Home » Resurser » Vikten av schemaläggning av anställda i tillverkningsindustrin

Vikten av schemaläggning av anställda i tillverkningsindustrin

Beräknad lästid: 5 minuter

“Tid är pengar” är en vanlig fras av en utmärkt anledning. Det är inte alltid lätt att hantera sin tid varje dag. Vissa olägenheter och distraktioner kan leda till att planerna ändras och att tiden inte används effektivt som planerat.

I ett företag är det samma sak: tiden det tar för materialet att anlända, tillverkningen av en produkt och leveransen – tiden spelar en avgörande roll. Genom att använda denna resurs på bästa sätt i företagets processer ökar vinstmarginalen och kundnöjdheten, vilket leder till ett mer konkurrenskraftigt och effektivt företag.

Det kan dock vara svårt att optimera schemat eftersom det finns många faktorer att ta hänsyn till, t.ex. rättvisa, flexibilitet och bestämmelser. Det är då automatiserad schemaläggning av anställda kommer in i bilden.

Låt oss ta reda på hur det här verktyget kan hjälpa ditt företag att göra tiden till en lönsam tillgång.

Vad är automatiserad schemaläggning av anställda?

En automatiserad schemaläggning av anställda är en programvara som dikterar de specifika aktiviteter som en anställd måste utföra för att leverera en produkt eller tjänst inom en viss tidsram och som justeras i farten om det behövs enligt reglerna för efterlevnad.

Med automatiserad schemaläggning kan ett företag bättre uppskatta och hantera tiden, veta när det är nödvändigt att arbeta övertid, vilka anställda som är villiga att arbeta det nya skiftet och följa reglerna. Med automatiserad schemaläggning av anställda kan du dessutom främja säkerheten på arbetsplatsen och minska stressen, vilket leder till en bättre arbetsmiljö.

Det finns flera konflikter som ditt företag lätt kan undvika genom att ha en automatiserad schemaläggning av anställda. Att göra en arbetsplan för hand med fysiska kalkylblad eller till och med Excel-dokument kan vara tråkigt att hantera och organisera, för att inte tala om hur tidskrävande det kan vara eller hur besvärligt det kan bli att göra ändringar i sista minuten.

Några av de frågor som din personal lätt kan hantera med den här programvaran är:

 • Ojämlik fördelning av skift: Överarbete kan leda till stress, och att inte kunna utnyttja möjligheten att få extra pengar genom att arbeta ett extra skift kan vara frustrerande. Att räkna med en automatiserad programvara för schemaläggning av anställda är en livräddare för att fördela timmarna rättvist. Det kommer att hantera skift för dina anställda och förhindra favorisering, konflikter, oro och utbrändhet. Din personal kan själv bestämma om de vill ta ut extra timmar eller inte.
 • Orättvis betalning: Det kan vara komplicerat att hantera de anställdas schemaläggning på papper eller i Excel-kalkylblad, och mänskliga fel kan inträffa, särskilt i stora företag med många anställda. Automatiserad schemaläggning av anställda underlättar denna uppgift genom att granska en arbetstagares historik, vilket gör lönehanteringen enklare för all personal.
 • Problem med förordningar: Det är viktigt att vara medveten om federala bestämmelser när man skapar ett schema. En anställningslista APS kan hantera semester, föräldraledighet, övertidsersättning, sjukledighet, obligatoriska raster, säkerhetsregler med mera i enlighet med lagen.
 • Misstag i fråga om tillgänglighet: Ett schema fungerar inte om det inte finns någon information i realtid om de anställdas tillgänglighet. Det kan till exempel hända att en dubbelbokning sker av misstag eller att en order ändras i sista minuten och att fler anställda behövs för att slutföra ordern, vilket är anledningen till att kommunikationen är central. Med en automatiserad programvara för schemaläggning av anställda kan ett företag hålla koll på dina anställdas prestationer och lägga upp extra skift som är tillgängliga. Anställda kan anmäla sig till dem genom att skicka in ett formulär, ringa eller skriva ett e-postmeddelande.
 • Skadlig tidsanvändning: Med ett automatiserat schema vet dina anställda vad de ska göra och i vilken fas. Detta förhindrar dåliga metoder som “tidstjuv” genom att spåra de anställdas aktiviteter, vilket leder till högre produktivitet och färre utbrändheter.

