Salaris Productieplanner in Colombia 2023

HomeBronnen ” Salaris Productieplanner in Colombia 2023

Geschatte leestijd: 7 minuten

In 2023 bedraagt het gemiddelde salaris van een productieplanner in Colombia ongeveer 44.520.000 COP per jaar, wat neerkomt op ongeveer 3.710.000 COP per maand vóór belastingen. Dit cijfer kan echter variëren op basis van verschillende factoren.

De productiesector in Colombia groeit snel en wordt een grote speler op de wereldmarkt met verschillende industrieën zoals textiel en auto-onderdelen. Deze groei maakt productieplanners erg belangrijk, want zij helpen de productielijnen soepel te laten lopen. Het succes van de sector, gesteund door solide handelsovereenkomsten en geschoolde werknemers, toont de kracht van Colombia’s productie en opent veel kansen voor productieplanners. Begrijpen hoeveel deze planners verdienen is belangrijk voor iedereen die in dit groeiende gebied wil werken.

Inzicht in het gemiddelde salaris

Voordat we dieper ingaan op de details van het salaris van een productieplanner, is het belangrijk om dit te plaatsen in het bredere economische landschap van Colombia. Vanaf 2023 bedraagt het gemiddelde loon in Colombia ongeveer 1.380.000 COP per maand vóór belastingen. Dit cijfer biedt een basis voor inzicht in het verdienpotentieel van een productieplanner in het land.

Een productieplanner in Colombia verdient normaal gesproken ongeveer 44.520.000 COP per jaar, wat neerkomt op ongeveer 3.710.000 COP per maand vóór belastingen in 2023. Dit salaris kan echter variëren op basis van factoren zoals de opleiding van de planner, de locatie in het land en het type bedrijf.

Vergelijkende analyse: Colombia vs. buurlanden

Om het concurrentievermogen van de Colombiaanse productiesector te begrijpen, is een blik op Chili, Brazilië, Peru en Argentinië veelzeggend. Het salaris van een productieplanner in Chili en het salaris van een productieplanner in Brazilië zijn vaak hoger door de hogere kosten van levensonderhoud en de economische stabiliteit. Het salaris van een productieplanner in Peru ligt over het algemeen iets hoger dan in Colombia, wat een weerspiegeling is van de verschillende economische structuur en het industriële ontwikkelingsstadium van het land. Interessant genoeg is het salaris van een productieplanner in Argentinië nog lager dan in Colombia. Deze analyse toont aan dat Colombia misschien niet de hoogste regionale salarissen heeft, maar dat de groeiende productiesector en stabiliteit het land nog steeds een aantrekkelijke locatie maken voor productieplanners.

SkyPlanner APS - Production planning and scheduling product image straight view

Advanced production planning with AI – SkyPlanner APS

Read more about our approach to production planning and optimization leveraging the power of AI.

Factoren die van invloed zijn op het salaris van Productieplanner in Colombia

Onderwijs

De opleiding van een productieplanner heeft een grote invloed op zijn salaris in Colombia. Planners met een diploma hoger onderwijs, vooral op het gebied van productie, logistiek of bedrijfsbeheer, vragen vaak een hoger loon. Geavanceerde diploma’s of certificaten op relevante gebieden kunnen ook leiden tot een beter salaris.

Ervaring

Ervaring speelt een essentiële rol bij het bepalen van het salaris van een productieplanner. Mensen met meerdere jaren ervaring op dit gebied, vooral in het beheren van complexe productieschema’s en -activiteiten, zullen waarschijnlijk meer verdienen dan hun minder ervaren collega’s. Ervaren planners hebben vaak een beter inzicht in het productieproces, wat zeer gewaardeerd wordt.

Vaardigheden

Belangrijke vaardigheden zoals kennis van Advanced Planning and Scheduling (APS) systemen, Manufacturing Execution Systems (MES) en Enterprise Resource Planning (ERP) software kunnen het salaris van een productieplanner aanzienlijk verhogen. Expertise op deze gebieden vergroot het vermogen van een planner om de productie-efficiëntie te optimaliseren en middelen effectief te beheren.

Locatie

De geografische locatie in Colombia heeft ook invloed op de salarissen. Productieplanners in grote steden zoals Bogotá of Medellín kunnen bijvoorbeeld meer verdienen door de hogere kosten van levensonderhoud en de concentratie van grote productiebedrijven in deze stedelijke gebieden.

Grootte van het bedrijf

De grootte van het bedrijf dat de productieplanner in dienst heeft, is een andere factor. Grotere bedrijven, vooral multinationals, bieden over het algemeen hogere salarissen dan kleinere, lokale bedrijven vanwege hun grotere operationele schaal en beschikbaarheid van middelen.

