Home » Zdroje » Výrobní ERP: Komplexní průvodce

Výrobní ERP: Komplexní průvodce

Předpokládaná doba čtení: 8 minut

Ať už plánujete rozšíření svého podnikání, nebo se vaše společnost potýká s neustálými překážkami a nemůže růst, lze s jistotou říci, že investice do systému ERP je moudré rozhodnutí.

Přesto může být výběr správného ERP systému při prvním použití, modernizace systému, se kterým vaše společnost již pracuje, nebo dokonce přechod k novému poskytovateli pro manažery obtížným úkolem. Na trhu je k dispozici mnoho možností a jejich vyhodnocení je klíčové pro výběr té, která bude vaší společnosti nejlépe vyhovovat.

Tento průvodce vám pomůže pochopit, co je ERP, jaké jsou jeho výhody ve výrobě, jak funguje a který lépe vyhovuje potřebám vaší společnosti.

Co je to systém ERP?

ERP (Enterprise Resource Planning) je software, který pomáhá výrobcům řídit každodenní činnosti společnosti v jediném systému. Tento výkonný nástroj může pomáhat finančním oddělením a personálnímu oddělení, řídit zásoby, plánovat údržbu a další činnosti společnosti.

Je to skvělé řešení pro firmy všech velikostí, protože šetří náklady, čas i pracovní zátěž. Systém ERP navíc poskytuje jasný přehled o všech obchodních činnostech a shromažďuje informace v reálném čase, které pomáhají manažerům v případě potřeby přijímat efektivnější rozhodnutí.

Plánování podnikových zdrojů (ERP) je software, který pomáhá řídit a automatizovat podnikové zdroje a operace z různých oblastí v reálném čase, čímž se řízení podniku stává agilnějším a efektivnějším a dosahuje lepších výsledků.

SkyPlanner APS - Plánování a rozvrhování výroby přímý pohled na obrázek produktu

Pokročilé plánování výroby s umělou inteligencí – SkyPlanner APS

Přečtěte si více o našem přístupu k plánování a optimalizaci výroby s využitím síly umělé inteligence.

Proč výrobci potřebují ERP?

Existuje mnoho důvodů, proč firmy všech velikostí investují do softwaru ERP. Jedním z nejdůležitějších důvodů je, že zefektivňuje činnost všech oblastí podniku tím, že je spojuje do jednoho spolehlivého systému. To pomáhá podniku být produktivnější a konkurenceschopnější.

Dalším důvodem je, že ERP shromažďuje data o procesech společnosti v reálném čase, což umožňuje plný přehled a pomáhá předcházet nedorozuměním. Analyzuje také všechny tyto informace, jako jsou minulé prodeje nebo stav zásob, a předpovídá budoucí trendy a výsledky. Díky nim může být rozhodování jistější a může pomoci firmě růst.

Kromě toho lze systém ERP přizpůsobit potřebám společnosti. To znamená, že může pracovat na zadaných zakázkách a šetřit čas.

Jak může ERP zlepšit výrobu?

Způsob, jak pochopit přínosy systému ERP ve vaší firmě, spočívá v tom, že pochopíte, jak funguje a jak se jeho výhody mohou uplatnit ve vaší firmě. Tento seznam vám poskytne lepší přehled:

