Home » Zasoby » Produkcja Just-In-Time

Produkcja Just-In-Time

Szacowany czas czytania: 6 minut

Firmy chcą być bardziej konkurencyjne i wydajne przy jednoczesnej redukcji kosztów, jednak dążenie do tego celu może być czasem wyzwaniem. Jak na ironię, uproszczenie niektórych procesów może załatwić sprawę i właśnie to robią modele JIT (Just-in-Time) i Lean Manufacturing.

Toyota była jednym z pionierów wprowadzających te modele pracy w połowie lat 50-tych, najpierw jako „Toyota Production System” (TPS), osobisty system produkcyjny, który został udoskonalony w ciągu lat do znanej nam obecnie metodologii Lean Manufacturing i Just-in-Time. W chwili obecnej wiele branż przyjęło i zaadaptowało te systemy i uzyskało satysfakcjonujące wyniki.

Ale… Jaka jest dokładnie różnica między Just-in-Time a Lean Manufacturing? Jak mogą ulepszyć moją Firmę? Jak firma może je wdrożyć? Dowiedzmy się.

Czym jest Just-in-Time Manufacturing (JIT)?

JIT Manufacturing (Just in Time) to metodologia kontrolująca zmienność oraz zarządzająca produkcją i zapasami, która polega na posiadaniu odpowiedniej ilości zasobów, aby wyprodukować tylko to, co zostało zamówione, unikając przy tym marnotrawstwa.

Marnotrawstwo nie obejmuje tylko nadprodukcji czy dodatkowego zapasu; to także marnowanie czasu na usprawnienia, transport, przestrzeń i czekanie. JIT ma na celu prostszy i lepiej zorganizowany proces pracy, który ułatwia wykrywanie problemów i podawanie rozwiązań w czasie rzeczywistym.

Produkcja Just-In-Time może być istotnym elementem Lean Manufacturing, systemu, którego celem jest wykorzystanie wydajności i jakości w celu zwiększenia wartości dla klienta. Powodem, dla którego te dwa elementy są często łączone, jest nieodłączny projekt JIT, który wspiera i dostosowuje się do głównych celów Lean Manufacturing, skutecznie przyczyniając się do redukcji odpadów i poprawy wydajności. Różnica polega na tym, że Lean Manufacturing może być stosowany we wszystkich obszarach biznesowych, w tym w marketingu i dystrybucji, a nie tylko w produkcji.

Ogólnie rzecz biorąc, w systemie Just-in-Time firmy produkują potrzebną liczbę towarów tylko wtedy, gdy są one zamawiane, bez dodatkowej produkcji lub nadwyżek magazynowych, upraszczając proces przepływu pracy w produkcji. Produkcja JIT optymalizuje produktywność przy minimalnych zasobach, poprawiając wydajność przy mniejszych stratach i minimalizując koszty.

Z drugiej strony Lean Manufacturing skupi się na jakości produktu. Na przykład w przemyśle samochodowym Lean Manufacturing będzie analizował procesy, aby stworzyć bezpieczniejszy i bardziej żywotny produkt.

Just-in-Time nadzoruje każdy etap procesu produkcyjnego, analizuje czy wnosi on wartość dodaną, a w przypadku gdy nie, szuka i testuje alternatywne rozwiązania, dzięki czemu firma może się doskonalić. Lean Manufacturing może włączyć metodę JIT do swoich procesów, aby dążyć do celu.

SkyPlanner APS - Planowanie i harmonogramowanie produkcji Obraz produktu widok z góry

Zaawansowane planowanie produkcji z AI – SkyPlanner APS

Przeczytaj więcej o naszym podejściu do planowania i optymalizacji produkcji wykorzystującym moc AI.

Jak działa JIT?

Metoda Just-in-Time ma na celu zwiększenie efektywności produkcji przy jednoczesnym zminimalizowaniu zapasów magazynowych i nie magazynowaniu materiałów do przyszłego wykorzystania. System ten zmniejsza koszty poprzez zakup tylko materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wytworzenia produktu, który ma pełną specyfikację, unikając płacenia za magazynowanie za nadwyżkę zapasów lub nadprodukcję.

Świetnym przykładem branż, które korzystają z metody Just-in-Time są m.in. firmy handlowe, producenci samochodów i technologii. JIT zwiększa wydajność pracy dzięki planowi produkcji, który prognozuje ich wymagania, dzięki czemu firmy nie tracą czasu na oczekiwanie na surowce lub przenoszenie nadwyżek do magazynu, zmniejszając koszty siły roboczej i zapasów. Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP ) może być bardzo pomocne dla JIT w tych zadaniach.

Jednak nie tylko wielcy producenci mogą skorzystać z tego systemu. Świetnym przykładem jest branża spożywcza, jak sieci supermarketów czy lokalne restauracje. Nie jest tajemnicą, że świeże składniki odgrywają istotną rolę w jakości posiłku, a przechowywanie niektórych z nich nie jest najlepszym pomysłem. JIT pomaga im mieć bardziej zorganizowaną produkcję, lepiej zarządzać zapasami i unikać strat finansowych. JIT może być również stosowany w branżach usługowych, takich jak firmy dostawcze, ponieważ koncentruje się na tym, aby proces był bardziej wydajny niż produkt końcowy bez odpadów.

