Salaris Productieplanner in Brazilië 2023

HomeBronnen ” Salaris Productieplanner in Brazilië 2023

Geschatte leestijd: 8 minuten

Het gemiddelde salaris van een productieplanner in Brazilië is ongeveer 132.228 BRL per jaar, wat neerkomt op ongeveer 11.019 BRL per maand vóór belastingen. Dit cijfer is echter niet statisch.

Met zijn levendige en diverse economie heeft Brazilië een bloeiende productiesector, een belangrijke pijler van zijn kracht in 2023. De expansie van deze sector wordt aangedreven door technologische innovaties, geschoolde arbeidskrachten en een strategische geografische positie die de mogelijkheden voor wereldwijde handel vergroot. De productie-expertise van het land strekt zich uit over vele sectoren, waaronder de wereldleider in de productie van koffie en sojabonen, belangrijke prestaties in de vliegtuigbouw en een prominente positie in de automobielsector.

Daarnaast is Brazilië een belangrijke producent van staal, petrochemicaliën en ethanol. Naarmate dit land zijn positie in de wereldwijde productie-arena verstevigt, stijgt de vraag naar geschoolde productieplanners. Deze professionals zijn van vitaal belang voor het verbeteren van de efficiëntie en productiviteit in de veelzijdige productieactiviteiten van Brazilië. Dit roept belangrijke vragen op: welke factoren beïnvloeden het salaris voor productieplanners in Brazilië en wat zijn de extra voordelen naast het salaris?

Het grotere plaatje: Gemiddeld salaris en kosten van levensonderhoud in Brazilië

Als we het hebben over salarissen in Brazilië, is het interessant om te vergelijken wat de meeste mensen verdienen met wat gespecialiseerde functies zoals productieplanners verdienen. Het gebruikelijke Braziliaanse salaris voor een baan is ongeveer 8.590 BRL per maand vóór belastingen. Als we kijken naar de productieplanners in 2023, verdienen ze aanzienlijk meer – ongeveer 132.228 BRL per jaar, wat neerkomt op ongeveer 11.019 BRL per maand vóór belastingen.

Wat belangrijk is om te onthouden, is dat het salaris van een productieplanner niet voor iedereen hetzelfde blijft. Het kan variëren op basis van verschillende factoren. Bijvoorbeeld, hoeveel opleiding een planner heeft, de stad waar hij werkt en het soort bedrijf waar hij werkt kunnen allemaal invloed hebben op hoeveel hij betaald krijgt. Deze vergelijking laat zien hoe goed productieplanners in Brazilië worden betaald en wijst erop dat hun salaris kan veranderen afhankelijk van hun professionele omstandigheden.

Vergelijkende analyse met buurlanden

Als we verder kijken dan de grenzen van Brazilië, verschuift het loonlandschap. De productiesector is ook van cruciaal belang in buurlanden als Colombia, Peru, Argentinië en Chili. De salarisschalen verschillen echter. Het salaris voor productieplanners in Colombia kan bijvoorbeeld lager liggen door een andere economische structuur en andere kosten van levensonderhoud. Omgekeerd zou het salaris voor productieplanners in Chili vergelijkbaar kunnen zijn, wat de financiële stabiliteit en industriële ontwikkeling van Chili weerspiegelt. Het salaris voor productieplanners in Peru kan bijvoorbeeld lager zijn dan in Brazilië. Bovendien is het salaris van een productieplanner in Argentinië ook lager dan in deze andere landen.

Dit vergelijkende onderzoek onderstreept de sterke concurrentiepositie van Brazilië in termen van beloning voor productieplanners in de regio.

SkyPlanner APS - Production planning and scheduling product image straight view

Advanced production planning with AI – SkyPlanner APS

Read more about our approach to production planning and optimization leveraging the power of AI.

Factoren die van invloed zijn op het salaris van productieplanners in Brazilië

Onderwijs

De opleiding van een productieplanner speelt een cruciale rol bij het bepalen van zijn salaris. Hogere academische kwalificaties, zoals een bachelor- of masterdiploma in bedrijfskunde, supply chain management of een verwant vakgebied, kunnen leiden tot hogere salarissen. Onderwijs voorziet planners van fundamentele kennis op het gebied van operaties, management en logistiek, die essentieel is voor een effectieve productieplanning.

Ervaring

Ervaring is een belangrijke factor bij het bepalen van het salaris. Een productieplanner met meerdere jaren ervaring in het vak zal waarschijnlijk meer verdienen dan een beginner. Dit komt omdat ervaren planners praktische vaardigheden en inzichten hebben ontwikkeld die van onschatbare waarde zijn bij het navigeren door complexe productieprocessen en besluitvorming.

Vaardigheden

Bekwaamheid in specifieke technische vaardigheden kan het salaris van een productieplanner aanzienlijk beïnvloeden. Kennis van Advanced Planning and Scheduling (APS)-systemen, begrip van Manufacturing Execution Systems (MES), kennis van Enterprise Resource Planning (ERP)-software en een goed begrip van supply chain operations kunnen de vaardigheden van een productieplanner enorm verbeteren. Dit kan weer leiden tot een beter salaris omdat ze het productieproces efficiënter kunnen maken.

