Home » Zasoby » System MES – czym jest i co robi

System MES – czym jest i co robi

Szacowany czas czytania: 13 minut

Kiedy automatyzacja po raz pierwszy zaczęła być włączana do produkcji, powstał termin Manufacturing Execution System (MES). MES był narzędziem do zarządzania zautomatyzowanymi systemami w sposób, który pozwalał zakładom produkcyjnym działać płynnie. Osiągnąłby to poprzez usprawnienie procesów, śledzenie ich w produkcji i automatyczne dokumentowanie zdarzeń.

W miarę upływu czasu firmy znajdowały nowe sposoby wykorzystania tego nowego narzędzia. Wraz z rosnącym popytem na niestandardowe produkty, procesy musiały zostać usprawnione, aby pracować z większą wydajnością, a planowanie produkcji wymagało optymalizacji. W tym celu MES okazał się fantastycznym narzędziem.

TL;DR

System Realizacji Produkcji (MES) jest integralnym narzędziem, które ewoluowało od czasu jego powstania w dziedzinie automatyzacji, pomagając w usprawnianiu i dokumentowaniu procesów produkcyjnych. Działa jako dogłębny system ERP dostosowany do środowisk zakładowych, wykorzystując oprogramowanie i czujniki do dostarczania danych w czasie rzeczywistym, usprawniając w ten sposób operacje na hali produkcyjnej i zajmując się kwestiami od wąskich gardeł produkcyjnych po planowanie konserwacji. Międzynarodowe Stowarzyszenie Automatyki ugruntowało definicję MES w 1995 r. poprzez standard ISA95, określający 11 podstawowych funkcji. Nowoczesne systemy MES oferują obecnie między innymi takie funkcje, jak monitorowanie w czasie rzeczywistym, optymalizacja zapasów i zarządzanie przepływem danych. Chociaż istnieje wiele rozwiązań MES, od opartych na chmurze po specyficzne dla branży, integracja z narzędziami takimi jak SkyPlanner APS zapewnia jeszcze większą precyzję i wydajność. W miarę rozwoju tego narzędzia, integracja sztucznej inteligencji może zrewolucjonizować zarządzanie produkcją w przyszłości. Integracja systemu realizacji produkcji i narzędzi APS oferuje niezrównane korzyści operacyjne dla firm dążących do maksymalizacji wydajności.

Co to jest MES?

Manufacturing Execution System (MES) to zintegrowany system oprogramowania i czujników dostarczający w czasie rzeczywistym dane na temat działań w hali produkcyjnej. System MES śledzi, dokumentuje i kontroluje każdy etap produkcji oraz optymalizuje jej wydajność. Ułatwia to proces produkcji i pomaga osiągnąć cele w krótszym czasie.

To cyfrowe narzędzie jest zasadniczo powiększonym ERP dla środowiska zakładu produkcyjnego. Podczas gdy systemy ERP starają się zoptymalizować funkcjonowanie całej firmy, optymalne zarządzanie poszczególnymi procesami produkcyjnymi często okazuje się zbyt uciążliwe. MES może pomóc rozwiązać ten problem poprzez zawężenie zakresu.

MES to zintegrowany system czujników i oprogramowania, który śledzi sprzęt, materiały i pracowników. Wskazuje wąskie gardła w procesach, pomaga zaplanować konserwację sprzętu z wyprzedzeniem, a także może być używany do dostarczania niestandardowych instrukcji dla pracowników i sprzętu w oparciu o zamówienie. Pomaga to usprawnić procesy i zapewnia bardziej niezawodne planowanie.

Kiedy MES był jeszcze w powijakach, był dość luźno zdefiniowany. Niemal każdą metodę śledzenia, dokumentowania lub zarządzania procesem można nazwać MES. Powodowało to problemy podczas obsługi interfejsów między MES a innymi systemami.

W 1995 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Automatyki rozpoczęło prace nad ustanowieniem standardu dla Systemu Realizacji Produkcji, definiując, co robi i jak to robi. W ten sposób narodził się obecny standard ISA95. Definiuje on funkcje MES w 11 punktach w następujący sposób:

Funkcje MES

 1. Pozyskiwanie danych
 2. Kontrola jakości
 3. Scheduling
 4. Analiza wydajności
 5. Przepływ produktów
 6. Genealogia i identyfikowalność
 7. Zarządzanie procesami
 8. Zarządzanie zasobami
 9. Zarządzanie personelem
 10. Zarządzanie utrzymaniem ruchu
 11. Zarządzanie dokumentami

Chociaż norma dopuszcza, aby system MES nie spełniał wszystkich funkcji, nadal stanowi szkielet systemu. Funkcje nieobsługiwane przez system MES mogą być w razie potrzeby obsługiwane przez inne oprogramowanie; na przykład system ERP może obsługiwać harmonogramowanie.

