Home » Zdroje » Význam plánovania zamestnancov vo výrobe

Význam plánovania zamestnancov vo výrobe

Odhadovaný čas čítania: 5 minút

“Čas sú peniaze” je rozšírená fráza z výborného dôvodu. Každodenné riadenie času nie je vždy jednoduchá úloha. Niektoré nepríjemnosti a rozptýlenie môžu spôsobiť zmenu plánov a tento čas sa nevyužije efektívne podľa plánu.

Vo firme je to rovnaké: čas, ktorý je potrebný na dodanie materiálu, výrobu výrobku a uskutočnenie dodávky; čas hrá dôležitú úlohu. Využívanie tohto zdroja v čo najlepšej miere v procesoch vašej firmy zvyšuje ziskové rozpätie a spokojnosť zákazníkov, čo vedie k väčšej konkurencieschopnosti a efektívnosti spoločnosti.

Optimalizácia harmonogramu však môže byť zložitá, pretože je potrebné zohľadniť mnohé aspekty, ako napríklad spravodlivosť, flexibilitu a predpisy. Vtedy prichádza na rad automatizované plánovanie zamestnancov.

Poďme sa dozvedieť, ako tento nástroj pomôže vašej firme urobiť z času ziskové aktívum.

Čo je automatizované plánovanie zamestnancov?

Automatizované plánovanie zamestnancov je softvér, ktorý diktuje konkrétne činnosti, ktoré má zamestnanec vykonať, aby dodal produkt alebo službu v určitom časovom rámci, a v prípade potreby ich upravuje za chodu podľa predpisov o dodržiavaní predpisov.

Vďaka automatizovanému plánovaniu zamestnancov môže spoločnosť lepšie vyhodnocovať a riadiť čas, vedieť, kedy je potrebné pracovať nadčas, ktorí zamestnanci sú ochotní pracovať na novej zmene a dodržiavať predpisy. Pomocou automatizovaného plánovania zamestnancov môžete tiež podporiť bezpečnosť na pracovisku a znížiť stres, čo vedie k zlepšeniu pracovného prostredia.

Existuje niekoľko konfliktov, ktorým sa vaša spoločnosť môže ľahko vyhnúť vďaka automatizovanému plánovaniu zamestnancov. Ručné vypracovanie pracovného plánu vo fyzických tabuľkách alebo dokonca v dokumentoch Excelu môže byť zdĺhavé, nehovoriac o tom, ako časovo náročné môže byť alebo ako zaťažujúce môže byť vykonávanie zmien na poslednú chvíľu.

Niektoré z problémov, ktoré vaši zamestnanci s týmto softvérom ľahko zvládnu, sú:

 • Nespravodlivé rozdelenie zmien: Prepracovanosť môže viesť k stresu a nemožnosť využiť príležitosť získať peniaze navyše prácou na ďalšiu zmenu môže byť frustrujúca. Počítanie s automatizovaným softvérom na plánovanie zamestnancov vám pomôže spravodlivo rozdeliť hodiny. Bude riadiť zmeny pre vašich zamestnancov a predchádzať zvýhodňovaniu, konfliktom, stresu a vyhoreniu. Vaši zamestnanci sa budú môcť rozhodnúť, či si chcú vziať hodiny navyše alebo nie.
 • Nespravodlivá platba: Spravovanie plánovania zamestnancov na papieri alebo v excelových tabuľkách môže byť komplikované a môže dôjsť k ľudským chybám, najmä vo veľkých spoločnostiach s veľkým počtom pracovníkov. Pomocou automatizovaného plánovania zamestnancov je táto úloha jednoduchšia vďaka prehľadu histórie pracovníka, čo zjednodušuje správu miezd pre všetkých zamestnancov.
 • Problémy s nariadeniami: Pri tvorbe harmonogramu je nevyhnutné poznať federálne predpisy. Zamestnanecký plán APS dokáže spravovať dovolenky, rodičovskú dovolenku, preplácanie nadčasov, nemocenské dovolenky, povinné prestávky, bezpečnostné pravidlá a ďalšie záležitosti v súlade so zákonom.
 • Chyby s dostupnosťou: Rozvrh nebude fungovať, ak nebudú k dispozícii informácie o dostupnosti zamestnancov v reálnom čase. Môže sa napríklad stať, že omylom dôjde k dvojitej rezervácii alebo na poslednú chvíľu dôjde k zmene objednávky, ktorá si vyžaduje viac pracovníkov na dokončenie objednávky, a preto je komunikácia kľúčová. Pomocou automatizovaného softvéru na plánovanie zamestnancov môže spoločnosť sledovať výkony svojich pracovníkov a zverejňovať dodatočné zmeny, ktoré sú k dispozícii. Zamestnanci sa na ne môžu prihlásiť prostredníctvom formulára, telefonicky alebo e-mailom.
 • Škodlivé využívanie času: Vďaka automatizovanému plánu budú vaši zamestnanci vedieť, čo majú robiť a v akej fáze. Sledovaním činností zamestnancov sa tak zabráni zlým praktikám, ako je napríklad “krádež času”, čo povedie k vyššej produktivite a menšiemu počtu vyhorení.