Locatie

De geografische locatie in Brazilië heeft ook invloed op de salarissen. Productieplanners in grote industriesteden zoals São Paulo of Rio de Janeiro kunnen bijvoorbeeld betere lonen krijgen door de hogere kosten van levensonderhoud en de concentratie van grote productiebedrijven in deze gebieden.

Grootte van het bedrijf

De grootte van het bedrijf is een andere cruciale factor. Grotere bedrijven met complexere activiteiten bieden doorgaans hogere salarissen voor productieplanners, omdat ze meer verantwoordelijkheden en vaardigheden nodig hebben om grootschalige productieprocessen te beheren.

Type bedrijf

De bedrijfstak of sector waarin een bedrijf actief is, kan ook van invloed zijn op het salaris van een productieplanner. Bijvoorbeeld, planners die in hightech industrieën werken, zoals de auto- of luchtvaartindustrie, kunnen meer verdienen door de gespecialiseerde aard van deze sectoren.

Rol en taken van een productieplanner

Het werk van een productieplanner is het beheren en regelen van de stappen die nodig zijn om producten te maken in een bedrijf. Ze zorgen ervoor dat productiedoelen efficiënt en kosteneffectief worden gehaald. Tot de belangrijkste taken behoren:

 1. Productieplanning: Ontwikkelen van gedetailleerde productieschema’s, toewijzen van middelen zoals materiaal en arbeid, en vaststellen van tijdlijnen voor productieprocessen.
 2. Voorraadbeheer: Toezicht houden op voorraadniveaus, zorgen dat materialen beschikbaar zijn voor productie en minimaliseren van overtollige voorraad om kosten te verlagen.
 3. Procesoptimalisatie: Productieprocessen analyseren op efficiëntie en effectiviteit en verbeteringen doorvoeren om de productie te optimaliseren.
 4. Coördinatie met afdelingen: Nauw samenwerken met verschillende afdelingen, waaronder inkoop, magazijn en verkoop, om een soepele productiestroom te garanderen.
 5. Naleving en kwaliteitscontrole: Ervoor zorgen dat de productieprocessen voldoen aan de industriële normen en voorschriften en de kwaliteitscontrole tijdens de productie handhaven.

Vaardigheden die een productieplanner nodig heeft

 • Analytische vaardigheden: Het vermogen om productieprocessen te analyseren, inefficiënties te identificeren en verbeteringsstrategieën te bedenken.
 • Problemen oplossen: Vaardig in het oplossen van problemen die zich voordoen tijdens de productie.
 • Technische vaardigheden: Bekendheid met APS-, MES- en ERP-systemen, essentieel voor effectieve productieplanning en resource management.
 • Communicatieve vaardigheden: Effectief coördineren met verschillende afdelingen en productieplannen duidelijk overbrengen.
 • Aandacht voor detail: Precisie in het beheren van schema’s, inventaris en naleving om ervoor te zorgen dat geen enkel aspect van de productie over het hoofd wordt gezien.
 • Tijdmanagement: Efficiënt omgaan met tijd om productiedeadlines te halen en de workflow te optimaliseren.

Deze vaardigheden zijn cruciaal voor een productieplanner om uit te blinken in zijn rol en hebben een directe invloed op zijn effectiviteit en dus op zijn salarispotentieel.

Kan een APS met AI het werk van een productieplanner verbeteren?

Een APS-systeem met kunstmatige intelligentie (AI) zoals Skyplanner kan het werk van een productieplanner aanzienlijk verbeteren. Dit is hoe:

 • Verbeterde nauwkeurigheid bij voorspellingen: AI-algoritmen kunnen grote sets historische gegevens analyseren om de toekomstige vraag nauwkeuriger te voorspellen. Dit helpt bij het beter plannen van productievolumes, waardoor het risico op overproductie of voorraadtekorten afneemt.
 • Geoptimaliseerde toewijzing van middelen: AI in APS-systemen kan het meest efficiënte gebruik van middelen identificeren, waaronder machines, arbeid en materialen, zodat een optimale productiestroom wordt gegarandeerd en verspilling wordt geminimaliseerd.
 • Efficiëntere planning: AI kan complexe variabelen sneller verwerken dan traditionele methoden en planningen maken die de productiviteit maximaliseren, rekening houdend met beperkingen zoals de beschikbaarheid van machines en onderhoudsschema’s.
 • Real-time aanpassingen: AI maakt real-time bewaking en aanpassingen van het productieschema mogelijk, zodat het snel kan worden aangepast aan onverwachte veranderingen zoals defecte apparatuur of plotselinge verschuivingen in de vraag.
 • Voorspellend onderhoud: AI kan uitvinden wanneer machines kapot kunnen gaan voordat het daadwerkelijk gebeurt. Hierdoor kunnen werknemers dingen in een vroeg stadium repareren, waardoor apparatuur minder lang buiten gebruik is.
 • Betere besluitvorming: Dankzij de mogelijkheid van AI om uitgebreide gegevensanalyses te maken, kunnen productieplanners beter geïnformeerde, datagestuurde beslissingen nemen.