Som helhet beskriver en automatiserad schemaläggning av anställda de processer och resurser som en anställd behöver utföra för att upprätthålla produktionen till sin fulla kapacitet, även vid ändringar i sista minuten inom en specifik och flexibel tidsram.

SkyPlanner APS - Produktionsplanering och schemaläggning produktbild rak vy

Avancerad produktionsplanering med AI – SkyPlanner APS

Läs mer om vår strategi för produktionsplanering och optimering med hjälp av AI.

Vilka är fördelarna med automatiserad schemaläggning av anställda?

Med en automatiserad schemaläggning för anställda kommer ditt företag inte bara att organisera de anställdas skift bättre, utan det kommer också att få en hel del fördelar som gör arbetsflödet mer organiserat.

Bland fördelarna och lönsamheten med att ha en programvara som hanterar schemaläggning finns följande:

 1. Den kommer att optimera arbetet inom alla företagets områden med en flexibel och anpassningsbar produktionsplan. Se våra förslag för att optimera ledtiderna.
 2. Den kommer att hantera tiden mer exakt och lönsamt, även vid sporadiska incidenter som sena leveranser eller flaskhalsar.
 3. Kontrollerar värdet och minskar arbetskostnaderna med schemalagda aktiviteter, vilket minskar övertid och överbemanning i projekt.
 4. Det ger dig och dina anställda ökad insyn i arbetsflödet i realtid på enheter som underlättar beslutsfattandet.
 5. Det gör det lättare att se möjligheter som kan utnyttjas i arbetsprocesser för kontinuerlig förbättring och produktivitet.
 6. Säkerställer att säkerhetsreglerna används på rätt sätt, vilket förbättrar de anställdas hälsa och effektiviserar arbetsflödet. Det säkerställer också att ditt företags skiften följer de federala bestämmelserna.
 7. Det främjar en bättre balans mellan arbete och privatliv för dina anställda.

Säkerställ det perfekta skiftet med automatiserad schemaläggning av anställda

Världen förändras ständigt varje dag, och ett företag kan inte alltid ha samma produktionsschema, utan måste anpassa sig till förändringar i sista minuten, till exempel sjukfrånvaro eller sporadiska fall. Om du lägger till en automatiserad schemaläggning av anställda i ditt ERP- eller MES-system som Skyplanner APS kan du skapa den mest effektiva produktionsplanen på bara några sekunder.

Det är dags att säga adjö till fysiska kalkylblad och komplicerade Excel-dokument. Med Skyplanner APS anpassad för ditt företags behov får dina anställda en transparent och mer organiserad bild av arbetshistoriken, färre betalningsproblem och garanterat rätt antal anställda för företagets skift.

Låt oss börja med en demo och se själv!

SkyPlanner APS - vy för produktionsplanering och schemaläggning

Höj din produktion med SkyPlanner APS

Boka en demo med vårt tekniska team för att se hur SkyPlanner APS fungerar i verkligheten.


Begär ett möte för att se SkyPlanner APS i aktion

Begär ett möte för att se SkyPlanner APS i aktion

Begär ett möte för att se SkyPlanner APS i aktion
Företag och deras processer är aldrig en kopia av varandra, och det ska de inte heller vara. Det är därför SkyPlanner APS har oändliga möjligheter till anpassning. Be om ett möte för att se hur SkyPlanner APS skulle fungera specifikt för ditt företag.

SkyPlanner APS - Begär ett möte för att se SkyPlanner i praktiken