Home » Middelen » Wat is Supply Chain Management (SCM)?

Wat is Supply Chain Management (SCM)?

Geschatte leestijd: 11 minuten

Heeft u zich ooit afgevraagd hoeveel mensen hebben gewerkt aan de productie van de mobiele telefoon die u bezit of waarom de energieprijzen zijn gestegen? Het is niet slechts één bedrijf dat een eindproduct produceert en aan uw plaatselijke winkel levert, maar verschillende bedrijven die in synergie werken om een goed te creëren en voor u of een klant toegankelijk te maken.

Maar hoe is het mogelijk om verschillende bedrijven te coördineren voor één enkel product? Het is allemaal te danken aan Supply Chain Management.

Wat is Supply Chain Management?

Als geheel is supply chain management (SCM) het beheer van de stroom van middelen, gegevens, processen en financiën die betrokken zijn bij de levenscyclus van het creëren van een product of dienst.

Een leveringsketen is een netwerk dat alle personen, middelen, informatie, organisaties en hun opeenvolging van activiteiten omvat om een product of dienst te creëren en te verkopen aan een eindbestemming. Van de aankoop en levering van materiaal tot het creëren van een product, eindigt een toeleveringsketen wanneer een product aan een klant wordt geleverd of aan een eindgebruiker wordt gedistribueerd.

Een leveringsketen streeft naar optimalere processen, een snellere cashflow en snellere leveringen. Het hoofddoel van een leveringsketen is echter aan de vraag te voldoen, de responscapaciteit te optimaliseren, een efficiënt netwerk op te bouwen, winstgevendheid te creëren en waarde voor de klant te genereren.

Er zijn verschillende activiteiten in de toeleveringsketen, zoals planning, inkoop, productie, levering en retourzending. Het toezicht op deze acties staat bekend als Supply Chain Management (SCM).

Verschil tussen toeleveringsketen en SCM

Het verschil tussen supply chain en supply chain management is dat de laatste erop toeziet dat alle punten van de supply chain correct werken, waarbij wordt gestreefd naar toegevoegde waarde door efficiëntie, optimalisering van processen en kostenvermindering.

Een team van gespecialiseerde supply chain managers voert de activiteiten tijdens de supply chain uit. De beste manier om een leveringsketen te beheren hangt af van een goede communicatie tussen alle bij de processen betrokken partijen en een snelle uitwisseling van informatie in real time om problemen zo doeltreffend mogelijk op te sporen en op te lossen. SCM-software kan daarbij helpen. Supply chain management software is een instrument dat in de verschillende onderdelen van de toeleveringsketen wordt gebruikt om de complexe taak van het omvatten van de activiteiten binnen het toeleveringsnetwerk, zoals leverancier, kwaliteit, logistiek en distributie, beter te beheersen.

Tegenwoordig lijdt de wereld onder een crisis in het beheer van de toeleveringsketen. De belangrijkste oorzaak is vertraging binnen het toeleveringsnetwerk. Dat komt vooral door de pandemie, de groei van e-commerce die de transportbedrijven onder druk zet, China’s “zero Covid lockdowns” en de oorlog in Oekraïne. Deze gebeurtenissen hebben de werking van de toeleveringsketens verstoord, waardoor de prijzen de pan uit zijn gerezen.

SkyPlanner APS - Productieplanning en -planning product afbeelding recht vooruit

Geavanceerde productieplanning met AI – SkyPlanner APS

Lees meer over onze aanpak van productieplanning en -optimalisatie door gebruik te maken van de kracht van AI.

Hoe werkt Supply Chain Management?

Dit zijn de 5 stappen van supply chain management:

