Functies

Plan je productieplan efficiënt en betrouwbaar in slechts enkele seconden.

De ingebouwde AI van SkyPlanner plant je productie en maakt productieplanning eenvoudig.
Gebruik SkyPlanner standalone, importeer gegevens of integreer met uw ERP-systeem.

Kunstmatige intelligentie

Optimaliseer uw volledige productieproces in enkele seconden met het krachtige algoritme van Arcturus AI, terwijl u volledige controle behoudt via een intuïtieve interface.

Reactie

De AI optimaliseert uw productie in veranderende situaties en houdt voortdurend een up-to-date plan bij.

Transparantie

Profiteer van real time inzicht in uw gehele productieketen via de intuïtieve GANTT-tijdlijn en -rapporten van SkyPlanner. Krijg een volledig overzicht van uw productie en neem beslissingen in één oogopslag.

Data

SkyPlanner kan zelfstandig functioneren, geïmporteerde gegevens integreren of samenwerken met uw ERP-systeem. SkyPlanner bevat moderne functies voor gegevensbeheer en API-interfaces.

Mobiele Bevestigingen

Medewerkers kunnen de start en voltooiing van werkstappen gemakkelijk in real time bevestigen via de mobiele weergave van SkyPlanner.

Aanpassingsvermogen

Pas de functies van SkyPlanner precies aan de behoeften van uw bedrijf aan met de veelzijdige instellingen.

Controle

Behoud absolute controle in elke fase van het productieproces met het gebruiksvriendelijke bedieningspaneel van SkyPlanner.

Productieschema met kunstmatige intelligentie

De kern van SkyPlanner, de door ons ontwikkelde Arcturus AI, gaat een aantal stappen verder dan traditionele methoden in productieplanning. De AI begrijpt de complexiteit van uw productieproces en houdt rekening met talloze variabelen – van materiaalsituaties en voorraden tot arbeid en machinebeschikbaarheid.

De AI optimaliseert en past zich aan veranderende omstandigheden aan, zodat u voortdurend bijgewerkte productieplannen krijgt. Zo blijft uw productie flexibel en efficiënt terwijl u het productieproces in realtime kunt bewaken en controleren. Het gebruik van Arcturus AI is heel eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

Realtime GANTT-tijdlijn

U kunt de werking van de AI volgen en beheren via een visuele en gebruiksvriendelijke GANTT-tijdlijn. U kunt eenvoudig details over uw productie ophalen en productieproblemen en knelpunten vooraf oplossen met behulp van AI.

De GANTT-tijdlijn van SkyPlanner is als een fabriekscontrolecentrum dat u helpt up-to-date te blijven met uw productie.

Dynamische prioriteiten

Dynamische prioriteiten vormen de kern van SkyPlanner, wat de AI-ondersteunde productieplanning verbetert. U stuurt de AI dus met uw wensen. Met deze functie kunt u prioriteiten instellen voor verschillende klanten, taken en orders, en de AI houdt daar op intelligente wijze rekening mee in de werkplanning. U kunt belangrijke klanten prioriteit geven, dringende of tijdrovende taken als prioriteit plannen en conflicten tussen prioriteiten efficiënt oplossen.

SkyPlanner’s dynamische prioritering brengt flexibiliteit in het beheer van prioriteiten op meerdere niveaus. Dit betekent dat u ook verschillende prioriteiten ten opzichte van elkaar kunt prioriteren, zodat de belangrijkste prioriteiten de hoogste prioriteit krijgen boven andere.

Materiaalgestuurd Productieschema

Materiaalgedreven productieplanning zorgt ervoor dat uw productieschema volledig gesynchroniseerd is met de materiaalsituatie in uw magazijn. De AI houdt rekening met inkooporders, verwachte aankomsttijden van materialen, middelen die gereserveerd zijn en verbruikt worden door andere orders, en de aankomst van materialen in het magazijn.

Hierdoor kan de AI cumulatieve materiaalbalansen berekenen en het werk optimaal plannen zodat de benodigde elementen op het juiste moment beschikbaar zijn. Dit vermindert vertragingen en verbetert de efficiëntie van uw productie.

