Salaris Productieplanner in Mexico 2023

HomeBronnen ” Salaris Productieplanner in Mexico 2023

Geschatte leestijd: 7 minuten

In 2023 verdient het gemiddelde salaris van een productieplanner in Mexico ongeveer 809.328 MXN per jaar, wat neerkomt op ongeveer 67.444 MXN per maand vóór belastingen.

De Mexicaanse verwerkende industrie heeft een dynamische transformatie ondergaan en is een belangrijke speler geworden in verschillende sectoren, zoals de auto-, elektronica- en luchtvaartindustrie. Deze groei, gestimuleerd door de gunstige ligging van Mexico en de geavanceerde productietechnologieën, heeft de vraag naar geschoolde productieplanners doen toenemen.

Maar welke factoren beïnvloeden hun salaris? Welke rollen vervullen deze planners in zo’n divers productielandschap? En afgezien van hun salaris, welke voordelen genieten ze in deze levendige sector? Laten we deze kritieke aspecten eens bekijken.

Inzicht in het gemiddelde salaris in Mexico

Om de beloning van de productieplanner in de juiste context te plaatsen, is het cruciaal om te kijken naar het gemiddelde salaris in Mexico. Vanaf 2023 is het gemiddelde jaarloon ongeveer 138.120 MXN vóór belastingen. Dit cijfer biedt een basis om de compensatie in verschillende sectoren, waaronder de verwerkende industrie, te begrijpen.

Een typische productieplanner in Mexico verdient ongeveer 809.328 MXN per jaar, of ongeveer 67.444 MXN per maand, vóór belastingen. Maar dit salaris kan sterk variëren, afhankelijk van zaken als de opleiding van de planner, waar hij of zij werkt in Mexico en het soort bedrijf waar hij of zij voor werkt.

Vergelijkende analyse met buurlanden

Er zijn opmerkelijke verschillen als we de salarissen van de Mexicaanse productieplanners vergelijken met die van buurlanden als de Verenigde Staten en Canada. Zowelhet salaris van een productieplanner in de VS als het salaris van een productieplanner in Canada is over het algemeen hoger, vanwege de hogere kosten van levensonderhoud en de verschillende economische schalen. Het concurrentievoordeel van Mexico ligt echter in de lagere operationele kosten en de strategische geografische ligging, waardoor het een aantrekkelijke bestemming is voor investeringen in de verwerkende industrie.

SkyPlanner APS - Production planning and scheduling product image straight view

Advanced production planning with AI – SkyPlanner APS

Read more about our approach to production planning and optimization leveraging the power of AI.

Factoren die van invloed zijn op het salaris van productieplanners in Mexico

Onderwijs

De opleiding van een productieplanner heeft een grote invloed op zijn salaris. Een hogere opleiding, vooral op het gebied van productie, supply chain management of industriële techniek, kan leiden tot een hoger loon. Geavanceerde graden of certificeringen op deze gebieden worden vaak geassocieerd met complexere rollen en verantwoordelijkheden, die meestal tegen een hoger tarief worden gecompenseerd.

Ervaring

Ervaring is een cruciale factor bij het bepalen van het salaris. Degenen met meer jaren in het vak krijgen over het algemeen hogere salarissen. Ervaren planners worden gewaardeerd om hun vermogen om complexe projecten aan te pakken, crises te beheersen en junior medewerkers te begeleiden, wat cruciaal is voor een soepele werking van productieprocessen.

Vaardigheden

Bekwaamheid in Advanced Planning and Scheduling (APS) systemen, Manufacturing Execution Systems (MES) en Enterprise Resource Planning (ERP) software kan het salaris van een productieplanner aanzienlijk verhogen. Deze vaardigheden tonen het vermogen om verschillende aspecten van de productie te integreren en te optimaliseren, van de toewijzing van middelen tot real-time bewaking van het productieproces.

Locatie

De locatie van tewerkstelling binnen Mexico speelt een rol in de salarisvariatie. Planners die bijvoorbeeld in grote industriesteden zoals Monterrey of Mexico City werken, kunnen meer verdienen door de hogere kosten voor levensonderhoud en de concentratie van grote productiebedrijven in deze gebieden.

Grootte van het bedrijf

Grotere bedrijven bieden vaak hogere salarissen dan kleinere bedrijven. Dit komt door de schaal van de activiteiten en de complexiteit van de productieprocessen die in grotere bedrijven worden beheerd, die meer vaardigheden en verantwoordelijkheden van productieplanners vragen.