Over het geheel genomen verbetert een APS met AI de strategische aspecten van een productieplanner, zodat hij zich kan richten op complexere taken door routinematige plannings- en prognoseprocessen te automatiseren.

Sectoren die productieplanners inhuren in Brazilië

In Brazilië zijn verschillende industrieën actief op zoek naar de expertise van productieplanners:

 1. Auto-industrie: Brazilië heeft een robuuste autoproductiesector, waardoor planners complexe productielijnen en toeleveringsketens moeten beheren.
 2. Ruimtevaartindustrie: Met een groeiende lucht- en ruimtevaartsector zijn er productieplanners nodig om toezicht te houden op ingewikkelde productieprocessen en te zorgen voor een tijdige levering van onderdelen.
 3. Voedingsmiddelen- en drankenindustrie: Deze sector vereist planners om de productie van bederfelijke goederen te beheren, efficiëntie te garanderen en tegelijkertijd de kwaliteit te handhaven en te voldoen aan de normen voor voedselveiligheid.
 4. Textiel en kleding: De Braziliaanse mode- en textielindustrie, die bekend staat om haar diversiteit en volume, maakt gebruik van productieplanners om de productieprocessen te stroomlijnen.
 5. Consumentenelektronica: Als thuisbasis van verschillende productie-eenheden voor consumentenelektronica spelen productieplanners een cruciale rol in het beheren van de productie van verschillende elektronische goederen.
 6. Farmaceutica: Productieplanners zorgen ervoor dat in de farmaceutische industrie aan strenge wettelijke normen wordt voldaan en dat de productielijnen efficiënt blijven werken.
 7. Chemie en petrochemie: Gezien de belangrijke rol van Brazilië in de chemische productie, zijn planners essentieel bij het beheren van complexe processen en het garanderen van veiligheid en efficiëntie.
 8. Staal- en metaalproductie: Deze industrie vereist productieplanners die kunnen omgaan met grootschalige productieprocessen, zware materialen en grote machines.

Deze industrieën benadrukken de verschillende mogelijkheden die Brazilië biedt voor productieplanners en weerspiegelen de industriële variëteit en het groeipotentieel van het land.

Meer dan het salaris: Voordelen voor productieplanners in Brazilië

 1. Voordelen gezondheidszorg: Productieplanners in Brazilië krijgen vaak een uitgebreid gezondheidszorgpakket van hun werkgever. Dit kan toegang tot medische, tandheelkundige en visuele zorg van goede kwaliteit inhouden, met prioriteit voor hun gezondheid en welzijn.
 2. Pensioenregelingen: Veel bedrijven bieden robuuste pensioenregelingen of pensioenuitkeringen, die bijdragen aan de financiële zekerheid van een planner in hun jaren na het werk. Deze plannen kunnen een mix zijn van pensioenen van privébedrijven en bijdragen aan het Braziliaanse openbare pensioenstelsel.
 3. Professionele ontwikkelingsmogelijkheden: De dynamische industriële sector van Brazilië biedt tal van mogelijkheden voor productieplanners om hun vaardigheden te verbeteren. Dit kan gespecialiseerde training inhouden op gebieden zoals APS-systemen, lean manufacturing en supply chain management, wat carrièregroei en aanpassingsvermogen bevordert.
 4. Balans werk-privé: Braziliaanse bedrijven erkennen steeds meer het belang van een goede balans tussen werk en privé. Productieplanners profiteren van flexibele werktijden, de mogelijkheid om op afstand te werken of een aanvullend verlofbeleid, wat bijdraagt aan een gezondere integratie tussen werk en privéleven.
 5. Prestatiebonussen en incentives: Naast het basissalaris zijn prestatiegerelateerde bonussen en incentives gebruikelijk. Deze zijn bedoeld om uitstekend werk te belonen en planners te motiveren om hoge prestatienormen te bereiken en te handhaven.

Is Brazilië de juiste plek voor productieplanners?

Als je verder kijkt dan de financiële aspecten, biedt Brazilië een uitgebreid pakket voor productieplanners. Tijdens hun carrière vinden planners in Brazilië volop mogelijkheden voor professionele ontwikkeling, vooral door het toenemende gebruik van geavanceerde technologieën in de productiesector.

Afgezien van het competitieve salaris, maken de focus op gezondheidszorg, pensioenvoordelen, de balans tussen werk en privéleven en de mogelijkheden om voortdurend bij te leren Brazilië tot een aantrekkelijke bestemming voor productieplanners.

Vraag een vergadering aan om SkyPlanner APS in actie te zien

Vraag een vergadering aan om SkyPlanner APS in actie te zien

Vraag een vergadering aan om SkyPlanner APS in actie te zien
Bedrijven en hun processen zijn nooit een kopie van elkaar, en dat zou ook niet zo moeten zijn. Daarom heeft SkyPlanner APS eindeloze aanpassingsmogelijkheden. Vraag een gesprek aan om te zien hoe SkyPlanner APS specifiek voor uw bedrijf zou kunnen werken.

SkyPlanner APS - Maak een afspraak om SkyPlanner in actie te zien