Home » Resurser » MES-system – vad det är och vad det gör

MES-system – vad det är och vad det gör

Beräknad lästid: 13 minuter

När automatiseringen började införlivas i tillverkningen myntades termen Manufacturing Execution System (MES). MES var ett verktyg för att hantera automatiserade system på ett sätt som gjorde att tillverkningsanläggningarna kunde fungera smidigt. Detta skulle uppnås genom att processerna strömlinjeformades, spårades i produktionen och dokumenterades automatiskt.

Med tiden hittade företagen nya sätt att använda detta nya verktyg. Med den ökande efterfrågan på kundanpassade produkter behövde processerna strömlinjeformas för att fungera med högre effektivitet, och produktionsplaneringen behövde optimeras. För detta har MES visat sig vara ett fantastiskt verktyg.

TL;DR

MES (Manufacturing Execution System) är ett integrerat verktyg som har utvecklats sedan starten inom automation och som hjälper till att effektivisera och dokumentera tillverkningsprocesser. Det fungerar som ett djupgående ERP skräddarsytt för fabriksmiljöer och utnyttjar programvara och sensorer för att tillhandahålla realtidsdata, vilket förbättrar verksamheten på fabriksgolvet och löser problem från flaskhalsar i produktionen till schemaläggning av underhåll. International Society of Automation befäste definitionen av MES 1995 genom ISA95-standarden, som beskriver 11 kärnfunktioner. Moderna MES-system erbjuder nu funktioner som realtidsövervakning, lageroptimering och dataflödeshantering, bland annat. Det finns många MES-lösningar, från molnbaserade till branschspecifika, men integration med verktyg som SkyPlanner APS ger ännu mer precision och effektivitet. När detta verktyg fortsätter att utvecklas kan AI-integration revolutionera framtidens tillverkningshantering. Att integrera ett Manufacturing Execution System och APS-verktyg ger oöverträffade operativa fördelar för företag som vill maximera effektiviteten.

Vad är MES?

Manufacturing Execution System (MES) är ett integrerat system av programvara och sensorer som ger realtidsdata om aktiviteter på fabriksgolvet. MES spårar, dokumenterar och kontrollerar varje steg i produktionen och optimerar dess resultat. Det gör tillverkningsprocessen enklare och bidrar till att målen uppnås på kortare tid.

Detta digitala verktyg är i princip ett inzoomat affärssystem för tillverkningsanläggningar. ERP-system försöker optimera driften av hela verksamheten, men det visar sig ofta vara för besvärligt att hantera enskilda tillverkningsprocesser på ett optimalt sätt. MES kan bidra till att lösa detta problem genom att begränsa tillämpningsområdet.

MES är ett integrerat system av sensorer och programvara som spårar utrustning, material och arbetare. Den pekar ut flaskhalsar i processerna, hjälper till att planera underhåll av utrustning i förväg och kan också användas för att ge anpassade instruktioner till medarbetare och utrustning baserat på ordern. Detta bidrar till att hålla processerna strömlinjeformade och ger en mer tillförlitlig schemaläggning.

När MES fortfarande var i sin linda var det ganska löst definierat. Nästan alla metoder för att spåra, dokumentera eller hantera en process kan kallas MES. Detta orsakade problem vid driften av gränssnitten mellan MES och andra system.

1995 började International Society of Automation att arbeta med att fastställa en standard för Manufacturing Execution System, som definierar vad det gör och hur det gör det. På så sätt föddes den nuvarande ISA95-standarden. Den definierar MES-funktionerna i 11 punkter enligt följande

MES-funktioner

 1. Datainsamling
 2. Kvalitetskontroll
 3. Schemaläggning
 4. Analys av prestanda
 5. Flöde av produkter
 6. Släktforskning och spårbarhet
 7. Processhantering
 8. Resursförvaltning
 9. Personalförvaltning
 10. Underhållshantering
 11. Dokumenthantering

Även om standarden tillåter att ett MES-system inte uppfyller alla funktioner, utgör den ändå ett skelett för systemet. Funktioner som inte hanteras av MES kan vid behov hanteras av annan programvara, t.ex. kan ett ERP-system hantera schemaläggning.