Type bedrijf

De sector en het type bedrijf zijn ook van invloed op het salaris. Bedrijven in hightechindustrieën of bedrijven die deel uitmaken van wereldwijde toeleveringsketens kunnen hogere lonen bieden vanwege de gespecialiseerde vaardigheden en grotere verantwoordelijkheden die in deze omgevingen vereist zijn.

Rol en taken van een productieplanner

Een productieplanner organiseert en overziet het productieproces om een efficiënte productie te garanderen. Hun belangrijkste doel is om de productie-eisen in balans te brengen met de beschikbare bronnen en tijdlijnen.

Verantwoordelijkheden van een Productieplanner:

 1. Ontwikkelen van productieschema’s: Gedetailleerde productieschema’s maken, rekening houdend met de beschikbaarheid van middelen, productiecapaciteit en deadlines om producten op tijd te leveren.
 2. Toewijzing van middelen: Middelen optimaal toewijzen, inclusief personeel, materialen en machines, om de productiviteit te maximaliseren en de kosten te minimaliseren.
 3. Voorraadniveaus bijhouden: De voorraadniveaus bijhouden om ervoor te zorgen dat materialen beschikbaar zijn wanneer ze nodig zijn, zodat productievertragingen worden voorkomen.
 4. Coördineren met verschillende afdelingen: Samenwerken met verschillende afdelingen zoals inkoop, logistiek en verkoop om de productieplannen af te stemmen op de supply chain en de vraag uit de markt.
 5. Kwaliteitscontrole: Ervoor zorgen dat productieprocessen voldoen aan de kwaliteitsnormen en verbeteringen doorvoeren voor efficiëntie en effectiviteit.
 6. Crisismanagement: Reageren op productieproblemen en onverwachte uitdagingen en schema’s of middelen aanpassen om verstoringen te beperken.

Vaardigheden die een productieplanner nodig heeft

 • Analytische vaardigheden: Het vermogen om gegevens en trends te analyseren om weloverwogen beslissingen te nemen over productieprocessen.
 • Probleemoplossend vermogen: Vaardig in het identificeren van problemen en het vinden van efficiënte oplossingen, vooral onder druk.
 • Communicatieve vaardigheden: Duidelijke communicatie is van vitaal belang voor het coördineren met verschillende afdelingen en het effectief overbrengen van plannen en verwachtingen.
 • Technische vaardigheid: Kennis van APS-, MES- en ERP-systemen is cruciaal voor moderne productieplanning, waardoor effectief beheer en optimalisatie van productieprocessen mogelijk is.
 • Organisatorische vaardigheden: Goed georganiseerd zijn is essentieel voor het beheren van meerdere taken en planningen, zodat de productiedoelen efficiënt worden gehaald.
 • Aandacht voor detail: Precisie in planning en controle is nodig om de kwaliteit en efficiëntie in productieprocessen te behouden.

Hoe een APS met AI een productieplanner kan helpen

Een Advanced Planning and Scheduling (APS) systeem geïntegreerd met Artificial Intelligence (AI) zoals Skyplanner kan het werk van een productieplanner op verschillende manieren aanzienlijk vergemakkelijken:

 • Verbeterde nauwkeurigheid bij voorspellingen: AI-algoritmes kunnen historische gegevens en markttrends analyseren om nauwkeurigere voorspellingen te doen. Dit helpt productieplanners bij het opstellen van effectievere productieschema’s.
 • Geoptimaliseerde toewijzing van middelen: AI kan verschillende factoren beoordelen, zoals de beschikbaarheid van middelen, onderhoudsschema’s en de mogelijkheden van het personeel om de toewijzing van middelen te optimaliseren en zo de algehele efficiëntie te verbeteren.
 • Real-time aanpassingen: AI-gestuurde APS-systemen kunnen zich snel aanpassen aan veranderingen of verstoringen in het productieproces, waardoor planners hun planning in realtime kunnen aanpassen, de uitvaltijd verminderen en de productiviteit op peil houden.
 • Voorspellend onderhoud: AI kan storingen in apparatuur voorspellen voordat ze optreden, waardoor proactief onderhoud kan worden gepland, waardoor onverwachte stilstand tot een minimum wordt beperkt en de levensduur van machines wordt verlengd.
 • Verbeterde besluitvorming: Met AI hebben planners toegang tot diepgaande inzichten en voorspellende analyses, wat helpt bij beter geïnformeerde en strategische besluitvorming.
 • Verbeterde samenwerking en communicatie: APS-systemen met AI kunnen de samenwerking tussen verschillende afdelingen verbeteren door een eenduidig beeld te geven van productieschema’s en de behoefte aan middelen.

