Funktioner

Planlæg din produktion effektivt og pålideligt på få sekunder.

SkyPlanner’s indbyggede AI planlægger din produktion og gør produktionsplanlægningen let.
Brug SkyPlanner standalone, importer data eller integrer med dit ERP-system.

Kunstig intelligens

Optimer hele din produktionsproces på få sekunder med Arcturus AIs kraftfulde algoritme, mens du bevarer fuld kontrol via en intuitiv brugerflade.

Reaktion

AI’en optimerer din produktion i skiftende situationer og opretholder hele tiden en opdateret plan.

Gennemsigtighed

Nyd realtidsindsigt i hele din produktionskæde gennem SkyPlanners intuitive GANTT-tidslinje og rapporter. Få et komplet overblik over din produktion, og tag informerede beslutninger på et øjeblik.

Data

Brug SkyPlanner alene, tilføj data fra anden software, eller integrer den i dit ERP-system. SkyPlanner indeholder moderne funktioner til datahåndtering og API-grænseflader.

Mobile bekræftelser

Giv medarbejderne mulighed for nemt at bekræfte starten og afslutningen af arbejdstrin i realtid via SkyPlanners mobilvisning.

Tilpasningsevne

Tilpas SkyPlanners funktioner præcist til din virksomheds behov med de alsidige indstillinger.

Kontrol

Oprethold absolut autoritet på hvert trin i produktionsprocessen med SkyPlanners brugervenlige kontrolpanel.

Produktionstidsplanlægning med kunstig intelligens

Kernen i SkyPlanner, vores udviklede Arcturus AI, går flere skridt videre end traditionelle metoder i produktionsplanlægning. Den kunstige intelligens forstår kompleksiteten i din produktionsproces og tager højde for utallige variabler – fra materialesituationer og lagerbeholdning til arbejdskraft og maskintilgængelighed.

Den kunstige intelligens optimerer og tilpasser sig til skiftende forhold og giver dig løbende opdaterede produktionsplaner. Det holder din produktion fleksibel og effektiv, mens du kan overvåge og styre produktionsprocessen i realtid. Det er meget nemt og brugervenligt at bruge Arcturus AI.

GANTT-tidslinje i realtid

Du kan spore og kontrollere AI’ens drift fra en visuel og brugervenlig GANTT-tidslinje. Du kan nemt hente detaljer om din produktion og løse produktionsproblemer og flaskehalse på forhånd ved hjælp af AI.

SkyPlanners GANTT-tidslinje er som et fabrikskontrolcenter, der hjælper dig med at holde dig ajour med din produktion.

Dynamiske prioriteter

Dynamiske prioriteter er kernen i SkyPlanner, der forbedrer AI-assisteret produktionsplanlægning. På den måde styrer du AI’en med dine ønsker. Denne funktion giver dig mulighed for at prioritere forskellige kunder, opgaver og ordrer, og AI’en tager intelligent højde for dem i arbejdsplanen. Du kan favorisere nøglekunder, planlægge presserende eller tidskrævende opgaver som en prioritet og effektivt løse konflikter mellem prioriteter.

SkyPlanners dynamiske prioritering giver fleksibilitet til prioritetsstyring på flere niveauer. Det betyder, at du også kan fremhæve forskellige prioriteter i forhold til hinanden og sikre, at de vigtigste får højeste prioritet frem for andre.

Materialedrevet produktionsplanlægning

Materialedrevet produktionsplanlægning sikrer, at din produktionsplan er fuldt synkroniseret med din materialesituation på lageret. AI’en tager højde for indkøbsordrer, forventede ankomsttider for materialer, ressourcer, der er reserveret og forbrugt af andre ordrer, og materialernes ankomst til lageret.

Det gør det muligt for AI’en at beregne kumulative materialebalancer og planlægge arbejdet optimalt, så de nødvendige elementer er til rådighed på det helt rigtige tidspunkt. Det reducerer forsinkelser og forbedrer effektiviteten i din produktion.

