Home » Resurser » ERP för tillverkning: En omfattande guide

ERP för tillverkning: En omfattande guide

Beräknad lästid: 6 minuter

Oavsett om du planerar att expandera din verksamhet eller om ditt företag står inför ständiga flaskhalsar och inte kan växa, kan man säga att det är ett klokt beslut att investera i ett ERP-system.

Men att välja rätt ERP-system för första gången, uppgradera det som företaget redan använder eller till och med byta till en ny leverantör kan vara en svår uppgift för chefer. Det finns många alternativ på marknaden och att utvärdera dem är avgörande för att välja det som passar ditt företag bäst.

Den här guiden hjälper dig att förstå vad ett ERP är, vilka fördelar det har inom tillverkningsindustrin, hur det fungerar och vilket som passar bäst för ditt företags behov.

Vad är ett ERP-system?

ERP (Enterprise Resource Planning) är en programvara som hjälper tillverkare att hantera företagets dagliga verksamhet i ett enda system. Det här kraftfulla verktyget kan hjälpa finansieringsavdelningar och personalavdelningar, hantera lager, planera underhållsplanering och andra verksamheter i företaget.

Det är en utmärkt lösning för företag av alla storlekar eftersom det sparar kostnader, tid och arbetsbelastning. Dessutom ger ett ERP-system en tydlig bild av all affärsverksamhet och samlar in information i realtid som hjälper cheferna att fatta effektivare beslut när det behövs.

Som helhet är ERP (Enterprise Resource Planning) en programvara som hjälper till att hantera och automatisera affärsresurser och verksamhet från olika områden i realtid, vilket gör företagets ledning smidigare och effektivare och ger bättre resultat.

SkyPlanner APS - Produktionsplanering och schemaläggning produktbild rak vy

Avancerad produktionsplanering med AI – SkyPlanner APS

Läs mer om vår strategi för produktionsplanering och optimering med hjälp av AI.

Varför behöver tillverkarna ERP?

Det finns många skäl till att företag av alla storlekar investerar i en ERP-programvara. Ett av de viktigaste skälen är att det effektiviserar verksamheten inom alla delar av företaget genom att kombinera dem i ett tillförlitligt system. Detta hjälper företaget att optimera ledtiderna, bli mer produktivt och konkurrenskraftigt.

En annan motivering är att ett ERP-system samlar in realtidsdata om företagets processer, vilket ger full insyn och hjälper till att undvika missförstånd. Den analyserar också all denna information, t.ex. tidigare försäljning eller lagerstatus, och förutspår framtida trender och resultat. Tack vare dessa kan besluten fattas med större säkerhet och hjälpa företaget att växa.

Dessutom kan ett ERP-system anpassas efter företagets behov. Det innebär att den kan arbeta med specificerade beställningar och spara tid.

Hur kan ERP förbättra tillverkningen?

Ett sätt att förstå fördelarna med att ha ett ERP-system i ditt företag är att förstå hur det fungerar och hur fördelarna med det kan tillämpas på ditt företag. Den här listan ger dig en bättre inblick:

  1. Noggrann lagerhantering: Ett ERP samlar in data om företagets lager i realtid. Detta gör det lättare att lagra, spåra, skicka och köpa. Detta hjälper till att skapa en mer strategisk schemaläggning för att undvika produktionsförseningar och leveransbrist.
  2. Förbättrar försörjningskedjan: ERP-systemet gör hanteringen av varuflödet mer överskådlig. Företagets nätverk för leveranskedjan kommer att ha bättre kommunikation med externa partner. Detta effektiviserar logistiken och sparar pengar och tid.
  3. Underhåll och kontroll av utrustning: Om utrustningen är i optimalt skick hjälper det inte bara företaget att bli mer produktivt, utan förhindrar också slöseri med arbetskraft och ekonomiska förluster. Ett ERP hjälper underhållsteamet genom att övervaka den övergripande prestandan hos företagets maskiner, spåra förebyggande och korrigerande underhållsbegäranden och implementera scheman baserat på prioritet, vilket minskar flaskhalsar.
  4. Bättre arbetskraft: Humankapitalet är också en viktig del av ett företags framgång. Och ERP kan analysera anställdas omdömen, spåra prestationer och hjälpa till att utbilda nya rekryter. Detta bidrar till att minimera arbetsbelastningen för personalavdelningen.
  5. Bättre kommunikation mellan avdelningarna: Chefer och medlemmar kan få tillgång till ERP-informationen. Detta gör att avdelningarna blir synkroniserade och minskar slöseriet med resurser och arbetskraft.
  6. Nya affärsmöjligheter: Världen förändras ständigt och därför förändras också kraven. Ett ERP kan utnyttja denna information och identifiera affärsmöjligheter lokalt eller internationellt. Detta bidrar till att utforska och utveckla nya lönsamma expansionsmöjligheter och få företaget att växa.
SkyPlanner Avancerad planering och schemaläggning Produktionsplanering

Vilka är de vanligaste ERP-systemen inom tillverkningsindustrin?

Det finns tre typer av ERP-system. De två som presenteras här är de vanligaste. Om du känner till skillnaderna mellan dem kan du lättare välja den rätta för ditt företag.

Generisk ERP-programvara

Som namnet säger kan den användas i många andra typer av industrier än tillverkningsindustrin och investeringen är inte stor. Detta är en bra lösning om ditt företag inte behöver anpassas. Det hjälper ett företag att få ett bättre arbetsflöde för dagliga uppgifter som t.ex. finansiering och bokföring . Men den här programvaran är inte den bästa för golvverksamhet och det krävs tillägg och omfattande ändringar för att få ut det bästa av den. I slutändan skulle det skapa mer kostnader än fördelar.

Om du planerar att expandera din verksamhet och redan har denna programvara eller om ditt företag är specialiserat, är det ett klokt beslut att byta till en specifik ERP-programvara.

Specifik ERP-programvara

Det här verktyget har alla fördelar som det generiska ERP-systemet har, men det är skräddarsytt för en sektors särskilda behov. Lätta exempel är medicinska industrin och livsmedelsindustrin. Var och en av dem har särskilda råvaror, behöver särskilda tillverkningsprocesser och kräver särskild omsorg om sina produkter. Att ha ett specifikt ERP-system gör inte bara att företaget kan arbeta effektivare och spara arbetsbelastning, utan hjälper också företaget att bli mer konkurrenskraftigt och pålitligt.

Å andra sidan är det här systemet dyrare än den generiska ERP-programvaran, men det är en smart investering i det långa loppet eftersom det inte behöver anpassas eller uppgraderas så mycket som den generiska ERP-programvaran.

Är du redo att få ditt företag att växa?

Oavsett vilket ERP-system du väljer kan båda vara bra lösningar beroende på vad ditt företag behöver. Att lägga till några anpassningar som Skyplanner och AI-driven produktionsplanering kan vara en förändring av spelet.

Glöm utmaningarna med Excel Production Planning och modernisera ditt företag för att bli effektivare!

SkyPlanner APS - vy för produktionsplanering och schemaläggning

Höj din produktion med SkyPlanner APS

Boka en demo med vårt tekniska team för att se hur SkyPlanner APS fungerar i verkligheten.


Request a meeting to see SkyPlanner APS in action

Request a meeting to see SkyPlanner APS in action

Companies and their processes are never a carbon copy of each other, and they shouldn't be. That's why SkyPlanner APS has endless customisation possibilities. Request a meeting to see how SkyPlanner APS would work specifically for your company.

SkyPlanner APS - Request a meeting to see SkyPlanner in action