Wat is reactief onderhoud?

HomeBronnen ” Wat is Reactief Onderhoud?

Geschatte leestijd: 6 minuten

Reactief onderhoud is het proces waarbij apparatuur pas na een storing wordt gerepareerd, vaak omschreven als storingsonderhoud of “run-to-failure”. Deze aanpak is gericht op het snel herstellen van bedrijfsmiddelen naar operationele omstandigheden, waarbij de nadruk ligt op onmiddellijke reparatiewerkzaamheden.

Stel je een drukke fabrieksvloer voor waar elke machine bijdraagt aan de productiedoelen. Abrupt stopt een cruciale machine met werken. Dit incident verstoorde productieschema’s en dreigde deadlines te missen. Hoe reageert het bedrijf? De onmiddellijke oplossing is reactief onderhoud.

Deze gids gaat in op de kritische aspecten van reactief onderhoud en benadrukt het belang, de uitdagingen en de hulpmiddelen die deze moeilijke taak beter beheersbaar maken voor productieplanners.

Wat is reactief onderhoud?

Reactief onderhoud is een onderhoudsstrategie die zich richt op het repareren of vervangen van apparatuur nadat er een storing is opgetreden. Deze aanpak houdt in dat er wordt gewacht tot machines kapot gaan voordat er actie wordt ondernomen.

Reactief onderhoud is erop gericht om de apparatuur zo snel mogelijk terug te brengen in de operationele staat, zodat de stilstandtijd tot een minimum wordt beperkt en de productie snel kan worden hervat.

Als geheel wordt reactief onderhoud echter vaak meer gezien als een tijdelijke oplossing dan als een duurzame strategie. Dit in tegenstelling tot voorspellend onderhoud, responsief onderhoud of gepland onderhoud, die proactieve benaderingen zijn.

Responsief onderhoud, dat het midden houdt tussen reactieve en voorspellende benaderingen, houdt in dat de staat van machines wordt bewaakt en dat er snel wordt gereageerd op vroege tekenen van verslechtering, in plaats van te wachten op een volledige storing.

Deze proactieve houding maakt tijdige interventies mogelijk die kunnen voorkomen dat kleine problemen uitgroeien tot grote storingen.

Voorspellend onderhoud maakt gebruik van gegevensanalyse en voorspellende analyses om storingen in apparatuur te voorspellen voordat ze zich voordoen, waardoor proactieve maatregelen mogelijk zijn. Gepland onderhoud daarentegen omvat regelmatige, geplande controles en reparaties om onverwachte storingen te voorkomen.

Terwijl reactief onderhoud problemen aanpakt wanneer ze zich voordoen, is responsief, voorspellend en gepland onderhoud erop gericht om ze helemaal te voorkomen, waardoor een consistenter en betrouwbaarder productieproces wordt bevorderd.

Soorten Reactief Onderhoud

Reactief onderhoud, een strategie die wordt toegepast bij storingen aan apparatuur, kan grofweg worden gecategoriseerd in correctief onderhoud en noodonderhoud. Ze dienen allemaal een specifiek doel binnen het onderhoudsspectrum en pakken problemen aan op verschillende niveaus van urgentie en planning.

Correctief onderhoud verwijst naar elke onderhoudstaak die fouten in machines of apparatuur herstelt. Dit type onderhoud is reactief, omdat het plaatsvindt nadat een probleem is gedetecteerd of een storing is opgetreden. Het gaat om het herstellen van de apparatuur naar de juiste operationele staat.

Hoewel correctief onderhoud vaak niet gepland is, kan het soms worden gepland na routine-inspecties of prestatiebewaking, waarbij problemen worden geïdentificeerd voordat ze leiden tot een volledige storing.

Aan de andere kant is noodonderhoud een meer kritische vorm van reactief onderhoud. Het is nodig bij onverwachte, ernstige problemen die onmiddellijke aandacht vereisen om gevaarlijke situaties, aanzienlijke operationele verstoringen of aanzienlijk financieel verlies te voorkomen.