Alternative arbejdsstationer

AI tager i jobplanlægningen højde for, at arbejdet alternativt kan udføres på flere forskellige arbejdsstationer. Du kan specificere pr. produkt for arbejdstrin, hvilken ressource der kan udføre det. AI’en vælger den bedst egnede arbejdsstation blandt dine muligheder for at fuldføre arbejdet i forhold til produktionssituationen.

Du kan også angive effektivitetskoefficienter for arbejdsstationer, som AI tager i betragtning, når den vælger en arbejdsstation. Denne funktion gør det muligt at udnytte alle ressourcer i din produktion så effektivt som muligt.

Kørselstidslås

Driftstidslås sikrer din produktionsplans kommende arbejde for at forhindre ændringer i sidste øjeblik. Du kan f.eks. indstille Driftstidslås til de næste fire timer, hvor de planlagte opgaver inden for den tidsramme forbliver faste og ikke kan ændres, flyttes eller skiftes.

Det hjælper dine produktionsmedarbejdere med at fokusere på deres arbejde og undgå hurtige retningsskift i din produktion. Driftstidslås er en funktion, som er under din kontrol.

Ordreplanlægningsretninger

Ordreplanlægningsanvisninger giver dig mulighed for at vælge, hvordan jobs skal planlægges: fra det nuværende øjeblik og frem eller fra leveringsdatoen og tilbage.

Når man vælger fra det nuværende øjeblik og frem, planlægges jobs til at starte så hurtigt som muligt og fortsætte, indtil de er færdige. Det kan være nyttigt, hvis du vil starte produktionen, så snart der er kapacitet og materialer til rådighed. Du kan også manuelt angive det tidligst tilladte tidspunkt for en ordre. At vælge fra leveringsdatoen og bagud betyder, at jobs planlægges til at blive afsluttet lige før leveringsdatoen. Det minimerer den tid, de færdige produkter står på dit lager og venter på levering.

AI’en tager højde for disse anvisninger, når den planlægger, og sikrer, at jobs bliver planlagt på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til dine behov.

Optimering af indstillings- og nedtagningstider

Med optimering af indstillings- og nedtagningstider kan du definere og styre indstillings- og nedtagningstider for forskellige arbejdsfaser.

Indstillingstiden er den tid, det tager for en maskine at forberede sig, før et job påbegyndes, f.eks. jobforberedelse eller skift af værktøj på produktionsmaskinen. Nedtagningstid er den tid, der skal gå efter et job, før den næste arbejdsfase kan begynde, som f.eks. malingstørring eller intern logistik.

AI’en tager højde for både opsætnings- og nedtagningstider, når produktionen planlægges. Det betyder, at der kan gives en præcis tidsplan for hvert job og hver maskine, hvilket minimerer produktionsafbrydelser og maksimerer maskinudnyttelsen.

Bulldozer

Bulldozeren fungerer ved at skubbe ikke påbegyndte opgaver fremad, så de ikke ender i fortiden, hvis en arbejdsstation halter bagefter sine mål. Dette sikrer, at du aldrig har uafsluttede opgaver planlagt i fortiden, men kun i fremtiden, som det skal være. Bulldozeren tager også højde for relationerne mellem opgaverne og deres faserækkefølge.

Det kan også bevare den oprindelige fasesekvens og prioriteter, selv når arbejdskøer bevæger sig med forskellige hastigheder på forskellige arbejdsstationers tidslinjer. Det giver mulighed for et jævnt og planlagt forløb i komplekse og flertrins produktionsprocesser. Bulldozeren er et fremragende værktøj, når du ønsker at opretholde orden og strategisk planlægning af din produktionslinje under skiftende forhold.

Optimering af værktøj

Nogle job kan kræve en arbejdsstation og et specifikt værktøj, f.eks. en støbeform. Det samme værktøj kan ikke være to steder samtidig. I SkyPlanner kan du administrere værktøjer og angive de produkter og arbejdsstationer, der er relateret til dem. AI optimerer brugen af værktøjer i din produktionsplan.