MES-funktioner

Om vi fördjupar oss i detta system stöter vi på en ny, spännande aspekt: MES-funktioner. Så länge vi förstår nyanserna i detta verktyg är det viktigt att skilja mellan en MES-funktion och en MES-egenskap.

Enkelt uttryckt avser en MES-funktion kärnverksamhet eller uppgifter som systemet kan utföra. Dessa funktioner utgör ryggraden i MES-systemet. Samtidigt lyfter dess funktioner fram systemets specifika verktyg eller funktioner, vilket förbättrar dess funktionella potential. Under vår undersökning av MES-system har vi hittat sex innovativa funktioner som sticker ut:

 1. Övervakning av tillverkningen : Denna funktion ger realtidsövervakning av tillverkningsprocessen och säkerställer att allt fungerar smidigt och effektivt. Genom denna övervakning kan produktionsplanerare få ovärderliga insikter och göra justeringar vid behov.
 2. Kvalitetskontroll i tillverkningen: Förutom ren övervakning kan ett robust MES-system även kontrollera kvaliteten på de produkter som tillverkas. Det garanterar att varje produkt uppfyller de fastställda standarderna, vilket säkerställer konsumenternas tillfredsställelse.
 3. Optimering av lager : Lika viktig som tillverkningen är, lika viktig är lagerhanteringen. MES-system erbjuder verktyg som hjälper till att effektivisera lagerhållningen, så att det varken blir överskott eller underskott.
 4. Hantering av dataflöden : I vår digitaliserade tidsålder har data högsta prioritet. Därför är det av största vikt att hantera dataflödet. Ett MES-system som är utrustat med den här funktionen säkerställer sömlös dataförflyttning, lagring och åtkomst, vilket gör beslutsprocessen smidigare.
 5. Analys av tillverkningsindustrin : Genom att fördjupa sig i data kan MES-system ta fram viktiga analyser. Med hjälp av dessa analyser kan produktionsplanerare urskilja mönster, förutse trender och fatta välgrundade beslut.
 6. Uppföljning av produktionen : Sist men inte minst är produktionsspårning fortfarande en pärla. Det ger en tydlig bild av var varje produkt befinner sig i tillverkningslinjen, vilket banar väg för bättre resursallokering och effektivitet.

Låt oss titta på en av dessa funktioner för att få en tydligare förståelse. Tillverkningsövervakning – Denna funktion ger en omfattande översikt över tillverkningsprocessen. Tänk på det som en vaksam vakt. Denna funktion upptäcker aktivt oegentligheter, potentiell ineffektivitet och tecken på systemhaverier.

Genom att tillhandahålla aktuella data säkerställer Manufacturing Monitoring att produktionsplanerarna alltid är informerade, så att de kan agera snabbt och förbättra processerna efter behov.

Världen av MES-system fortsätter att utvecklas och erbjuder mer sofistikerade verktyg och funktioner. Genom att hålla sig uppdaterade och informerade kan produktionsplanerare utnyttja den fulla potentialen hos dessa system och driva sin verksamhet mot en ljusare morgondag.

SkyPlanner APS - Produktionsplanering och schemaläggning produktbild rak vy

Avancerad produktionsplanering med AI – SkyPlanner APS

Läs mer om vår strategi för produktionsplanering och optimering med hjälp av AI.

MES-lösningar

Olika MES-lösningar står redo att hantera olika operativa utmaningar inom det expansiva området MES-system. Var och en har sitt unika värdeerbjudande, från de strömlinjeformade funktionerna i molnbaserade system till de specialiserade erbjudandena i branschspecifika MES. Låt oss tillsammans gå igenom dessa alternativ och identifiera hur de på bästa sätt kan stödja och förbättra ditt företags specifika tillverkningsbehov.