Noodonderhoud wordt gekenmerkt door urgentie en hoge prioriteit, waarbij vaak snel actie moet worden ondernomen om risico’s te beperken en de veiligheid en functionaliteit van de getroffen systemen te herstellen. Hoewel het een onderdeel is van reactief onderhoud, onderscheidt het zich door de dringende aard van noodonderhoud, waarbij de noodzaak van een snelle reactie en oplossing wordt benadrukt.

Voorbeeld van reactief onderhoud

Denk aan een plaatselijke bakkerij die vertrouwt op een industriële oven om brood en gebak te bakken. Op een drukke ochtend, zonder waarschuwing, stopt de oven plotseling met verwarmen. Het personeel van de bakkerij kan geen producten bakken totdat de oven gerepareerd is. De manager van de bakkerij belt onmiddellijk een technicus om een diagnose te stellen en het probleem te verhelpen.

De monteur arriveert, ontdekt een defect verwarmingselement, vervangt het en na een paar uur werkt de oven weer. Deze aanpak, waarbij de bakkerij wachtte tot de oven het helemaal begaf en vervolgens actie ondernam om hem te repareren, is een voorbeeld van reactief onderhoud.

SkyPlanner APS - Production planning and scheduling product image straight view

Advanced production planning with AI – SkyPlanner APS

Read more about our approach to production planning and optimization leveraging the power of AI.

Problemen die Reactief Onderhoud wil oplossen

Wanneer een machine op een werkstation of gereedschap stopt met werken, kan dit tot problemen leiden, die niet alleen de productielijn maar het hele bedrijf beïnvloeden. Reactief onderhoud lost deze problemen op:

 1. Productiestilstand: Het meest directe probleem is de productiestilstand. Reactief onderhoud is erop gericht om de apparatuur zo snel mogelijk weer aan de gang te krijgen, zodat de productielijn zo min mogelijk inactief is.
 2. Kostenescalatie: Onverwachte machinestoringen kunnen leiden tot overhaaste reparaties, vaak tegen hoge kosten. Reactief onderhoud richt zich op het efficiënt oplossen van het probleem om buitensporige kosten te vermijden.
 3. Problemen met kwaliteitscontrole: Als machines niet correct werken, kan dit ten koste gaan van de kwaliteit van de producten. Reactief onderhoud zorgt ervoor dat alle machines die de productkwaliteit in gevaar kunnen brengen onmiddellijk aandacht krijgen.
 4. Veiligheidsrisico’s: Slecht functionerende apparatuur kan veiligheidsrisico’s opleveren voor het personeel. Door reactief onderhoud wordt dergelijke apparatuur onmiddellijk gerepareerd, waardoor de veiligheid van de werknemers wordt gewaarborgd.
 5. Verkeerde toewijzing van middelen: Een defecte machine kan ertoe leiden dat personeel of andere middelen aan andere taken moeten worden toegewezen, waardoor de geplande workflow wordt verstoord. Reactief onderhoud probeert deze verstoring te beperken door de normale werking snel te herstellen.
 6. Klanttevredenheid: Productievertragingen kunnen leiden tot gemiste deadlines en het niet voldoen aan de eisen van de klant, wat de reputatie van het bedrijf kan schaden. Reactief onderhoud helpt deze risico’s te beperken door ervoor te zorgen dat de productie snel kan worden hervat na een storing.

Hoewel reactief onderhoud cruciaal is voor het aanpakken van directe problemen, kan de integratie met geavanceerde planningstools zoals APS-systemen de effectiviteit aanzienlijk verbeteren, waardoor een robuustere en responsievere onderhoudsstrategie ontstaat.

De rol van APS in het verbeteren van reactief onderhoud

Geavanceerde plannings- en planningssoftwaresystemen (APS) zijn cruciaal voor het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van reactief onderhoud, zodat productieplanners hun deadlines kunnen halen ondanks onverwachte defecten aan apparatuur.