Funkcje MES

Zanurzając się głębiej w świat tego systemu, napotykamy nowszy, ekscytujący aspekt: funkcje MES. Dopóki rozumiemy niuanse tego narzędzia, rozróżnienie między funkcją MES a cechą MES pozostaje kluczowe.

Mówiąc najprościej, funkcja MES odnosi się do podstawowych operacji lub zadań, które system może wykonać. Funkcje te tworzą szkielet systemu MES. Tymczasem jego funkcje podkreślają konkretne narzędzia lub możliwości systemu, zwiększając jego potencjał funkcjonalny. Podczas naszego badania systemów MES wskazaliśmy sześć innowacyjnych funkcji, które się wyróżniają:

 1. Monitorowanie produkcji : Funkcja ta zapewnia nadzór nad procesem produkcji w czasie rzeczywistym, gwarantując, że wszystko działa płynnie i wydajnie. Dzięki takiemu monitorowaniu planiści produkcji mogą uzyskać nieocenione spostrzeżenia, wprowadzając niezbędne korekty.
 2. Kontrola jakości w produkcji: Oprócz zwykłego monitorowania, solidny system MES analizuje jakość wytwarzanych produktów. Gwarantuje to, że każdy produkt spełnia ustalone standardy, zapewniając zadowolenie konsumentów.
 3. Optymalizacja zapasów : Zarządzanie zapasami jest równie ważne jak produkcja. Systemy MES oferują narzędzia, które pomagają usprawnić inwentaryzację, zapewniając, że nie ma ani nadmiaru, ani niedoboru.
 4. Zarządzanie przepływem danych : W erze cyfryzacji dane są najważniejsze. W związku z tym zarządzanie przepływem danych staje się kwestią nadrzędną. System MES wyposażony w tę funkcję zapewnia płynny przepływ, przechowywanie i dostęp do danych, usprawniając proces podejmowania decyzji.
 5. Analityka produkcji : Zagłębiając się w dane, systemy MES mogą wyodrębnić kluczowe analizy. Dzięki tym analizom planiści produkcji mogą dostrzegać wzorce, prognozować trendy i podejmować świadome decyzje.
 6. Śledzenie produkcji : Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem jest śledzenie produkcji. Ułatwia to przejrzysty wgląd w to, gdzie znajduje się każdy produkt na linii produkcyjnej, torując drogę do lepszej alokacji zasobów i wydajności.

Przyjrzyjmy się jednej z tych funkcji, aby lepiej ją zrozumieć. Monitorowanie produkcji – ta funkcja oferuje kompleksowy przegląd procesu produkcyjnego. Pomyśl o tym jak o czujnym strażniku. Funkcja ta aktywnie wykrywa nieprawidłowości, potencjalne nieefektywności i oznaki awarii systemu.

Dzięki dostarczaniu aktualnych danych, Manufacturing Monitoring zapewnia planistom produkcji stały dostęp do informacji, umożliwiając im szybkie działanie i usprawnianie procesów w razie potrzeby.

Świat systemów MES wciąż ewoluuje, oferując coraz bardziej zaawansowane narzędzia i funkcje. Będąc na bieżąco z najnowszymi informacjami, planiści produkcji mogą wykorzystać pełen potencjał tych systemów, napędzając swoje operacje ku lepszemu jutru.

SkyPlanner APS - Planowanie i harmonogramowanie produkcji Obraz produktu widok z góry

Zaawansowane planowanie produkcji z AI – SkyPlanner APS

Przeczytaj więcej o naszym podejściu do planowania i optymalizacji produkcji wykorzystującym moc AI.

Rozwiązania MES

Różne rozwiązania MES są gotowe sprostać różnym wyzwaniom operacyjnym w rozległej dziedzinie systemów MES. Każdy z nich przedstawia unikalną propozycję wartości, od usprawnionych możliwości systemów opartych na chmurze po wyspecjalizowane oferty branżowych systemów MES. Przejdźmy razem przez te opcje, określając, w jaki sposób każda z nich może optymalnie wspierać i zwiększać specyficzne potrzeby produkcyjne Twojej firmy.