Alternatieve werkstations

De AI houdt er bij het plannen van taken rekening mee dat ze afwisselend op meerdere verschillende werkstations kunnen worden uitgevoerd. U kunt per product voor werkstappen aangeven welke resource het kan uitvoeren. De AI selecteert het meest geschikte werkstation uit uw opties om het werk af te ronden, gegeven de productiesituatie.

U kunt ook efficiëntiecoëfficiënten opgeven voor werkstations, waarmee de AI rekening houdt bij het selecteren van een werkstation. Met deze functie kunnen alle bronnen in uw productie zo efficiënt mogelijk worden gebruikt.

Looptijdvergrendeling

De Looptijdvergrendeling beveiligt het aanstaande werk van uw productieplan om last-minute wijzigingen te voorkomen. Bijvoorbeeld, u kunt de Looptijdvergrendeling instellen voor de komende vier uur, waarin de geplande taken binnen dat tijdsbestek vast blijven staan en niet worden gewijzigd, verplaatst of omgewisseld.

Dit helpt uw productiepersoneel om zich op hun werk te concentreren en snelle koerswijzigingen in uw productie te voorkomen. De Looptijdvergrendeling is een functie die onder uw controle staat.

Order Planningsrichtingen

In de planningsrichtingen voor orders kun je kiezen hoe taken worden gepland: vanaf het huidige moment of vanaf de leveringsdatum.

Bij het kiezen vanaf het huidige moment worden taken zo snel mogelijk ingepland om door te gaan tot ze klaar zijn. Dit kan handig zijn als u de productie wilt starten zodra de capaciteit en het materiaal beschikbaar zijn. U kunt ook handmatig de vroegst toegestane timing voor een order opgeven. Kiezen vanaf de leveringsdatum naar achteren betekent dat taken worden ingepland om vlak voor de leveringsdatum te worden voltooid. Dit minimaliseert de tijd dat afgewerkte producten in uw magazijn staan te wachten op levering.

De AI houdt rekening met deze planningsaanwijzingen bij het maken van planningen, zodat taken op de meest geschikte manier worden ingepland gezien uw behoeften.

Optimalisatie van instel- en afbraaktijden

Door de instel- en afbraaktijden te optimaliseren, kunt u de instel- en afbraaktijden voor verschillende werkfasen definiëren en beheren volgens uw productieprocessen.

De insteltijd is de tijd die een machine nodig heeft om zich voor te bereiden voor het starten van een taak, zoals het voorbereiden van een taak of het verwisselen van een gereedschap op de productiemachine. De afbraaktijd is de tijd die moet verstrijken na een klus voordat de volgende werkfase kan beginnen, zoals het drogen van verf of interne logistiek.

De AI houdt bij het plannen van de productie rekening met zowel de opbouw- als de afbraaktijden. Dit betekent dat er een nauwkeurig tijdschema kan worden gegeven voor elke taak en machine, waardoor productieonderbrekingen worden geminimaliseerd en het machinegebruik wordt gemaximaliseerd.

Bulldozer

De bulldozer werkt door niet gestarte taken vooruit te duwen zodat ze niet in het verleden belanden als een werkstation achterloopt op zijn doelstellingen. Dit zorgt ervoor dat je nooit onvoltooide taken gepland hebt in het verleden, maar alleen in de toekomst, zoals het hoort. De bulldozer houdt ook rekening met de relaties tussen opdrachten en hun volgorde van fasen.

Het kan ook de oorspronkelijke fasevolgorde en prioriteiten behouden, zelfs als werkwachtrijen met verschillende snelheden bewegen langs de tijdlijnen van verschillende werkstations. Dit zorgt voor een soepele en geplande voortgang in complexe productieprocessen die uit meerdere fasen bestaan. De bulldozer is een uitstekend hulpmiddel als je de orde en strategische planning van je productielijn wilt handhaven in veranderende omstandigheden.

Gereedschapsoptimalisatie

Sommige taken kunnen een werkstation en een specifiek gereedschap vereisen, zoals een mal. Hetzelfde gereedschap kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn. In SkyPlanner kun je tools beheren en de producten en werkstations die ermee te maken hebben specificeren. AI optimaliseert het gebruik van gereedschappen in je productieschema.

