Home » Ressursid » MES-süsteem – mis see on ja mida see teeb

MES-süsteem – mis see on ja mida see teeb

Eeldatav lugemisaeg: 8 minutes

Kui automatiseerimist hakati esmakordselt tootmises kasutama, võeti kasutusele termin Manufacturing Execution System (MES). MES oli vahend automatiseeritud süsteemide haldamiseks nii, et tootmisettevõtted saaksid sujuvalt toimida. See saavutatakse protsesside ühtlustamise, nende jälgimise ja tootmise jälgimise ning sündmuste automaatse dokumenteerimise abil.

Aja möödudes leidsid ettevõtted uusi viise selle uue vahendi kasutamiseks. Seoses kasvava nõudlusega kohandatud toodete järele oli vaja protsessid sujuvamaks muuta, et töötada tõhusamalt, ja tootmise planeerimine vajas optimeerimist. Selleks on MES osutunud suurepäraseks vahendiks.

Mis on MES?

Tootmise rakendussüsteem (Manufacturing Execution System – MES) on integreeritud tarkvara ja andurite süsteem, mis annab reaalajas andmeid tehase tegevuse kohta. MES jälgib, dokumenteerib ja kontrollib iga tootmisetappi ning optimeerib selle väljundit. See võimaldab tootmisprotsessi lihtsamaks muuta ja aitab saavutada eesmärke lühema ajaga.

MES on sisuliselt suurendatud ERP tootmisettevõtte keskkonnale. Kui ERP püüab optimeerida kogu ettevõtte tööd, siis üksikute tootmisprotsesside optimaalseks juhtimiseks osutub see sageli liiga tülikaks. MES võib aidata seda probleemi lahendada, kitsendades reguleerimisala.

MES on integreeritud andurite ja tarkvara süsteem, mis jälgib seadmeid, materjale ja töötajaid. See osutab protsesside kitsaskohtadele ja aitab eelnevalt planeerida seadmete hooldust ning seda saab kasutada ka selleks, et anda töötajatele ja seadmetele tellimuse alusel kohandatud juhiseid. See aitab hoida protsesse sujuvamana ja tagab usaldusväärsema ajakava.

Kui MES oli veel lapsekingades, oli see üsna vabalt määratletud. Peaaegu iga protsessi jälgimise, dokumenteerimise või juhtimise meetodit võis nimetada MESiks. See tekitas probleeme MESi ja teiste süsteemide vaheliste liideste haldamisel.

1995. aastal alustas Rahvusvaheline Automaatikaühing (The International Society of Automation) tööd MESi standardi loomiseks, määratledes, mida ja kuidas see teeb. Nii sündis praegune ISA95 standard. Selles on MES-funktsioonid määratletud 11 punktis järgmiselt:

MES-funktsioonid

 1. Andmete kogumine
 2. Kvaliteedikontroll
 3. Ajaplaneerimine
 4. Tulemuslikkuse analüüs
 5. Tootevoog
 6. Genealoogia ja jälgitavus
 7. Protsesside juhtimine
 8. Ressursside haldamine
 9. Personalijuhtimine
 10. Hoolduse juhtimine
 11. Dokumentide haldamine

Kuigi standard lubab, et MES-süsteem ei täida kõiki funktsioone, moodustab see ikkagi süsteemi vundamendi. Funktsioone, mida MES ei käsitle, võib vajaduse korral täita muu tarkvara, näiteks ERP-süsteem võib tegeleda ajakava koostamisega.

SkyPlanner APS - Tootmise planeerimine ja ajakava tootepildi sirge vaade

Täiustatud tootmise planeerimine koos tehisintellektiga – SkyPlanner APS

Lugege lähemalt meie lähenemisviisist tootmise planeerimisele ja optimeerimisele, mis kasutab tehisintellekti võimsust.

MES ja ERP

MES ja ERP põhjustavad sageli segadust, sest on raske öelda, kus üks lõpeb ja teine algab. Mõlemal süsteemil on mõned kattuvad funktsioonid ja mõnel algelisel juhul ei ole MES isegi mitte vajalik. Sellegipoolest võib tehase töö optimeerimine osutuda keeruliseks ainult ERPi abil.

ERP (Enterprise Resource Planning) on tarkvarasüsteem, mis on mõeldud kogu ettevõtte juhtimiseks. Sellega püütakse integreerida ja hallata kõiki ettevõtte äritegevuse aspekte. ERP toimib kui pidevalt ajakohastuv andmebaas sündmuste kohta kõikidel tasanditel. Seda teavet saab kasutada kas käsitsi või automaatselt, et hallata optimaalseks toimimiseks vajalikke ressursse.

MES seevastu ei ulatu väljapoole tehase keskkonda. MESi peamine ülesanne on hinnata, millised ressursid (tooraine, personal, seadmed) on olemas ja kuidas neid optimaalselt kasutada, et toota tellitud tooteid. See hõlmab muu hulgas ajakava koostamist, seadmete hooldust, varude kontrolli, kvaliteedikontrolli ja dokumenteerimist.