Automatizované plánovanie zamestnancov ako celok podrobne popisuje procesy a zdroje, ktoré musí pracovník vykonať, aby výroba fungovala naplno, a to aj v prípade zmien na poslednú chvíľu v konkrétnom a flexibilnom časovom rámci.

SkyPlanner APS - Plánovanie a rozvrhovanie výroby

Pokročilé plánovanie výroby s AI – SkyPlanner APS

Prečítajte si viac o našom prístupe k plánovaniu a optimalizácii výroby s využitím sily umelej inteligencie.

Aké sú výhody automatizovaného plánovania zamestnancov?

Ak budete počítať s automatizovaným plánovaním zamestnancov, vaša spoločnosť nebude len lepšie organizovať zmeny zamestnancov, ale získa aj množstvo výhod, vďaka ktorým bude pracovný proces organizovanejší.

Medzi výhody a ziskovosť softvéru, ktorý riadi plánovanie, patria:

 1. Optimalizuje prácu všetkých oblastí spoločnosti pomocou flexibilného a prispôsobivého výrobného plánu. Pozrite si naše návrhy, ako optimalizovať Lead Times.
 2. Bude riadiť čas presnejšie a výhodnejšie, a to aj v prípade sporadických udalostí, ako je oneskorené dodanie alebo úzke miesta.
 3. Kontroluje hodnotu a znižuje náklady na pracovnú silu pomocou plánovaných činností, čím znižuje nadčasy a nadmerný počet zamestnancov na projektoch.
 4. Vám a vašim zamestnancom poskytne lepší prehľad o pracovných postupoch v reálnom čase v rámci zariadení, ktoré pomáhajú pri rozhodovaní.
 5. Uľahčuje to videnie príležitostí, ktoré sa dajú realizovať v pracovných procesoch s cieľom neustáleho zlepšovania a zvyšovania produktivity.
 6. Zabezpečuje správne používanie bezpečnostných pravidiel, zlepšuje zdravie zamestnancov a zefektívňuje pracovný tok. Zabezpečí tiež, aby vaša spoločnosť dodržiavala federálne predpisy.
 7. Podporí to lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom vašich zamestnancov.

Zabezpečenie dokonalej zmeny pomocou automatizovaného plánovania zamestnancov

Svet sa neustále mení každý deň a spoločnosť nemôže mať večne rovnaký výrobný plán; musí sa prispôsobiť zmenám na poslednú chvíľu, ako je práceneschopnosť alebo sporadické prípady. Pridanie automatizovaného plánovania zamestnancov do systému ERP alebo MES, ako je Skyplanner APS, vám pomôže vytvoriť najefektívnejší plán výroby v priebehu niekoľkých sekúnd.

Je čas rozlúčiť sa s fyzickými tabuľkami a komplikovanými dokumentmi Excel. So Skyplanner APS prispôsobeným potrebám vašej spoločnosti získajú vaši zamestnanci prehľadnejší a organizovanejší pohľad na pracovnú históriu, budú mať menej problémov s platbami a zaručíte, že na zmeny vo vašej spoločnosti príde správny počet ľudí.

Začnime s ukážkou a presvedčte sa sami!

SkyPlanner APS - Zobrazenie plánovania a rozvrhovania výroby

Zvýšte svoju produkciu pomocou SkyPlanner APS

Objednajte si u nášho technického tímu demonštračnú akciu, aby ste videli, ako SkyPlanner APS funguje v praxi.


Požiadajte o stretnutie a pozrite si SkyPlanner APS v akcii

Požiadajte o stretnutie a pozrite si SkyPlanner APS v akcii

Požiadajte o stretnutie a pozrite si SkyPlanner APS v akcii
Spoločnosti a ich procesy nikdy nie sú kópiou jedna druhej a ani by nemali byť. Preto má SkyPlanner APS nekonečné možnosti prispôsobenia. Vyžiadajte si stretnutie, aby ste zistili, ako by SkyPlanner APS mohol fungovať konkrétne pre vašu spoločnosť.

SkyPlanner APS - požiadajte o stretnutie a pozrite si SkyPlanner v akcii