Home » Resurser » MES-system – vad det är och vad det gör

MES-system – vad det är och vad det gör

Beräknad lästid: 8 minuter

När automatiseringen började införlivas i tillverkningen myntades termen Manufacturing Execution System (MES). MES var ett verktyg för att hantera automatiserade system på ett sätt som skulle göra det möjligt för tillverkningsanläggningar att fungera smidigt. Det skulle uppnå detta genom att effektivisera processerna, spåra dem i produktionen och dokumentera händelserna automatiskt.

Med tiden hittade företagen nya sätt att använda detta nya verktyg. Med den ökande efterfrågan på skräddarsydda produkter behövde processerna effektiviseras för att kunna arbeta mer effektivt och produktionsplaneringen behövde optimeras. MES har visat sig vara ett utmärkt verktyg för detta.

Vad är MES?

MES (Manufacturing Execution System) är ett integrerat system av programvara och sensorer som ger realtidsdata om verksamheten på fabriksgolvet. MES spårar, dokumenterar och kontrollerar varje steg i produktionen och optimerar produktionen. Det gör att tillverkningsprocessen blir enklare och bidrar till att målen uppnås på kortare tid.

MES är i huvudsak en inzoomad ERP för tillverkningsanläggningsmiljön. ERP försöker optimera driften av hela verksamheten, men det visar sig ofta vara för besvärligt att hantera enskilda tillverkningsprocesser på ett optimalt sätt. MES kan bidra till att lösa detta problem genom att begränsa omfattningen.

MES är ett integrerat system av sensorer och programvara som spårar utrustning, material och arbetare. Det visar på flaskhalsar i processerna och hjälper till att planera underhåll av utrustning i förväg och kan också användas för att ge skräddarsydda instruktioner för arbetare och utrustning på grundval av beställningar. Detta bidrar till att hålla processerna strömlinjeformade och ger en mer tillförlitlig schemaläggning.

När MES fortfarande var i sin linda var det ganska löst definierat. Nästan alla metoder för att spåra, dokumentera eller hantera en process kunde kallas MES. Detta orsakade problem vid hanteringen av gränssnitten mellan MES och andra system.

1995 började International Society of Automation att arbeta med att fastställa en standard för MES och definiera vad den gör och hur den gör det. På så sätt föddes den nuvarande ISA95-standarden. Den definierar MES-funktionerna i 11 punkter enligt följande:

MES-funktioner

 1. Datainsamling
 2. Kvalitetskontroll
 3. Schemaläggning
 4. Analys av prestanda
 5. Flöde av produkter
 6. Släktforskning och spårbarhet
 7. Processhantering
 8. Resursförvaltning
 9. Personalförvaltning
 10. Underhållshantering
 11. Dokumenthantering

Även om standarden tillåter att ett MES-system inte uppfyller alla funktioner, utgör den ändå ett skelett för systemet. Funktioner som inte täcks av MES kan vid behov skötas av annan programvara, till exempel kan ett ERP-system sköta schemaläggning.

SkyPlanner APS - Produktionsplanering och schemaläggning produktbild rak vy

Avancerad produktionsplanering med AI – SkyPlanner APS

Läs mer om vår strategi för produktionsplanering och optimering med hjälp av AI.

MES och ERP

MES och ERP skapar ofta förvirring eftersom det är svårt att avgöra var det ena slutar och det andra börjar. Båda systemen har en del överlappande funktioner och i vissa rudimentära fall krävs inte ens MES. Det kan dock vara svårt att optimera driften av en anläggning enbart med ERP.

ERP (Enterprise Resource Planning) är ett programvarusystem som är utformat för att driva en hel verksamhet. Det försöker integrera och hantera alla aspekter av ett företags verksamhet. ERP fungerar som en ständigt uppdaterad databas över händelser på alla nivåer. Denna information kan antingen manuellt eller automatiskt användas för att hantera de resurser som behövs för att fungera optimalt.

MES däremot sträcker sig inte utanför fabriksmiljön. MES:s huvuduppgift är att bedöma vilka resurser (råmaterial, personal, utrustning) som finns och hur de kan utnyttjas optimalt för att tillverka de beställda produkterna. Detta omfattar bland annat schemaläggning, underhåll av utrustning, lagerkontroll, kvalitetskontroll och dokumentation.