Type bedrijf

De bedrijfstak of het type bedrijf heeft ook invloed op het salaris. Productieplanners die in hightech industrieën of bedrijven met complexe productieprocessen werken, kunnen meer verdienen vanwege de gespecialiseerde vaardigheden en kennis die in dergelijke omgevingen vereist zijn.

Rol en taken van een productieplanner

Deze professional is verantwoordelijk voor het coördineren en organiseren van de productieprocessen in een bedrijf. Ze zorgen ervoor dat de productie soepel, efficiënt en op tijd verloopt. Dit omvat het beheren van planningen, middelen en materialen om productiedoelen te halen en kwaliteitsnormen te handhaven.

Verantwoordelijkheden:

 1. Productieplanningen ontwikkelen: Gedetailleerde productieschema’s maken met taken, tijdlijnen en de toewijzing van middelen om ervoor te zorgen dat de productiedoelen efficiënt worden gehaald.
 2. Hulpmiddelenbeheer: Middelen zoals materialen, apparatuur en personeel beheren, toewijzen en gebruiken om productieprocessen te optimaliseren.
 3. Kwaliteitscontrole: Ervoor zorgen dat de productie voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen. Dit omvat coördinatie met kwaliteitsborgingsteams en het implementeren van kwaliteitscontrolemaatregelen.
 4. Voorraadbeheer: Toezicht houden op de voorraadniveaus, zorgen voor voldoende materialen voor de productie en tegelijkertijd overtollige voorraad minimaliseren.
 5. Contact met afdelingen: Samenwerken met andere afdelingen zoals inkoop, magazijn en verkoop om de productieactiviteiten te coördineren en eventuele problemen aan te pakken.
 6. Gegevensanalyse en rapportage: Analyseren van productiegegevens en genereren van rapporten om de prestaties te controleren en gebieden voor verbetering te identificeren.

Vaardigheden die een productieplanner nodig heeft

 • Organisatorische vaardigheden: Effectief organiseren is cruciaal voor het efficiënt beheren van complexe productieschema’s en -middelen.
 • Probleemoplossend vermogen: Het vermogen om problemen die zich voordoen in het productieproces snel te identificeren en op te lossen is essentieel.
 • Technische vaardigheid: Kennis van APS-, MES- en ERP-systemen is essentieel voor het optimaliseren van de productieplanning en het beheer van resources.
 • Communicatieve vaardigheden: Duidelijke communicatie is van vitaal belang bij het coördineren met verschillende afdelingen en het effectief overbrengen van productieplannen en planningen.
 • Analytische vaardigheden: Het analyseren van gegevens en statistieken om productieprocessen te beoordelen en weloverwogen beslissingen te nemen is essentieel voor een productieplanner.
 • Aandacht voor detail: Precisie en aandacht voor detail zijn nodig om de nauwkeurigheid van de productieschema’s te garanderen en de kwaliteitsnormen te handhaven.

APS met AI in het verbeteren van het werk van productieplanners

Een Advanced Planning and Scheduling (APS) systeem geïntegreerd met Artificial Intelligence (AI) zoals Skyplanner kan de rol van een productieplanner aanzienlijk ondersteunen. Dit is hoe:

 • Verbeterde voorspellingen: AI-algoritmen kunnen complexe datasets nauwkeuriger analyseren om de vraag en productiebehoeften te voorspellen. Dit helpt planners bij het maken van efficiëntere en realistischere productieschema’s.
 • Optimalisatie van middelen: AI kan de toewijzing van middelen zoals materialen, machines en personeel optimaliseren. Het beoordeelt verschillende parameters om het meest efficiënte gebruik van hulpbronnen voor te stellen, verspilling te verminderen en de productiviteit te verhogen.
 • Aanpassingen in realtime: Met AI kan een APS-systeem realtime inzichten verschaffen en onmiddellijk aanpassingen voorstellen als reactie op onvoorziene veranderingen, zoals vertragingen in de aanvoer of plotselinge verschuivingen in de vraag.
 • Verbeterde besluitvorming: AI biedt datagestuurde inzichten en voorspellende analyses, waardoor productieplanners weloverwogen beslissingen kunnen nemen over productieprocessen en voorraadbeheer.
 • Minder menselijke fouten: De automatisering van routinetaken en het vermogen van AI om grote hoeveelheden gegevens nauwkeurig te analyseren, kunnen de kans op menselijke fouten in de planning aanzienlijk verkleinen.
 • Leren en verbeteren in de loop van de tijd: AI-systemen kunnen leren van gegevens en resultaten uit het verleden, waardoor de efficiëntie en nauwkeurigheid van planningsprocessen voortdurend worden verbeterd.