 1. Molnbaserad MES : Drivs från molnet, vilket innebär att du kan ha tillgång till det var du än befinner dig med en internetanslutning. Det ger flexibilitet och har ofta lägre initiala kostnader. Det förutsätter dock en stabil internetanslutning.
 2. MES på plats : Detta system installeras på ditt företags hårdvara och servrar. Även om det kan kräva en högre initial investering, kan det erbjuda mer kontroll över data och kan anpassas till företagets behov.
 3. MES för småföretag : Dessa system är skräddarsydda specifikt för mindre verksamheter och är vanligtvis mer okomplicerade och kostnadseffektiva. De fokuserar på de viktigaste funktionerna som ett litet företag behöver utan att överväldiga dem med komplexa funktioner.
 4. AI-driven MES : Med artificiell intelligens kan dessa system förutsäga trender, automatisera uppgifter och optimera processer. Det är ett utmärkt val för företag som vill ligga i framkant när det gäller innovation.
 5. Företag MES : Denna lösning är utformad för stora företag med komplexa behov och erbjuder omfattande funktioner, kan hantera stora datavolymer och integreras med andra företagssystem på ett smidigt sätt.
 6. Industrispecifik MES : Dessa är skräddarsydda för specifika branscher, t.ex. läkemedels- eller fordonsindustrin. De är färdigutrustade med verktyg och funktioner som är unika för dessa sektorer.

Att välja rätt MES-lösning för ditt företag kan vara avgörande för hur effektiv och framgångsrik din tillverkningsprocess blir.

Råd för att välja rätt lösning

Att göra det bästa valet bland detta breda utbud av MES-system kan till en början verka skrämmande. Det är viktigt att anpassa det valda systemet till företagets specifika operativa behov och framtida mål. För att vägleda dig genom detta viktiga beslut har vi samlat några ovärderliga tips att ta hänsyn till:

 • Förstå dina behov: Innan du bestämmer dig bör du kartlägga ditt företags specifika krav. Behöver ni komplexa funktioner eller bara de grundläggande?
 • Budgetöverväganden: Även om det är viktigt att få ett system som uppfyller dina behov, är det lika viktigt att överväga hur mycket du är villig att investera.
 • Skalbarhet: Tänk långsiktigt. Välj ett MES-system som kan växa med ditt företag.
 • Integration: Se till att MES-systemet kan integreras väl med annan programvara som du använder.
 • Användarvänlighet: Ett system som är svårt att navigera i kan hämma produktiviteten. Välj en som är intuitiv och användarvänlig.
 • Support och utbildning: Kontrollera om leverantören erbjuder tillräckligt med support och utbildning för att hjälpa ditt team att bekanta sig med systemet.

Det finns flera olika MES-system, men det rätta valet är alltid det som bäst passar ditt företags unika behov och tillväxtplaner.

MES och ERP

När man fördjupar sig i industriell programvara uppstår ofta debatten om“MES vs ERP“, och det är lätt att förstå varför.

MES och ERP behöver ofta förtydligas eftersom det är svårt att säga var det ena slutar och det andra börjar. Båda systemen har vissa överlappande funktioner, och i vissa rudimentära fall krävs inte ens MES. Det kan dock vara svårt att optimera driften av en anläggning enbart med ERP.

ERP (Enterprise Resource Planning) är ett programvarusystem som är utformat för att driva en hel verksamhet. Den försöker integrera och hantera alla aspekter av ett företags verksamhet. ERP fungerar som en ständigt uppdaterad databas över händelser på alla nivåer. Denna information kan antingen manuellt eller automatiskt användas för att hantera de resurser som behövs för att fungera optimalt.

MES, å andra sidan, sträcker sig inte utanför fabriksmiljön. Verktygets huvuduppgift är att bedöma vilka resurser (råmaterial, personal, utrustning) företaget har och hur de ska användas för att producera de beställda produkterna på bästa sätt. Detta omfattar bland annat schemaläggning, underhåll av utrustning, lagerkontroll, kvalitetskontroll och dokumentation.