Du kan også administrere værktøjsnedbrud og vedligeholdelse, som også indgår i din produktionsplan.

Proces Trins Færdiggørelsesgrad

Procestrinets færdiggørelsesgrad er en intelligent funktion i SkyPlanner-applikationen, der gør det muligt at begynde det næste produktionstrin, når det foregående trin har nået en vis færdiggørelsesgrad.

For eksempel kan pakkeprocessen begynde, når det foregående trin, som f.eks. samling, er 10% færdigt. Det booster hele produktionsprocessen, reducerer nedetid og muliggør optimal ressourceudnyttelse.

Underleverandør-planlægning

Underleverandørplanlægning giver dig mulighed for at integrere underleverandører i din produktionsproces i SkyPlanner. Underleverandører fungerer, som om de var deres egne arbejdsstationer, og flere opgaver kan tildeles dem samtidigt.

Det betyder, at du kan planlægge og overvåge underleverandørernes arbejdsbyrde direkte i SkyPlanner, hvilket gør samarbejdet med dem mere effektivt og fleksibelt. Denne funktion forbedrer det samlede produktionsflow og fremmer optimal ressourceudnyttelse.

Batch jobplanlægning

Batchjobs er dem, der involverer samtidig produktion af arbejdsfaserne i flere forskellige ordrer. Det hænger ofte sammen med, at dele til flere ordrer produceres samtidigt af det samme materiale.

For eksempel kan en laserskærer skære dele fra det samme ark til flere ordrer, der bruger det samme ark, eller en maler kan male dele med den samme farve.

I SkyPlanner kan du administrere batchjobs, og AI planlægger dem optimalt i din produktionsplan.

Effektivitetskoefficienter

SkyPlanner’s effektivitetskoefficienter er et værktøj, der giver dig mulighed for at justere ydeevnen for forskellige arbejdsstationer eller medarbejdere, så de matcher de faktiske arbejdsforhold.

På samme måde kan du tage højde for forskelle i effektivitet mellem skift, f.eks. forskellige effektivitetskoefficienter for morgen- og aftenskift. Effektivitetskoefficienter tager højde for, at ikke alle arbejdsstationer eller medarbejdere udfører opgaver med samme hastighed. Du kan angive, hvor hurtigt forskellige arbejdsstationer eller medarbejdere udfører opgaver i forhold til hinanden eller i forskellige skift.

Hvis for eksempel det samme svejsejob tager en arbejder en halv time på morgenholdet og en time på aftenholdet, kan SkyPlanner tage højde for denne forskel i produktionsplanlægningen. Effektivitetskoefficienter hjælper dig med at planlægge og tilrettelægge arbejdet mere realistisk, hvilket forbedrer din produktions effektivitet og nøjagtighed på samme tid.

Låsning af opgaver på tidsplanen

Du kan låse en opgave eller ordre til et bestemt tidspunkt, så AI’en ikke kan flytte det pågældende job. Princippet i SkyPlanner er, at du har fuld kontrol over AI’ens handlinger.

Produktionsovervågning i realtid

Du kan se realtidsstatus for din produktion fra SkyPlanner’s tidslinje. Farven på arbejdet ændrer sig, når det starter på en arbejdsstation, og du bemærker også eventuelle pauser, der opstår under opgaven.

Alt dette gemmes også i SkyPlanners database, som hjælper den med at forudsige leveringstiderne for dine produkters arbejdsfaser baseret på historik.

Salgsprospektplanlægning

AI’en simulerer realistiske leveringsdatoer for kommende ordrer til dit salgsteam. Du kan bruge prospect load, når du overvejer, hvilken leveringstid du skal love en potentiel kunde.

Prospects planlægges som egentlige opgaver, og der reserveres kapacitet til dem. Det letter i høj grad kommunikationen mellem salgsteamet og produktionen og gør dine kunder tilfredse.