Korzyści z produkcji JIT

Istnieje wiele korzyści, jakie może odnieść firma, wdrażając metodę Just-in-Time. Do głównych z nich należą:

 1. Redukcja zapasów: Dzięki systemowi JIT można zmniejszyć koszty w różnych obszarach firmy. Pracując tylko z materiałem wymaganym do konkretnego zadania, unikasz płacenia za dodatkowe elementy, które mogą stać się nadmierne lub mogą wymagać przestrzeni magazynowej. Jest to korzystne w przypadku, gdy zamówienie jest anulowane w ostatniej chwili, ponieważ zakup nie zostanie dokonany do momentu otrzymania i zatwierdzenia zamówienia. W ten sam sposób, przetwarzając tylko to, na co jest zapotrzebowanie, wymagana praca jest mniejsza.
 2. Zwiększa wydajność: Metodologia Just-in-Time upraszcza przepływy pracy poprzez przetwarzanie tylko tego, co jest potrzebne. Zautomatyzowana operacja Just-in-Time może zredukować wąskie gardła i opóźnienia w produkcji poprzez przestrzeganie systematycznego harmonogramu. Wpływa to korzystnie na czas dostawy i zadowolenie klienta.
 3. Lepsze zarządzanie czasem: Optymalizacja procesów produkcyjnych, posiadanie określonego harmonogramu dostaw materiałów przez dostawców oraz unikanie dodatkowych czynności, takich jak rozładunek i transport zasobów, pozwala uniknąć marnowania czasu. Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw jest doskonałym uzupełnieniem tego zadania, ponieważ narzędzie to może pomóc w śledzeniu wydajności dostawców, usprawnieniu komunikacji i zarządzaniu relacjami z dostawcami.
 4. Zwiększa jakość: JIT dąży do posiadania odpowiedniej liczby elementów poruszających się z niezbędnym wyposażeniem na hali produkcyjnej. Dzięki bardziej przejrzystemu środowisku pracy możliwe jest wykrycie możliwości poprawy łańcuchowych procesów produkcyjnych, tworząc w krótszym czasie produkty z mniejszą liczbą wad lub bez wad.
 5. Redukuje koszty: Nadmiar zapasów i nadprodukcja nie są aktywami, gdy masz je w magazynie, ponieważ przechowywanie może być kosztowne; poza tym nadmiar zapasów może stać się przestarzały, co prowadzi do strat finansowych. Dzięki JIT Twoja produkcja jest już sprzedana, gdy przychodzi zamówienie. Firmy stosujące metodę Just-in-Time mogą również lepiej przewidywać siłę roboczą potrzebną do produkcji. Ta zaleta może pomóc zautomatyzowanemu harmonogramowi pracowników zmniejszyć się z czasem i zapobiec wypaleniu pracowników.

Rola ERP i MES w JIT

Koordynacja wszystkich obszarów firmy takich jak produkcja, zakupy, finanse, dystrybucja i inne jest kluczowa.

Kluczowe elementy, dzięki którym JIT Manufacturing odnosi sukces to:

 1. Metodyczne zarządzanie procesami i logistyka
 2. Wysokiej jakości pracownicy i personel
 3. Harmonogramy częstej konserwacji
 4. Ścisła kontrola zapasów
 5. Wiarygodni dostawcy
 6. Doskonała informacja w czasie rzeczywistym i komunikacja wewnątrz wszystkich obszarów firmy

Wdrożenie metody JIT brzmi łatwo; niemniej jednak, aby metoda ta odniosła sukces, potrzebny jest ogromny zespół logistyczny oraz doskonała koordynacja i komunikacja pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w Firmie, łańcuchu dostaw i klientami. To właśnie wtedy inwestycja w oprogramowanie ERP i MES jest opłacalna. APS firmy Skyplanner pomoże uczynić to skomplikowane zadanie bardziej możliwym do wykonania wyzwaniem.

Wprowadź do swojej firmy metodę Just-In-Time

Zaawansowane oprogramowanie do planowania i harmonogramowania, takie jak Skyplanner’s APS, zoptymalizuje obciążenie pracą, poprawi komunikację i zaktualizuje informacje w czasie rzeczywistym. Zapobiegnie to powstawaniu wąskich gardeł dzięki większej kontroli nad wszystkimi obszarami i łatwiejszemu zarządzaniu zadaniami decyzyjnymi, a także pomoże w przypadku zmian w ostatniej chwili lub opóźnionych zapasów poprzez dostosowanie produkcji z jasnym i efektywnym planem według uzgodnionych czasów.

Wprowadź metodę Just-in-Time do swojej firmy. Metoda ta pomoże dostarczać zamówienia na czas, zwiększyć zadowolenie klientów, obniżyć koszty i zwiększyć konkurencyjność firmy. Nasz profesjonalny zespół jest gotowy do pomocy w uruchomieniu!

SkyPlanner APS - widok planowania i harmonogramowania produkcji

Zwiększ swoją produkcję dzięki SkyPlanner APS.

Zarezerwuj demo z naszym zespołem technicznym, aby zobaczyć, jak SkyPlanner APS działa w rzeczywistości.


Request a meeting to see SkyPlanner APS in action

Request a meeting to see SkyPlanner APS in action

Companies and their processes are never a carbon copy of each other, and they shouldn't be. That's why SkyPlanner APS has endless customisation possibilities. Request a meeting to see how SkyPlanner APS would work specifically for your company.

SkyPlanner APS - Request a meeting to see SkyPlanner in action