I en optimal situation kan ERP göra förutsägelser baserade på marknadsprognoser för den framtida efterfrågan på vissa produkter och vidarebefordra denna information till MES. MES kan sedan justera produktionen så att den passar ERP:s behov. Manufacturing Execution System kan fördela fler resurser för att tillverka produkter med hög efterfrågan på ett optimalt och automatiskt sätt. På så sätt kan ERP och MES fungera sömlöst tillsammans.

Även om ett ERP-system kan användas för att hantera även de minsta detaljerna i en tillverkningsprocess, är denna uppgift ofta bäst lämpad för MES. ERP-programvaran hanterar i idealfallet vad som går in i anläggningen och vad som kommer ut, medan MES hanterar allt som händer inne i anläggningsbyggnaden.

Att integrera MES- och ERP-system är inte bara en fråga om bekvämlighet – det är ett strategiskt drag som kan revolutionera ett företags verksamhet. När dessa två kraftfulla system synkroniseras ger de en harmoniserad bild av tillverkningsverksamhet och affärsprocesser, vilket säkerställer att beslut baseras på omfattande realtidsdata. Sådan integration eliminerar överflödiga uppgifter, överbryggar informationsluckor och ökar den övergripande effektiviteten.

MES ERP Integration ger ett enhetligt och sammanhängande perspektiv som gör att företagen kan bli mer flexibla, lyhörda och konkurrenskraftiga.

Fördelar med att använda MES

Manufacturing Execution System kan samtidigt övervaka varje steg i varje process i en anläggning och vidarebefordra data i realtid till ledningen. Chefer, eller i vissa fall artificiell intelligens, kan sedan utvärdera uppgifterna och göra nödvändiga förändringar i processerna. MES dokumenterar också alla bearbetningsfunktioner och delar, vilket underlättar kvalitets- och lagerstyrning.

SkyPlanner Avancerad planering och schemaläggning Produktionsplanering

Att optimera ledtiden är avgörande för framgång, och ett MES-system hjälper till att uppnå detta mål och möjliggör stor flexibilitet. Den största fördelen med att använda MES-programvara uppnås när varje tillverkningssteg automatiseras. Manufacturing Execution System kan sedan enkelt hantera varje processdetalj ner till millisekunden. Du kan ha en beställning på en produkt och ändå göra ändringar i farten, förutsatt att det fortfarande är fysiskt möjligt. Varje produkt kan anpassas med minimal inverkan på driften av anläggningen.

Nu när detta verktyg har bearbetat hur saker och ting görs kan det vidarebefordra vad som har gjorts till ERP-systemet. ERP kan då fokusera på den operativa aspekten av att driva ett företag, medan MES hanterar den dagliga miljön på verkstadsgolvet i detalj. Som helhet är MES en förlängning av ERP.

Framtida tillämpningar av MES

I framtiden kommer tillverkningsindustrin sannolikt att styras av artificiell intelligens. En AI kan förutsäga efterfrågan baserat på mönster från historia, aktuella händelser och framtida derivat mycket snabbare och mer exakt än någon människa kan. Detta möjliggör lukrativa affärsmöjligheter för tidiga anpassare av artificiell intelligens i affärsvärlden.

AI kan sedan också användas på ERP-nivå för att driva det mesta av hela verksamheten, medan en människa bara övervakar processen. Detta skulle göra det möjligt att driva ett företag på ett helt nytt sätt. En AI kan simulera tusen olika scenarier på en sekund och uppskatta det mest sannolika scenariot. Det är upp till entreprenören om de vill fatta beslut baserat på dessa scenarier själva eller låta AI:n göra det åt dem.

Ta ditt företags processhantering till nästa nivå!

Att integrera ett MES-system med en APS som SkyPlanner kan avsevärt förbättra effektiviteten och tillförlitligheten. Medan MES-system effektiviserar och styr produktionsprocesser, säkerställer verktyg som SkyPlanner APS optimal planering och schemaläggning.