 1. System MES oparty na chmurze : Działa w chmurze, co oznacza, że można uzyskać do niego dostęp z dowolnego miejsca z połączeniem internetowym. Zapewnia elastyczność i często wiąże się z niższymi kosztami początkowymi. Zależy to jednak od stabilnego połączenia internetowego.
 2. Lokalny system MES : Ten system jest instalowany na firmowym sprzęcie i serwerach. Chociaż może to wymagać wyższej inwestycji początkowej, może oferować większą kontrolę nad danymi i może być dostosowane do potrzeb firmy.
 3. MES dla małych firm : Dostosowane specjalnie do mniejszych operacji, systemy te są zazwyczaj prostsze i bardziej opłacalne. Koncentrują się na podstawowych funkcjach, których potrzebuje mała firma, nie przytłaczając ich złożonymi funkcjami.
 4. AI Driven MES : Wykorzystując sztuczną inteligencję, systemy te mogą przewidywać trendy, automatyzować zadania i optymalizować procesy. To doskonały wybór dla firm, które chcą pozostać w czołówce innowacji.
 5. Enterprise MES : Zaprojektowane dla dużych firm o złożonych potrzebach, rozwiązanie to oferuje rozbudowane funkcje, może obsługiwać duże ilości danych i płynnie integrować się z innymi systemami przedsiębiorstwa.
 6. MES dla przemysłu : Są one dostosowane do konkretnych branż, takich jak farmaceutyczna czy motoryzacyjna. Są one fabrycznie wyposażone w narzędzia i funkcje unikalne dla tych sektorów.

Wybór odpowiedniego rozwiązania MES dla firmy może mieć kluczowe znaczenie dla wydajności i sukcesu procesu produkcyjnego.

Porady dotyczące wyboru właściwego rozwiązania

Dokonanie najlepszego wyboru spośród tej różnorodnej gamy systemów MES może początkowo wydawać się zniechęcające. Istotne jest dostosowanie wybranego systemu do różnych potrzeb operacyjnych firmy i jej przyszłych celów. Oto kilka bezcennych wskazówek, które warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu tej krytycznej decyzji:

 • Zrozumieć swoje potrzeby: Przed podjęciem decyzji należy określić konkretne wymagania firmy. Potrzebujesz złożonych funkcji czy tylko podstaw?
 • Względy budżetowe: Choć wybór systemu spełniającego potrzeby użytkownika jest kluczowy, równie ważne jest rozważenie kwoty, jaką jest on skłonny zainwestować.
 • Skalowalność: Myśl długoterminowo. Wybierz system MES, który może rozwijać się wraz z Twoją firmą.
 • Integracja: Upewnij się, że system MES dobrze integruje się z innym używanym oprogramowaniem.
 • Łatwość obsługi: System, który jest trudny w nawigacji, może obniżać produktywność. Wybierz taki, który jest intuicyjny i przyjazny dla użytkownika.
 • Wsparcie i szkolenia: Sprawdź, czy dostawca oferuje wystarczające wsparcie i sesje szkoleniowe, aby pomóc Twojemu zespołowi zapoznać się z systemem.

Chociaż dostępnych jest kilka opcji systemów MES, właściwym wyborem zawsze będzie ten, który najlepiej odpowiada unikalnym potrzebom i planom rozwoju firmy.

MES i ERP

Podczas zagłębiania się w zawiłości oprogramowania przemysłowego często pojawia się debata„MES vs ERP” i łatwo zrozumieć dlaczego.

MES i ERP często wymagają wyjaśnienia, ponieważ trudno jest określić, gdzie kończy się jedno, a zaczyna drugie. Oba systemy mają pewne pokrywające się funkcje, a w niektórych podstawowych przypadkach MES nie jest nawet wymagany. Niemniej jednak optymalizacja pracy zakładu może okazać się trudna przy zastosowaniu samego systemu ERP.

ERP (Enterprise Resource Planning) to system oprogramowania zaprojektowany do prowadzenia całej firmy. Próbuje zintegrować i zarządzać wszystkimi aspektami działalności firmy. ERP funkcjonuje jako stale aktualizowana baza danych wydarzeń na wszystkich poziomach. Informacje te mogą być wykorzystywane ręcznie lub automatycznie do zarządzania zasobami niezbędnymi do optymalnego funkcjonowania.

Z drugiej strony MES nie wykracza poza środowisko zakładu. Głównym zadaniem tego narzędzia jest ocena posiadanych zasobów (surowców, personelu, sprzętu) i sposobu ich wykorzystania w celu optymalnego wytworzenia zamówionych produktów. Obejmuje to między innymi planowanie, konserwację sprzętu, kontrolę zapasów, kontrolę jakości i dokumentację.