Je kunt ook gereedschapstoringen en onderhoud beheren, die ook worden meegenomen in je productieplan.

Processtap Afrondingsgraad

De voltooiingsgraad van processtappen is een intelligente functie van de SkyPlanner-toepassing waarmee de volgende productiestap kan worden gestart als de voorgaande stap een bepaalde voltooiingsgraad heeft bereikt.

Het verpakkingsproces kan bijvoorbeeld beginnen wanneer de vorige stap, zoals assemblage, voor 10% is voltooid. Dit verbetert het hele productieproces, vermindert stilstand en maakt een optimaal gebruik van hulpbronnen mogelijk.

Planning onderaannemers

Met de planning voor onderaannemers kunt je onderaannemers integreren in je productieproces in SkyPlanner. Onderaannemers gedragen zich alsof het hun eigen werkstations zijn en er kunnen meerdere taken tegelijkertijd aan hen worden toegewezen.

Dit betekent dat je de werklast van onderaannemers direct in SkyPlanner kunt plannen en controleren, waardoor de samenwerking met hen efficiënter en flexibeler wordt. Deze functie verbetert de algehele productiestroom en bevordert een optimaal gebruik van hulpbronnen.

Batch taakplanning

Batchtaken zijn jobs waarbij de werkfasen van verschillende orders tegelijkertijd worden geproduceerd. Dit heeft vaak te maken met het feit dat onderdelen voor verschillende orders tegelijkertijd van hetzelfde materiaal worden gemaakt.

Een lasersnijder kan bijvoorbeeld onderdelen voor verschillende bestellingen uit hetzelfde materiaal snijden, of een schilder kan onderdelen in dezelfde kleur schilderen.

In SkyPlanner kun je assemblagetaken beheren en de AI plant ze optimaal in je productieplan.

Efficiëntiecoëfficiënten

De efficiëntiecoëfficiënten van SkyPlanner bieden een hulpmiddel waarmee je de prestaties van verschillende werkstations of werknemers kunt aanpassen aan de werkelijke werkomstandigheden.

Op dezelfde manier kun je rekening houden met verschillen in efficiëntie tussen ploegen, zoals verschillende efficiëntiecoëfficiënten voor ochtend- en avondploegen. Efficiëntiecoëfficiënten houden er rekening mee dat niet alle werkstations of werknemers taken met dezelfde snelheid uitvoeren. Je kunt aangeven hoe snel verschillende werkstations of werknemers taken ten opzichte van elkaar of in verschillende ploegen voltooien.

Als bijvoorbeeld dezelfde lasklus een werknemer een half uur kost in de ochtendploeg en een uur in de avondploeg, kan SkyPlanner rekening houden met dit verschil in productieplanning. Efficiëntiecoëfficiënten helpen je om het werk realistischer te plannen en in te plannen, waardoor de efficiëntie en nauwkeurigheid van je productie tegelijkertijd verbeteren.

Taken Vergrendelen op de Tijdlijn

Je kunt een taak of order vergrendelen tot een bepaalde tijd, zodat de AI die bepaalde taak niet kan verplaatsen. Het principe van SkyPlanner is dat je volledige controle hebt over de acties van de AI.

Real-time productiebewaking

Je kunt de realtime status van je productie zien op de tijdlijn van SkyPlanner. De kleur van de taak verandert wanneer het begint op een werkstation en je merkt ook eventuele pauzes op die tijdens het werk plaatsvinden.

Dit alles wordt ook opgeslagen in de database van SkyPlanner, waardoor SkyPlanner de doorlooptijden van de werkfasen van je producten kan voorspellen op basis van de geschiedenis.

Verkoopvooruitzicht Planning

De AI simuleert realistische leveringsdata voor aankomende orders voor uw verkoopteam. U kunt prospectbelasting gebruiken bij het overwegen van de levertijd om aan een potentiële klant te beloven.

Vooruitzichten worden gepland als daadwerkelijke taken en er wordt capaciteit voor gereserveerd. Dit vergemakkelijkt de communicatie tussen het verkoopteam en de productie aanzienlijk en houdt uw klanten tevreden.