Dit is hoe een APS-systeem zoals Skyplanner het reactieve onderhoudsproces kan transformeren:

Real-time bewaking en waarschuwingen

 1. Gedetailleerde analyse van storingen: Naast waarschuwingen geeft APS gedetailleerd inzicht in de aard van de storing, zodat onderhoudsteams zich adequaat kunnen voorbereiden nog voordat ze de machine benaderen, waardoor het reparatieproces wordt versneld.

Efficiënte toewijzing van middelen

 1. Dynamisch opnieuw plannen: Terwijl handmatige planning of spreadsheet-gebaseerde methoden het een uitdaging vinden om zich aan te passen aan de snelle veranderingen, blinkt een APS zoals Skyplanner uit.
  Het kan het productieschema snel opnieuw evalueren en aanpassen in geval van een machinestoring.
  In het geval van Skyplanner voert het met een simpele klik op de“King-knop” deze dynamische herschikking in realtime uit met behulp van AI, een prestatie die onhaalbaar is met traditionele, handmatige benaderingen of Excel-productieplanning .
  Deze mogelijkheid zorgt ervoor dat andere bewerkingen met minimale onderbreking doorgaan, waardoor de impact van stilstand aanzienlijk wordt beperkt en het ritme van uw productiestroom behouden blijft.
 2. Optimale herverdeling van middelen: APS-systemen kunnen de herverdeling van middelen begeleiden, of het nu gaat om het toewijzen van personeel aan andere taken of het omleiden van de productie via alternatieve machines of werkstations, waarbij ervoor wordt gezorgd dat alle mogelijke maatregelen worden genomen om de oorspronkelijke productiedeadlines te halen.

Verbeterde communicatie en coördinatie

 1. Verbeterde samenwerking: APS-platforms vergemakkelijken de communicatie tussen afdelingen. Productieplanners, onderhoudsteams en floormanagers kunnen voortdurend synchroon werken, zodat iedereen op de hoogte is van wijzigingen in de planning en onderhoudsactiviteiten, wat leidt tot een beter gecoördineerde aanpak van het oplossen van problemen.

Door reactief onderhoud te integreren met een geavanceerd plannings- en planningsysteem zoals Skyplanner, krijgen productieplanners een krachtige bondgenoot in het behouden van productie-efficiëntie en het halen van deadlines.

Deze integratie pakt de directe uitdagingen van machinestoringen aan en maakt de weg vrij voor een beter geïnformeerde, gegevensgestuurde benadering van onderhouds- en productieplanning.

Ervaar optimale productie met Skyplanner

Ontdek de mogelijkheden van naadloos productiebeheer met de geavanceerde plannings- en planningssoftware van Skyplanner.

Omarm de kracht van intelligente planning, een functie die is ontworpen om je activiteiten te harmoniseren ondanks onvoorziene onderbrekingen. Ons systeem past zich aan reactieve onderhoudsvereisten aan, zodat uw productietijdlijn geoptimaliseerd en veerkrachtig blijft.

Ervaar dit dynamische aanpassingsvermogen met onze gratis proefversie van twee weken waarin je de realtime voordelen van onze uitgebreide oplossing kunt zien.

Boek een demo voor meer persoonlijke hulp. Onze toegewijde professionals laten u zien hoe Skyplanner voldoet aan en anticipeert op uw operationele behoeften.

Vraag een vergadering aan om SkyPlanner APS in actie te zien

Vraag een vergadering aan om SkyPlanner APS in actie te zien

Vraag een vergadering aan om SkyPlanner APS in actie te zien
Bedrijven en hun processen zijn nooit een kopie van elkaar, en dat zou ook niet zo moeten zijn. Daarom heeft SkyPlanner APS eindeloze aanpassingsmogelijkheden. Vraag een gesprek aan om te zien hoe SkyPlanner APS specifiek voor uw bedrijf zou kunnen werken.

SkyPlanner APS - Maak een afspraak om SkyPlanner in actie te zien