 1. Planning
  Een goede planning is de eerste stap naar succes in het beheer van de toeleveringsketen. Het is de stap waarin bedrijven voorzien hoeveel materiaal nodig zal zijn voor de vervaardiging van een product, de arbeidskrachten, de tijd, de uitrusting, en wie in de toeleveringsketen moet deelnemen. Bovendien moeten de toekomstige behoeften van de klant worden voorspeld voor het geval er later een grotere bestelling wordt geplaatst, zodat tekorten aan grondstoffen worden voorkomen. De meeste bedrijven gebruiken een ERP-systeem om de SCM te helpen de bestelling te plannen en de doelen effectiever te bereiken.
 2. Sourcing
  Solide relaties en uitstekende coördinatie met leveranciers helpen de SCM-processen efficiënt te houden. Een betrouwbare leverancier moet:
  • Grondstoffen leveren die voldoen aan de gegeven specificaties om de productie te starten.
  • Het heeft concurrerende prijzen volgens de markt.
  • Het heeft een controleerbare goede staat van dienst op het gebied van levering en tevreden klanten.
  • Bezit het vermogen om in geval van nood op het laatste moment grondstoffen te leveren.
  • Onderhoudt goede communicatie met klanten.
 3. Productie
  Het is de essentiële stap van supply chain management. Het is het proces waarbij de grondstof met behulp van machines en arbeid wordt omgezet in het gevraagde product of de gevraagde dienst. De productie omvat assemblage, testen, inspectie en verpakking. Een efficiënt beheer van de toeleveringsketen controleert elke stap, zodat het product voldoet aan de specificaties van de klant en productievertragingen worden vermeden.
 4. Levering
  Wanneer het product klaar is en goedgekeurd door de kwaliteitscontrole, is de volgende stap de verzending van de bestelling naar de klant. Goede logistiek en communicatie met pakketleveranciers zijn essentieel voor tijdige levering en het creëren van een imago bij de klant. Supply Chain Management wil dat de levering veilig en redelijk geprijsd is, dus het hebben van verschillende pakketopties is ideaal in noodgevallen.
 5. Terugkerend
  Bedrijven zullen er altijd naar streven het perfecte product te leveren dat voldoet aan de specificaties van de klant; soms moet een product echter worden teruggestuurd, hetzij door wijzigingen van de klant, hetzij door een fout van het bedrijf dat het heeft vervaardigd, hetzij om een andere reden. Een goede klantenservice houdt niet op bij de levering, dus moet een bedrijf de mogelijkheid hebben om geretourneerde producten te ontvangen en in staat zijn om terugbetalingen te doen om de situatie te verhelpen.

De voordelen van Supply Chain Management

 1. De kosten verlagen en het bedrijf winstgevender maken
  Een onmiddellijk voordeel is de verlaging van de exploitatiekosten. Doordat er meer controle is doordat de voortgang van de productie kan worden gevolgd en de communicatie beter verloopt, zijn er minder fouten in de productieprocessen, waardoor de kosten voor inkoop, opslag en personeel dalen, de cashflow toeneemt en er meer winst wordt gemaakt. Het is veel gemakkelijker als een bedrijf gebruik maakt van geautomatiseerd beheer van de toeleveringsketen. Een geautomatiseerd SCM stroomlijnt en optimaliseert de processen voor het creëren van een product of dienst en voorkomt onderproductie. SCM zal ook een volledige traceerbaarheid van alle goederenbewegingen van de leverancier naar de klant mogelijk maken.
 2. Met SCM kunnen bedrijven het tempo van de technologie bijhouden.
  De wereld wordt steeds meer geglobaliseerd, zodat bedrijven zich moeten aanpassen aan de nieuwe eisen van de consument. De beste manier om dit doel te bereiken is via supply chain management, dat een bedrijf zal helpen om meer optimale en efficiënte processen te hebben. SCM maakt een bedrijf concurrerender, klaar om de uitdagingen aan te gaan van elk knelpunt, elke nieuwe vraag of intermitterende problemen die zich voordoen.
 3. Betere communicatie en transparantere informatie
  In een geglobaliseerde wereld is constante communicatie tijdens alle stappen van het creëren van een product of dienst van vitaal belang. Hoe sneller een fout wordt opgespoord, hoe gemakkelijker deze kan worden opgelost en hoe lager de kosten zijn, waardoor de kosten worden beperkt. Een SCM kan bijvoorbeeld onmiddellijk een oplossing zoeken om vertragingen te voorkomen als een leverancier of een outsourcingbedrijf de levering heeft vertraagd. Supply chain management maakt een betere zichtbaarheid van de situatie tijdens het productieproces mogelijk, waardoor iedereen die deel uitmaakt van de supply chain van een bedrijf harmonieuzer en holistischer kan werken. SCM maakt ook een nauwkeurige, tijdige, volledige en relevante informatiestroom mogelijk om gemiste kansen te voorkomen en een bedrijf te laten groeien. Deze stap is vrij eenvoudig met behulp van technologische hulpmiddelen zoals mobiele telefoontoepassingen, software en conferentieplatforms.
 4. Verhoogt de efficiëntie van de verzending
  Net zoals een bedrijf het nodige materiaal verwacht om de productie te starten, wil de klant zijn bestelling op tijd hebben, dus zijn verzendingsmethoden een cruciale fase in het beheer van de toeleveringsketen. Met een redelijke controle van het SCM kunt u samenwerken met verschillende verzendbedrijven, met een methode die is gesegmenteerd volgens de grootte van het pakket, de bestemming en het type product dat u wilt verzenden.
 5. Gelukkigere klanten
  Een goed beheer van de toeleveringsketen creëert producten sneller en levert eerder of op tijd zonder de kwaliteit van het product of de dienst te schaden of op te offeren; het kan toegevoegde waarde bieden. Het vervullen en overtreffen van verwachtingen betekent meer tevreden klanten, het verbeteren van de zakelijke relatie en het creëren van meer loyale klanten.