Dra nytta av den robusta kontroll som MES erbjuder och förhindra oförutsägbara scenarier. Lösningar finns till hands om man ställs inför ändringar i beställningar i sista minuten eller eventuella problem i tillverkningsprocessen. Skyplanners APS hanterar dessa situationer i realtid, erbjuder lösningar inom några sekunder och tillhandahåller en steg-för-steg-guide för att optimera produktionskedjan.

Är du intresserad av att utnyttja den kombinerade kraften i MES och APS för din verksamhet? Kontakta oss så berättar vi mer!

SkyPlanner Avancerad planering och schemaläggning Lösningar på produktionsproblem

Vanliga frågor och svar

Här är några vanliga frågor om Manufacturing Execution Systems (MES) som hjälper dig att fördjupa dig i denna viktiga aspekt av moderna tillverkningsprocesser. De vanliga frågorna ger en heltäckande bild av Manufacturing Execution System, från dess grundläggande definition till hur det skiljer sig från andra system som ERP. Oavsett om du funderar över dess funktioner, är intresserad av att förstå funktionerna i moderna MES-system eller vill ta reda på detaljerna i dess utveckling, har detta FAQ-avsnitt alla svar.

Vad är ett Manufacturing Execution System (MES)?

MES är ett integrerat system av programvara och sensorer som ger realtidsdata om aktiviteter på fabriksgolvet. Den spårar, dokumenterar och kontrollerar varje steg i produktionen och optimerar produktionen, vilket gör tillverkningsprocesserna mer effektiva.

Hur skiljer sig MES från ERP?

Medan Enterprise Resource Planning (ERP) är utformat för att driva en hel verksamhet genom att integrera och hantera alla aspekter, fokuserar MES uttryckligen på aktiviteterna inom tillverkningsanläggningens miljö och optimerar resurser och processer.

Vilka är de primära funktionerna i MES?

Några av verktygets kärnfunktioner är bland annat datainsamling, kvalitetskontroll, schemaläggning, prestandaanalys, produktflöde och resurshantering.

Vilka funktioner erbjuder moderna MES-system?

Moderna MES-system har funktioner som tillverkningsövervakning i realtid, kvalitetskontroll i tillverkningen, lageroptimering, dataflödeshantering, tillverkningsanalys och produktionsspårning.

Hur har definitionen av MES utvecklats över tiden?

I början var termen MES löst definierad. Det var först 1995 som International Society of Automation fastställde standarden ISA95, som tydligt definierar MES funktioner och omfattning.

Vilka typer av MES-lösningar finns tillgängliga?

MES-lösningar kan vara molnbaserade, lokala, skräddarsydda för småföretag, AI-drivna, utformade för företag eller specifika för vissa branscher, t.ex. läkemedelsindustrin.

Hur kan integrering av MES med andra system gynna ett företag?

Att kombinera ett MES-system med ett avancerat planeringssystem (APS) som SkyPlanner kan öka effektiviteten och tillförlitligheten. Medan MES hanterar produktionen, säkerställer verktyg som SkyPlanner optimal planering och schemaläggning.

Hur kommer MES att anpassa sig i framtiden?

I framtiden kommer Manufacturing Execution System sannolikt att integreras allt mer med artificiell intelligens, vilket möjliggör förutsägbar efterfrågeanalys, snabbare beslutsfattande och effektivare hantering av hela tillverkningsprocessen.

SkyPlanner APS - vy för produktionsplanering och schemaläggning

Höj din produktion med SkyPlanner APS

Boka en demo med vårt tekniska team för att se hur SkyPlanner APS fungerar i verkligheten.


Begär ett möte för att se SkyPlanner APS i aktion

Begär ett möte för att se SkyPlanner APS i aktion

Begär ett möte för att se SkyPlanner APS i aktion
Företag och deras processer är aldrig en kopia av varandra, och det ska de inte heller vara. Det är därför SkyPlanner APS har oändliga möjligheter till anpassning. Be om ett möte för att se hur SkyPlanner APS skulle fungera specifikt för ditt företag.

SkyPlanner APS - Begär ett möte för att se SkyPlanner i praktiken