I en optimal situation kan ERP göra prognoser baserade på marknadsprognoser för den framtida efterfrågan på vissa produkter och vidarebefordra denna information till MES. MES kan sedan anpassa produktionen till ERP:s behov. MES kan fördela mer resurser för tillverkning av produkter med hög efterfrågan på ett optimalt och automatiskt sätt. På detta sätt kan ERP och MES arbeta sömlöst tillsammans.

Även om en ERP kan användas för att hantera även de minsta detaljerna i en tillverkningsprocess, är det ofta bäst att låta MES sköta den här uppgiften. ERP-programvara bör helst hantera vad som går in i fabriken och vad som kommer ut, medan MES hanterar allt som händer inne i fabriksbyggnaden.

Fördelar med att använda MES

MES kan samtidigt övervaka varje steg i varje process i en anläggning och vidarebefordra data i realtid till ledningen. Cheferna, eller i vissa fall artificiell intelligens, kan sedan bedöma uppgifterna och göra nödvändiga ändringar i processerna. MES dokumenterar också alla processer och delar som bearbetas, vilket underlättar kvalitets- och lagerkontrollen.

SkyPlanner Avancerad planering och schemaläggning Produktionsplanering

Den största fördelen med att använda ett MES uppnås när varje steg i tillverkningen är automatiserat. MES kan då utan ansträngning hantera varje detalj i processen ner till millisekunden. Du kan ha en beställning på en produkt och ändå göra ändringar i farten, förutsatt att det fortfarande är fysiskt möjligt. Varje produkt skulle kunna anpassas med minimal påverkan på driften av anläggningen. Detta skulle möjliggöra en stor flexibilitet.

Nu när MES har bearbetat hur saker och ting görs kan det vidarebefordra vad som har gjorts till ERP-systemet. ERP kan sedan fokusera på den operativa aspekten av att driva ett företag, medan MES hanterar den dagliga miljön på verkstadsgolvet i detalj. Som helhet är MES en förlängning av ERP.

Framtida tillämpningar av MES

I framtiden kommer tillverkningen sannolikt att skötas av en artificiell intelligens. En AI kan förutsäga efterfrågan utifrån mönster från historia, aktuella händelser och framtida derivat mycket snabbare och mer exakt än vad en människa kan göra. Detta möjliggör lukrativa affärsmöjligheter för tidiga anpassare av artificiell intelligens i affärsvärlden.

AI kan sedan också användas på ERP-nivå för att sköta större delen av verksamheten, medan en människa bara övervakar processen. Detta skulle göra det möjligt att driva ett företag på ett helt nytt sätt. En AI skulle kunna simulera tusen olika scenarier på en sekund och uppskatta det mest sannolika scenariot. Det är upp till företagaren om han eller hon vill fatta besluten utifrån dessa scenarier själv eller låta AI:n göra det åt honom eller henne.

Ta ditt företags processhantering till nästa nivå!

Ett ERP-system fungerar bäst tillsammans med en MES-programvara. Kunderna vill ha snabba, effektiva och tillförlitliga lösningar på sina behov. Med en MES-programvara som SkyPlanner APS blir detta lättare för företaget och dess anställda.

Tack vare kontrollen och dess förmåga att förhindra sporadiska oönskade scenarier kommer det inte längre att finnas några ursäkter om en order ändras i sista minuten eller om det uppstår ett problem under tillverkningsprocessen, eftersom Arcturus AI hjälper till att hantera situationen i realtid och tillhandahåller en lösning på några sekunder och ger steg för steg sätt att lösa situationen, vilket optimerar produktionskedjan.

SkyPlanner APS - vy för produktionsplanering och schemaläggning

Höj din produktion med SkyPlanner APS

Boka en demo med vårt tekniska team för att se hur SkyPlanner APS fungerar i verkligheten.


Begär ett möte för att se SkyPlanner APS i aktion

Begär ett möte för att se SkyPlanner APS i aktion

Företag och deras processer är aldrig en kopia av varandra, och det ska de inte heller vara. Det är därför SkyPlanner APS har oändliga möjligheter till anpassning. Begär ett möte för att se hur SkyPlanner APS skulle kunna fungera specifikt för ditt företag.

SkyPlanner APS - Begär ett möte för att se SkyPlanner i praktiken