W optymalnej sytuacji systemy ERP mogą dokonywać prognoz w oparciu o przewidywania rynkowe dotyczące przyszłego popytu na określone produkty i przekazywać te informacje do systemu MES. MES może następnie dostosować produkcję do potrzeb ERP. Manufacturing Execution System może przydzielić więcej zasobów do wytwarzania produktów o wysokim popycie w sposób optymalny i automatyczny. W ten sposób ERP i MES mogą płynnie ze sobą współpracować.

Chociaż system ERP może być wykorzystywany do zarządzania nawet najdrobniejszymi szczegółami procesu produkcyjnego, zadanie to często najlepiej pozostawić systemowi MES. Oprogramowanie ERP idealnie obsługuje to, co trafia do zakładu i to, co z niego wychodzi, podczas gdy MES obsługuje wszystko, co dzieje się wewnątrz budynku zakładu.

Integracja systemów MES i ERP to nie tylko kwestia wygody – to strategiczne posunięcie, które może zrewolucjonizować działalność firmy. Gdy te dwa potężne systemy zsynchronizują się, oferują zharmonizowany widok operacji produkcyjnych i procesów biznesowych, zapewniając podejmowanie decyzji w oparciu o kompleksowe dane w czasie rzeczywistym. Taka integracja eliminuje zbędne zadania, wypełnia luki informacyjne i zwiększa ogólną wydajność.

Integracja MES ERP zapewnia ujednoliconą, spójną perspektywę, pozycjonując firmy tak, aby były bardziej zwinne, elastyczne i konkurencyjne.

Korzyści z zastosowania MES

Manufacturing Execution System może jednocześnie monitorować każdy etap każdego procesu w zakładzie i przekazywać dane w czasie rzeczywistym do kierownictwa. Menedżerowie, a w niektórych przypadkach sztuczna inteligencja, mogą następnie ocenić dane i wprowadzić niezbędne zmiany w procesach. MES dokumentuje również wszystkie funkcje przetwarzania i części, ułatwiając kontrolę jakości i zapasów.

SkyPlanner Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji

Optymalizacja czasu realizacji ma kluczowe znaczenie dla sukcesu, a system MES pomaga osiągnąć ten cel i pozwala na dużą elastyczność. Największe korzyści ze stosowania oprogramowania MES osiąga się, gdy każdy etap produkcji jest zautomatyzowany. Manufacturing Execution System może wtedy bez wysiłku zarządzać każdym szczegółem procesu z dokładnością co do milisekundy. Możesz mieć złożone zamówienie na produkt i nadal wprowadzać zmiany na bieżąco, pod warunkiem, że jest to fizycznie możliwe. Każdy produkt może być dostosowany do indywidualnych potrzeb przy minimalnym wpływie na funkcjonowanie zakładu.

Teraz, gdy to narzędzie przetworzyło sposób, w jaki rzeczy są wykonywane, może przekazać to, co zostało zrobione do systemu ERP. ERP może wtedy skupić się na operacyjnym aspekcie prowadzenia działalności, podczas gdy MES szczegółowo zajmuje się codziennym środowiskiem hali produkcyjnej. Jako całość, MES jest rozszerzeniem ERP.

Przyszłe zastosowania MES

W przyszłości branża produkcyjna będzie prawdopodobnie zarządzana przez sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja może przewidywać popyt na podstawie wzorców z historii, bieżących wydarzeń i przyszłych instrumentów pochodnych znacznie szybciej i dokładniej niż jakikolwiek człowiek. To pozwala na lukratywne możliwości biznesowe dla wczesnych adaptatorów sztucznej inteligencji w świecie biznesu.

Sztuczna inteligencja może być również wykorzystywana na poziomie ERP do prowadzenia większości całej działalności, podczas gdy człowiek tylko nadzoruje proces. Pozwoliłoby to na prowadzenie działalności w zupełnie nowy sposób. Sztuczna inteligencja mogłaby symulować tysiąc różnych scenariuszy w ciągu sekundy i oszacować najbardziej prawdopodobny z nich. To od przedsiębiorcy zależy, czy chce samodzielnie podejmować decyzje w oparciu o te scenariusze, czy też pozwolić sztucznej inteligencji podejmować je za niego.

Przenieś zarządzanie procesami w swojej firmie na wyższy poziom!

Integracja systemu MES z APS, takim jak SkyPlanner, może znacznie zwiększyć wydajność i niezawodność. Podczas gdy systemy MES usprawniają i kontrolują procesy produkcyjne, narzędzia takie jak SkyPlanner APS zapewniają optymalne planowanie i harmonogramowanie.