  1. Přesné řízení zásob: Systém ERP shromažďuje údaje o zásobách společnosti v reálném čase. To usnadňuje skladování, sledování, přepravu a nákup. To pomáhá vytvářet strategičtější plánování, aby se zabránilo zpoždění výroby a nedostatku dodávek.
  2. Zlepšuje dodavatelský řetězec: Řízení toku zboží bude díky systému ERP transparentnější. Síť dodavatelského řetězce podniku bude mít lepší komunikaci s externími partnery. To zefektivňuje logistiku, šetří peníze a čas.
  3. Údržba a kontrola zařízení: Optimální stav zařízení nejenže pomůže společnosti zvýšit produktivitu, ale zabrání i plýtvání pracovní silou a finančním ztrátám. Systém ERP pomáhá týmu údržby tím, že sleduje celkovou výkonnost strojního zařízení společnosti, sleduje požadavky na preventivní a nápravnou údržbu a provádí plány na základě priorit, čímž snižuje počet úzkých míst.
  4. Lepší pracovní síla: Klíčovou součástí úspěchu společnosti je také lidský kapitál. Systém ERP dokáže analyzovat hodnocení zaměstnanců, sledovat jejich výkonnost a pomáhat při školení nových zaměstnanců. To pomáhá minimalizovat pracovní zátěž oddělení lidských zdrojů.
  5. Lepší komunikace mezi odděleními: Manažeři a členové mají přístup k informacím z ERP. Díky tomu jsou oddělení synchronizována a snižuje se plýtvání zdroji a pracovní silou.
  6. Nové obchodní příležitosti: Svět se neustále mění, a proto se mění i jeho požadavky. Systém ERP může tyto informace využít a identifikovat obchodní příležitosti na místní nebo mezinárodní úrovni. To pomáhá vyhledávat a rozvíjet nové ziskové šance pro expanzi a růst společnosti.
SkyPlanner Pokročilé plánování a rozvrhování plánování výroby

Jaké jsou nejběžnější systémy ERP ve výrobě?

Existují tři typy systémů ERP. Dva zde uvedené jsou nejběžnější. Znalost jejich rozdílů vám pomůže vybrat ten správný, který vaše společnost potřebuje.

Obecný software ERP

Jak už název napovídá, kromě výrobního sektoru může pracovat s mnoha druhy průmyslových odvětví a investice nejsou velké. To je skvělé řešení, pokud vaše společnost nepotřebuje přizpůsobení. Pomáhá firmě zlepšit pracovní postupy při každodenních úkolech, jako je řízení financování a účetnictví. Nicméně tento software není pro podlahové operace tím nejlepším a pro jeho nejlepší využití by bylo třeba doplňků a rozsáhlých úprav. Nakonec by to přineslo více nákladů než přínosů.

Pokud plánujete rozšířit své podnikání a tento software již máte nebo pokud je vaše společnost ze specializovaného odvětví, byl by přechod na specifický software ERP moudrým rozhodnutím.

Specifický software ERP

Tento nástroj poskytuje všechny výhody obecného systému ERP, ale je přizpůsoben konkrétním potřebám daného odvětví. Snadným příkladem je lékařský a potravinářský průmysl. Každý z nich má specifické suroviny, potřebuje zvláštní postupy při výrobě a vyžaduje zvláštní péči o své výrobky. Specifický ERP systém nejenže umožní společnosti pracovat efektivněji a ušetřit pracovní zátěž, ale také jí pomůže být konkurenceschopnější a spolehlivější.

Na druhou stranu je tento systém dražší než obecný software ERP, ale z dlouhodobého hlediska je to chytrá investice, protože nevyžaduje mnoho úprav nebo aktualizací jako obecný software ERP.

Jste připraveni na růst své společnosti?

Bez ohledu na to, který systém ERP si vyberete, oba mohou být skvělým řešením v závislosti na tom, co vaše společnost potřebuje. Přidání některých úprav, jako je Skyplanner a plánování výroby řízené umělou inteligencí, může změnit pravidla hry.

SkyPlanner APS - zobrazení plánování a rozvrhování výroby

Zvyšte svou produkci pomocí SkyPlanner APS

Objednejte si demo s naším technickým týmem a podívejte se, jak SkyPlanner APS funguje v praxi.


Požádejte o schůzku a prohlédněte si SkyPlanner APS v akci

Požádejte o schůzku a prohlédněte si SkyPlanner APS v akci

Společnosti a jejich procesy nikdy nejsou kopií jedna druhé a ani by být neměly. Proto má SkyPlanner APS nekonečné možnosti přizpůsobení. Požádejte o schůzku a zjistěte, jak by SkyPlanner APS fungoval konkrétně pro vaši společnost.

SkyPlanner APS - Požádejte o schůzku, abyste viděli SkyPlanner v akci