Optimaalses olukorras võivad ERP-d prognoosida teatavate toodete tulevast nõudlust turul ja edastada selle teabe MES-ile. Seejärel saab MES kohandada tootmist vastavalt ERPi vajadustele. MES saab optimaalselt ja automaatselt eraldada rohkem ressursse suure nõudlusega toodete tootmiseks. Sel viisil saavad ERP ja MES sujuvalt koos töötada.

Ehkki ERPi saab kasutada ka tootmisprotsessi väikseimate üksikasjade haldamiseks, on see ülesanne sageli parem jätta MESi ülesandeks. ERP-tarkvara peaks ideaalis tegelema sellega, mis läheb tehasesse ja mis tuleb sealt välja, samas kui MES tegeleb kõigega, mis toimub tehasehoones.

MESi kasutamise eelised

MES suudab samaaegselt jälgida iga protsessi iga sammu tehases ja edastada andmeid reaalajas juhtkonnale. Seejärel saavad juhid või mõnel juhul tehisintellekt hinnata andmeid ja teha protsessides vajalikke muudatusi. MES dokumenteerib ka kõik protsessid ja töödeldavad osad, mis lihtsustab kvaliteedi ja varude kontrolli.

SkyPlanner Täiustatud planeerimine ja tootmise planeerimine SkyPlanner tootmise planeerimine

Suurim kasu MESi kasutamisest saadakse siis, kui kõik tootmisetapid on automatiseeritud. MES suudab siis vaevata juhtida protsessi iga detaili kuni millisekundini. Teil võib olla toote tellimus paigas ja te võite teha muudatusi ka jooksvalt, tingimusel, et see on füüsiliselt veel võimalik. Iga toodet saaks kohandada minimaalsete mõjudega tehase käigule. See võimaldaks palju paindlikkust.

Nüüd, kui MES on töödelnud, kuidas asju tehakse, saab see edastada tehtut ERP-süsteemi. ERP saab seejärel keskenduda ettevõtte juhtimise operatiivsele aspektile, samal ajal kui MES tegeleb üksikasjalikult igapäevase töökeskkonnaga. Tervikuna on MES ERPi laiendus.

MESi tulevased rakendused

Tulevikus juhib tootmist tõenäoliselt tehisintellekt. Tehisintellekt suudab prognoosida nõudlust ajaloo, praeguste sündmuste ja tulevaste tuletiste mustrite põhjal palju kiiremini ja täpsemalt kui inimene. See võimaldab tehisintellekti varajastele kohandajatele ärimaailmas tulusaid ärivõimalusi.

Tehisintellekti saab seejärel kasutada ka ERP-tasandil, et juhtida enamikku kogu ettevõttest, samal ajal kui inimene ainult jälgib protsessi. See võimaldaks juhtida ettevõtet täiesti uuel viisil. Tehisintellekt suudab simuleerida tuhandet erinevat stsenaariumi ühe sekundiga ja hinnata kõige tõenäolisemat stsenaariumi. Ettevõtja otsustada on, kas ta soovib nende stsenaariumide põhjal ise otsuseid teha või laseb tehisintellektil neid enda eest teha.

Viige oma ettevõtte protsesside juhtimine järgmisele tasemele!

ERP-süsteem töötab kõige paremini koos MES-tarkvaraga. Kliendid otsivad oma nõudmistele kiireid, tõhusaid ja usaldusväärseid lahendusi. MES-tarkvara, nagu SkyPlanner APS, teeb selle ettevõtte ja selle töötajate jaoks lihtsamaks.

Tänu kontrollile ja selle võimele vältida juhuslikke soovimatuid stsenaariume, ei ole enam vabandusi, kui tellimuse muutmine toimub viimasel minutil või tootmisprotsessi käigus tekib probleem, sest Arcturus AI aitab olukorda reaalajas hallata, pakkudes lahenduse sekundite jooksul ja andes samm-sammult võimalusi olukorra lahendamiseks, optimeerides seega tootmisahelat.

SkyPlanner APS - tootmise planeerimise ja ajaplaneerimise vaade

Suurendage oma tootmist SkyPlanner APSiga

Broneerige meie tehnikameeskonnaga demo, et näha, kuidas SkyPlanner APS reaalselt töötab.


Taotlege kohtumist, et näha SkyPlanner APSi toimimas

Taotlege kohtumist, et näha SkyPlanner APSi toimimas

Ettevõtted ja nende protsessid ei ole kunagi teineteise koopia ja ei peakski olema. Seepärast on SkyPlanner APSil lõputud kohandamisvõimalused. Paluge kohtumist, et näha, kuidas SkyPlanner APS võiks toimida just teie ettevõtte jaoks.

SkyPlanner APS - Taotlege kohtumist, et näha SkyPlannerit töös.