Skorzystaj z solidnej kontroli oferowanej przez MES, zapobiegając nieprzewidywalnym scenariuszom. Rozwiązania są pod ręką w przypadku zmian w zamówieniach w ostatniej chwili lub czkawki w procesie produkcyjnym. Skyplanner APS zarządza tymi sytuacjami w czasie rzeczywistym, oferując rozwiązania w ciągu kilku sekund i zapewniając przewodnik krok po kroku w celu optymalizacji łańcucha produkcyjnego.

Czy jesteś zainteresowany wykorzystaniem połączonej mocy MES i APS w swoich operacjach? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej!

SkyPlanner Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie Rozwiązania problemów produkcyjnych

Często zadawane pytania

Oto kilka często zadawanych pytań na temat systemów realizacji produkcji (MES), które pomogą Ci zagłębić się w ten istotny aspekt nowoczesnych procesów produkcyjnych. Te najczęściej zadawane pytania oferują kompleksowe spojrzenie na Manufacturing Execution System, od jego podstawowej definicji po to, jak odróżnia się od innych systemów, takich jak ERP. Niezależnie od tego, czy zastanawiasz się nad jego funkcjami, chcesz zrozumieć cechy współczesnych systemów MES, czy też chcesz odkryć zawiłości jego ewolucji, ta sekcja FAQ zawiera wszystkie odpowiedzi.

Czym jest system realizacji produkcji (MES)?

MES to zintegrowany system oprogramowania i czujników, który zapewnia dane w czasie rzeczywistym na temat działań w hali produkcyjnej. Śledzi, dokumentuje, kontroluje każdy etap produkcji i optymalizuje wydajność, zwiększając efektywność procesów produkcyjnych.

Czym MES różni się od ERP?

Podczas gdy planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) ma na celu prowadzenie całej firmy poprzez integrację i zarządzanie wszystkimi aspektami, MES koncentruje się wyraźnie na działaniach w środowisku zakładu produkcyjnego, optymalizując zasoby i procesy.

Jakie są podstawowe funkcje systemu MES?

Niektóre podstawowe funkcje tego narzędzia obejmują między innymi gromadzenie danych, kontrolę jakości, planowanie, analizę wydajności, przepływ produktów i zarządzanie zasobami.

Jakie funkcje oferują nowoczesne systemy MES?

Nowoczesne systemy MES oferują takie funkcje jak monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym, kontrola jakości w produkcji, optymalizacja zapasów, zarządzanie przepływem danych, analityka produkcji i śledzenie produkcji.

Jak definicja MES ewoluowała na przestrzeni czasu?

Początkowo termin MES był luźno zdefiniowany. Dopiero w 1995 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Automatyki ustanowiło standard ISA95, który jasno definiuje funkcje i zakres MES.

Jakie rodzaje rozwiązań MES są dostępne?

Rozwiązania MES mogą być oparte na chmurze, lokalne, dostosowane do potrzeb małych firm, oparte na sztucznej inteligencji, przeznaczone dla przedsiębiorstw lub specyficzne dla niektórych branż, takich jak farmaceutyczna.

W jaki sposób integracja systemu MES z innymi systemami może przynieść korzyści firmie?

Połączenie systemu MES z zaawansowanym systemem planowania (APS), takim jak SkyPlanner, może zwiększyć wydajność i niezawodność. Podczas gdy MES zarządza produkcją, narzędzia takie jak SkyPlanner zapewniają optymalne planowanie i harmonogramowanie.

Jak MES dostosuje się w przyszłości?

Przyszłość Manufacturing Execution System prawdopodobnie przyniesie zwiększoną integrację ze sztuczną inteligencją, umożliwiając predykcyjną analizę popytu, szybsze podejmowanie decyzji i bardziej wydajne zarządzanie całym procesem produkcyjnym.

SkyPlanner APS - widok planowania i harmonogramowania produkcji

Zwiększ swoją produkcję dzięki SkyPlanner APS.

Zarezerwuj demo z naszym zespołem technicznym, aby zobaczyć, jak SkyPlanner APS działa w rzeczywistości.


Request a meeting to see SkyPlanner APS in action

Request a meeting to see SkyPlanner APS in action

Companies and their processes are never a carbon copy of each other, and they shouldn't be. That's why SkyPlanner APS has endless customisation possibilities. Request a meeting to see how SkyPlanner APS would work specifically for your company.

SkyPlanner APS - Request a meeting to see SkyPlanner in action