Sectoren in Mexico die productieplanners inhuren

Productieplanners zijn van vitaal belang in verschillende sectoren in Mexico, gezien de diverse productiesector van het land:

 1. Auto-industrie: Deze industrie is een van de grootste werkgevers voor productieplanners vanwege de complexiteit en de behoefte aan nauwkeurige planning en resource management.
 2. Elektronica en technologie: In deze industrieën moeten productieplanners ingewikkelde productieprocessen beheren, waarbij het vaak gaat om gevoelige en hoogwaardige producten.
 3. Lucht- en ruimtevaartindustrie: Gezien de precisie en de wettelijke vereisten bij de productie van lucht- en ruimtevaartproducten, zijn productieplanners van cruciaal belang om efficiënte en conforme productieprocessen te garanderen.
 4. Farmaceutica en medische apparatuur: Deze industrieën vereisen strikte naleving van kwaliteits- en regelgevingsnormen, waarbij productieplanners ervoor zorgen dat productielijnen aan deze strenge eisen voldoen.
 5. Textiel en kleding: Productieplanners in deze sectoren beheren de planning en toewijzing van middelen voor kleding en textiel, vaak voor grootschalige productie.
 6. Voedingsmiddelen- en drankenindustrie: Deze sector heeft productieplanners nodig om de efficiënte verwerking en verpakking van voedsel en dranken te beheren, rekening houdend met factoren zoals houdbaarheid en logistiek van de toeleveringsketen.
 7. Consumentengoederen en apparaten: Productieplanners in deze industrieën houden toezicht op de productie van een breed scala aan consumentenproducten en zorgen ervoor dat ze efficiënt voldoen aan de vraag van de markt.

Productieplanners zijn essentieel voor het balanceren van het complexe samenspel van middelen, tijdlijnen en markteisen in elk van deze industrieën om soepele en efficiënte productieprocessen te garanderen.

Extra voordelen naast het salaris voor productieplanners in Mexico

 1. Voordelen gezondheidszorg: In Mexico bieden veel bedrijven uitgebreide gezondheidszorgpakketten aan hun werknemers, waaronder productieplanners. Deze voordelen dekken vaak veel medische diensten, zodat planners toegang hebben tot hoogwaardige gezondheidszorg zonder grote persoonlijke kosten.
 2. Professionele ontwikkelingsmogelijkheden: De veranderende productiesector in Mexico biedt productieplanners volop mogelijkheden om hun vaardigheden te verbeteren en hun carrière te bevorderen.
 3. Netwerken en kennismaken met de industrie: Werken in de gevarieerde productiesector van Mexico biedt productieplanners talloze netwerkmogelijkheden. Deze blootstelling kan leiden tot professionele groei en de mogelijkheid om samen te werken aan innovatieve projecten.

Is Mexico de juiste plaats voor productieplanners?

Mexico presenteert namelijk een uitgebreid pakket voor productieplanners, dat verder gaat dan alleen financiële compensatie. De productiesector van het land, die bekend staat om zijn dynamische groei, biedt een vruchtbare bodem voor professionele ontwikkeling. Naast het salaris en de voordelen van een uitgebreide gezondheidszorg is Mexico een aantrekkelijke bestemming.

Bovendien is de mogelijkheid om voortdurend te leren en te netwerken in een land dat voorop loopt op het gebied van productie-innovatie nog aantrekkelijker. Al deze factoren samen maken Mexico tot een aantrekkelijke keuze voor productieplanners die op zoek zijn naar een bevredigende carrière.

Vraag een vergadering aan om SkyPlanner APS in actie te zien

Vraag een vergadering aan om SkyPlanner APS in actie te zien

Vraag een vergadering aan om SkyPlanner APS in actie te zien
Bedrijven en hun processen zijn nooit een kopie van elkaar, en dat zou ook niet zo moeten zijn. Daarom heeft SkyPlanner APS eindeloze aanpassingsmogelijkheden. Vraag een gesprek aan om te zien hoe SkyPlanner APS specifiek voor uw bedrijf zou kunnen werken.

SkyPlanner APS - Maak een afspraak om SkyPlanner in actie te zien