Branches die Productieplanners zoeken in Colombia

Er is vraag naar productieplanners in verschillende sectoren in Colombia, waaronder:

 1. Productie-industrie: Hieronder vallen verschillende sectoren zoals textiel, auto-onderdelen, elektronica en consumentengoederen. Fabrikanten vertrouwen op productieplanners voor een efficiënte planning en efficiënt beheer van middelen.
 2. Voedingsmiddelen- en drankenindustrie: Bedrijven in deze sector hebben productieplanners nodig om het complexe voedselproductieproces te beheren, van de inkoop van grondstoffen tot verpakking en distributie.
 3. Farmaceutica: De farmaceutische industrie vereist een nauwkeurige en zorgvuldige planning om te voldoen aan de gezondheidsvoorschriften, waardoor productieplanners van vitaal belang zijn voor hun activiteiten.
 4. Olie en gas: In Colombia, een belangrijke olie- en gasindustrie, moeten productieplanners de complexe logistiek en planning van extractie- en raffinageprocessen beheren.
 5. Bouw en bouwmaterialen: Productieplanners in deze industrie coördineren de levering van materialen, beheren voorraden en plannen de productie om aan de vraag van bouwprojecten te voldoen.
 6. Logistiek- en toeleveringsbedrijven: Deze bedrijven maken gebruik van productieplanners om de goederenstroom te optimaliseren, voorraden te beheren en tijdige levering te garanderen.

Productieplanners spelen een cruciale rol in het soepel, efficiënt en kosteneffectief laten verlopen van al deze activiteiten.

Meer voordelen dan salaris voor productieplanners in Colombia

 1. Toegang tot gezondheidszorg: Productieplanners in Colombia hebben vaak toegang tot uitgebreide gezondheidszorg. Dit kunnen ziektekostenverzekeringsplannen zijn die een breed scala aan medische diensten dekken, zodat je verzekerd bent van lichamelijk en geestelijk welzijn.
 2. Pensioenregelingen: Veel bedrijven in Colombia bieden pensioenregelingen aan als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket. Deze plannen zijn cruciaal voor de financiële zekerheid op lange termijn en zorgen voor een stabiel inkomen na de pensionering.
 3. Professionele ontwikkelingsmogelijkheden: De zich ontwikkelende productiesector in Colombia biedt volop mogelijkheden voor productieplanners om zich professioneel te ontwikkelen. Dit betekent onder andere kennismaken met de nieuwste APS-systemen en andere geavanceerde productietechnologieën.
 4. Balans werk-privé: Colombiaanse bedrijven erkennen steeds meer het belang van een gezonde balans tussen werk en privé. Veel bedrijven bieden flexibele werktijden, mogelijkheden om op afstand te werken en een aanvullend verlofbeleid om ervoor te zorgen dat werknemers hun werk en privéleven goed kunnen combineren.
 5. Culturele en recreatieve voordelen: Colombia, bekend om zijn rijke cultuur en diverse landschappen, biedt een levendige omgeving voor persoonlijke groei en recreatie. Productieplanners kunnen genieten van een verscheidenheid aan culturele ervaringen en buitenactiviteiten, wat hun levenskwaliteit verhoogt.

Colombia als keuze voor productieplanners

Colombia biedt een concurrerende beloning en een goed afgerond pakket voor professionele en persoonlijke groei. Met de nadruk die Colombia legt op gezondheidszorg, pensioenzekerheid, evenwicht tussen werk en privéleven en een rijke culturele omgeving, is het bovendien een aantrekkelijke bestemming voor productieplanners wereldwijd.

Deze aspecten, gecombineerd met de kans om voortdurend bij te leren in een dynamisch groeiende productiesector, maken Colombia een aantrekkelijke keuze voor productieplanners.

Vraag een vergadering aan om SkyPlanner APS in actie te zien

Vraag een vergadering aan om SkyPlanner APS in actie te zien

Vraag een vergadering aan om SkyPlanner APS in actie te zien
Bedrijven en hun processen zijn nooit een kopie van elkaar, en dat zou ook niet zo moeten zijn. Daarom heeft SkyPlanner APS eindeloze aanpassingsmogelijkheden. Vraag een gesprek aan om te zien hoe SkyPlanner APS specifiek voor uw bedrijf zou kunnen werken.

SkyPlanner APS - Maak een afspraak om SkyPlanner in actie te zien