyn aikaan, estäen tekoälyä siirtämästä kyseistä työtä. SkyPlannerin periaate on, että sinulla on täysi kontrolli tekoälyn toimintoihin.

Reaaliaikainen tuotannon seuranta

Voit nähdä tuotantosi reaaliaikaisen tilan SkyPlannerin aikajanasta. Työn väri muuttuu, kun työ alkaa työpisteellä, ja huomaat myös kaikki keskeytykset, jotka tapahtuvat tehtävän aikana.

Kaikki tämä tallennetaan myös SkyPlannerin tietokantaan, mikä auttaa sitä ennustamaan tuotteidesi työvaiheiden valmistumisaikoja historian perusteella.

Myyntinäkymien aikataulutus

Tekoäly simuloi myyntitiimillesi tulevien tilausten realistisia toimituspäiviä. Voit käyttää näkymäkuormitusta harkitessasi lupaamaasi toimitusaikaa potentiaaliselle asiakkaalle.

Mahdollisuudet ajoitetaan kuten varsinaiset tehtävät, ja niille varataan kapasiteettia. Tämä helpottaa suuresti viestintää myyntitiimin ja tuotannon välillä ja pitää asiakkaasi tyytyväisinä.