Wat zijn enkele veel voorkomende problemen met Supply Chain Management?

Alle stappen binnen de keten zijn noodzakelijk, maar hun goede administratie en beheer kan complex zijn en verschillende uitdagingen met zich meebrengen. Veel voorkomende obstakels zijn:

 • Gebrek aan communicatie en transparantie
  Controle hebben en weten hoe elke fase van een leveringsketen zich ontwikkelt, is de sleutel tot het succes ervan. Als informatie in real time van het werk wordt verkregen, vergemakkelijkt dat de besluitvorming en het oplossen van problemen die zich voordoen.
 • Vertraging of verlies van goederen
  We moeten deze lijst beginnen met het probleem dat de hele leveringsketen vertraagt, het gebrek aan materiaal door verlies of vertraging. Als er geen materiaal is, kan de toeleveringsketen het productieproces niet starten. Als er geen noodplan is, kan dit de levering aan de klant vertragen en uiteindelijk verliezen of direct betalen.
 • Slecht beheer van middelen
  Als een bedrijf niet goed inschat hoeveel materiaal een proces nodig heeft of de vraag naar een product voorspelt, kan dat leiden tot overtollige voorraden, hogere kosten en tijdverlies.
 • Onbevredigende klantenservice
  Een goede klantenservice en een tijdige levering van kwaliteitsproducten zijn van vitaal belang voor een goede relatie met klanten. Sommigen zijn zelfs bereid een iets hogere prijs te betalen voor een speciale deal. Daarom moeten met de klant realistische verwachtingen worden opgesteld om de gemaakte afspraken na te komen.
 • Lage capaciteit voor plotselinge veranderingen
  Het is niets nieuws dat zich bij de vervaardiging van een product in het toeleveringsproces verschillende wijzigingen kunnen voordoen, of het nu gaat om een late levering, een defecte machine, last-minute wijzigingen van de klant, of zelfs slecht weer of externe factoren. Daarom is een instrument nodig waarmee op dit moment noodplannen kunnen worden gegenereerd.

Stroomlijn uw productie

Supply chain management genereert voordelen die elk bedrijf ten goede komen, vooral die welke niet zelfvoorzienend zijn. De meeste bedrijven werken en werken tegelijkertijd samen met anderen, zoals verzendbedrijven of leveranciers, om het eindproduct in handen van de klanten te krijgen. Daarom is een SCM essentieel voor een bedrijf dat wil groeien en aan de eisen van de moderne wereld wil voldoen.

U kunt supply chain software toevoegen aan een bestaand systeem, zoals ERP-technologie. Deze integratie zal de SCM-software wendbaarder maken met behulp van geautomatiseerde processen en real-time informatiestroom tussen het netwerk. Skyplanner APS kan worden aangepast aan uw ERP- en SCM-behoeften. Ons team van professionals staat klaar om uw bedrijf te helpen groeien en elke sporadische crisis het hoofd te bieden.

Informeer en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

SkyPlanner APS - Productieplanning en planningsweergave

Verhoog uw productie met SkyPlanner APS

Boek een demo met ons technische team om te zien hoe SkyPlanner APS in het echt werkt.


Volgend artikel

Maak een afspraak om SkyPlanner APS in actie te zien

Maak een afspraak om SkyPlanner APS in actie te zien

Bedrijven en hun processen zijn nooit een kopie van elkaar, en dat zou ook niet zo moeten zijn. Daarom heeft SkyPlanner APS eindeloze aanpassingsmogelijkheden. Vraag een gesprek aan om te zien hoe SkyPlanner APS specifiek voor uw bedrijf zou kunnen werken.

SkyPlanner APS - Maak een afspraak om SkyPlanner in actie te zien